Trots tuffare tider – allt fler svenskar trivs på jobbet

Synen på distansjobb är också positiv – men det finns utmaningar.

Ledarskap | Arbetsmiljö | ARTIKEL | MARS 2023

Undersökningen visar en positiv trend när det gäller medarbetartrivsel och engagemang, vilket i sin tur är väldigt viktigt för lönsamheten.

Undersökningen visar en positiv trend när det gäller medarbetartrivsel och engagemang, vilket i sin tur är väldigt viktigt för lönsamheten.

Allt fler svenskar trivs bra på jobbet, visar en ny undersökning från Great Place to Work. Trots lågkonjunktur och stor oro i omvärlden, är svenska löntagare mer nöjda med sin arbetssituation än de varit i motsvarande undersökning 2021, 2019 och 2016. 67 procent upplever arbetet som meningsfullt, och 63 procent tycker att arbetsplatsen sammantaget är mycket bra. Inställningen till distansjobb blir också allt mer positiv. Men det finns också utmaningar – inte minst när det gäller ledarskapet.

Samhället och vår omvärld har på senare tid utsatts för tuffa prövningar, bland annat i form av en lågkonjunktur, vilket naturligtvis påverkar arbetslivet på många sätt. Men den nya undersökningen, som utfördes av Yougov på uppdrag av Great Place to Work, visar alltså att svenska löntagare trivs allt bättre med sina jobb. Undersökningen genomfördes i januari 2023 och omfattar 1015 medarbetare i åldern 18-64 år ute på svenska arbetsplatser.

Svenskarnas inställning till sin arbetssituation är rekordbra jämfört med resultaten i tidigare års undersökningar. Allt fler tycker att de gör skillnad på jobbet, att jobbet känns meningsfullt och att de känner sig stolta över sitt jobb. 63 procent bedömer sin arbetsplats som ”sammantaget mycket bra”.

Jeanette Bergvall, vd för Great Place to Work, säger i ett pressmeddelande att hon ser två möjliga orsaker till den tydliga trenden.

– Dels tar allt fler organisationer medarbetarnas engagemang på största allvar. Dels kan oron i omvärlden driva organisationer framåt. De tvingas ställa om och förändras i snabbare takt, vilket kan verka stimulerande, säger Jeanette Bergvall, vd för Great Place to Work.

Både unga och äldre medarbetare tenderar att trivas på jobbet, om än av lite olika skäl. Medarbetare i åldern 18-25 år känner i högre utsträckning att de får uppskattning för ett bra utfört jobb. De känner också en stor tillit till att de skulle bli tagna på allvar om de berättade att de kände sig orättvist behandlade.

Äldre medarbetare, i åldern 55-65, känner i högre utsträckning än de yngre, mening och stolthet på jobbet. 77 procent av de äldre upplever jobbet som meningsfullt, medan motsvarande siffra bland medarbetare under 30 är 60 procent.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Distansjobb positivt – men kräver ledarskap

En stor förändring som har skett i arbetslivet på senare år är att distans- och hybridjobb har fått ett väldigt stort genomslag. Great Place to Works undersökning visar att löntagare generellt har en allt mer positiv inställning till distansjobb: 68 procent tycker att arbetet har påverkats till det bättre på grund av distansarbetet, jämfört med 53 procent 2021. Bland dem som själva helt eller delvis jobbar på distans svarar hela 93 procent att de vill fortsätta med det. Det är en ökning med fem procentenheter jämfört med 2021.

Det finns dock fortfarande stora utmaningar, inte minst när det gäller ledarskapet. 23 procent tycker att de har fått en sämre relation till sin närmaste chef, jämfört med 14 procent 2021. Dessutom är mellanchefer en av de två grupper som är minst positiva till distansarbete, vilket kanske kan ses som en bekräftelse på att distans- och hybridjobb gör ledarskapet svårare.

En annan grupp som är mindre positiv till distansarbete är nyanställda som har jobbat på arbetsplatsen i mindre än två år. När många medarbetare jobbar på distans så blir det svårare för nyanställda att integreras i organisationen, vilket är ännu en utmaning för ledarskapet att ta sig an. Hela 44 procent av de yngsta medarbetarna (18-25 år) uppger att de har fått sämre relation med chefen på grund av distansjobbet.

Oavsett om det gäller distans- eller kontorsjobb så finns det fortfarande en stor förbättringspotential på svenska arbetsplatser, där bland annat ledarskapet behöver utvecklas. Till exempel så svarar bara 50 procent av löntagarna att deras chefer visar uppskattning för bra utfört arbete, och endast 46 procent tycker att cheferna undviker favorisering och lever som de lär.

Undersökningen visar generellt en positiv trend när det gäller medarbetartrivsel och engagemang, vilket i sin tur är väldigt viktigt för lönsamheten. De bästa företagen i Great Place to Works ranking över Sveriges bästa arbetsplatser har 57 procent högre vinstmarginaler än övriga svenska företag. Det visar hur viktigt det är för företag att jobba kontinuerligt med att stärka medarbetarnas trivsel, engagemang och motivation.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill