Konsten att tänka ologiskt

Kreativitet uppstår när det logiska tänkandet sätts ur spel.

Motivera | ARTIKEL | SEP 2016

Konsten att tänka ologiskt

Konsten att tänka ologiskt

Kreativitet är en märklig och svårfångad egenskap hos människan - kanske är det därför kreativa människor så ofta mystifieras. Den forskning som finns i ämnet tyder på att människan är som mest kreativ när hennes logiska tänkande distraheras. Logik är nämligen kreativitetens svurna fiende - och det bästa sättet att komma åt skaparkraften är att lösgöra sig från verkligheten en liten stund.

Få mänskliga egenskaper är lika fascinerande och samtidigt gåtfulla som kreativitet. De flesta egenskaper och färdigheter går att förklara och instruera. Men hur lär man någon att skriva en dikt som träffar läsaren rakt i hjärtat? Eller att måla en tavla som verkligen berör betraktaren? Visst finns det tekniker som underlättar, men den verkligt avgörande förmågan i skapelseprocessen är svår att lära ut eller ens sätta fingret på.

Forskningen bekräftar bilden av kreativitet som en ganska besynnerlig egenskap. Därmed inte sagt att det saknas kunskap om när och hur hjärnan börjar arbeta kreativt. Allt handlar i grund och botten om att frikoppla hjärnan från den logiska verkligheten, skriver tidningen Forbes.

Logiken - kreativitetens fiende?

Kreativitet är en kraft som uppstår när vi lyckas begränsa eller distrahera hjärnans logiska förmåga, menar Forbes kolumnist Will Burns.

Skälet till att denna kraft är så svår att komma åt är att vi i första hand är programmerade för att tänka logiskt, eftersom den egenskapen är viktigare för vår omedelbara överlevnad. För att komma åt vår kreativa potential måste vi därför "lura" logiken och locka den åt ett annat håll - annars står den i vägen för vårt skapande.

Det finns en lång rad forskningsstudier som styrker den här tesen. Dessa studier är sinsemellan väldigt olika, och undersöker vitt skilda företeelsers inverkan på kreativitet. Enligt Forbes kolumnist finns det dock en gemensam nämnare för alla dessa studier - nämligen att de alla pekar på motsatsförhållandet mellan kreativitet och logik.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Ett exempel är den studie som visar att den lite bullriga miljön på ett kafé ökar kreativiteten. En möjlig förklaring till detta är att en lagom nivå av bakgrundsljud håller den logiska delen av hjärnan sysselsatt - och därmed frigör den i vanliga fall undanskuffade kreativa kraften.

Diska, städa och ta en dusch

Det finns också flera studier som visar att dagdrömmande ökar kreativiteten. Våra mest spännande och nyskapande tankar och idéer tenderar att dyka upp när vi diskar, städar eller står i duschen. Även i detta fall är den logiska kraften i din hjärna upptagen eller distraherad av en enklare syssla, vilket gör att kreativiteten frigörs.

En annan studie visar att människor blir mer kreativa om de skapar "psykologisk distans", det vill säga om de föreställer sig att de befinner sig i ett annat land, en annan tid - eller att de är en annan person - när de utför den kreativa uppgiften. Här handlar det återigen om att lösgöra sig från verkligheten och tvinga logiken på reträtt.

Enligt samma princip kan exempelvis halvskum belysning öka kreativiteten, liksom en mindre mängd alkohol.

Skapa - vid "fel" tidpunkt

Ett av de kanske starkaste argumenten för den här tesen hittar vi i en studie från University of Chicago. Den visar att vi är som mest kreativa vid "icke-optimala tidpunkter", det vill säga vid tidpunkter då vår kognitiva förmåga fungerar dåligt. Om du är en morgonmänniska är det alltså troligt att du, paradoxalt nog, är mest kreativ på kvällen. När du är som minst alert och den logiska förmågan sänker garden - då kan skaparlusten och fantasin slå till med full kraft.

Listan kan göras ännu längre; det finns studier som visar att man blir mer kreativ om man har en småstökig arbetsplats (till exempel oordning på skrivbordet) och att man får fler idéer om man promenerar än om man sitter still. Det finns till och med belägg för att mildare psykoser ökar kreativiteten.

Allt handlar alltså om att undertrycka det logiska tänkandet till förmån för kreativiteten - åtminstone om man ska tro Will Burns på Forbes, som helt klart har identifierat en intressant mönster i den forskning som finns om kreativitet.

Vill du ruska liv i konstnären inom dig? Ta en dusch, diska, gå en promenad, sätt dig på ett kafé, dröm dig bort till ett annat land - eller hitta ett helt nytt och eget sätt att lura din logiska sida till förmån för den kreativa. Sedan är det bara att låta tankarna och idéerna möta varandra och bjuda upp till dans.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill