Människan bakom chefen

Det är människan bakom chefen som verkligen gör skillnad – därför är det viktigt att lära känna sig själv.

Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2017

Ofta har jag undrat över varför vi talar så mycket om ledarskap utan att tala om människan bakom chefen. Människan är i ständig tillblivelse - om hon vill. Det betyder att ditt ledarskap också kan vara i ständig tillblivelse - om du vill. I det ögonblick du sagt ja till en chefsbefattning med personalledaransvar ligger din största framgång i hur du leder dig själv och dina medarbetare, vilket ligger i ledarrollen. Så vem är människan bakom dig som chef och ledare?

”Känn dig själv”

Jag kommer att koncentrera mig på ledarrollen eftersom det är den som i huvudsak ligger till grund för ett medvetet ledarskap. Alla kan vi låta oss inspireras av gamla visdomsläror, träna oss själva i medveten närvaro i allt vi gör och träna på att öka vår självmedvetenhet. Allt för att komma till självinsikt. Den grekiska devisen ”känn dig själv” innebär en existentiell utforskning av dig själv. Mänsklig mognad är en process och sker i ständig tillblivelse. Det första steget på den inre resan mot mänsklig mognad sker genom reflektion, vilket tar sig uttryck i att lyssna inåt.

Ett exempel kan vara att bli observant på att lyssna på kroppens reaktion när du befinner dig i olika situationer. Kroppen minns och den ”vet” vad som är sant. Den är mer intelligent än vårt sinne. Gå tillbaks i ditt minne och ta fram en situation du befunnit dig i, exempelvis ett stressat samtal/möte med någon som vill något annat än det du vill eller en person som uttryckt starka känslor i ett möte er emellan.

Din första reaktion har säkert upptäckts genom olika kroppsreaktioner. Först märker du att ditt hjärta klappar hårdare än vanligt eller att det sticker till i magen, eller att du känner dig spänd i käken. Vad säger kroppen till dig?

Här kan du välja vilket förhållningssätt du vill ha. Antingen gå upp i varv och reta dig på den andre och visa det med en motreaktion som sällan ger ett positivt resultat, eller invänta genom att ta ett djupt andetag och sakta ner för att tänka tanken att möta den andre med ett öppet, icke värderande sinne. Plötsligt uppstår en situation med möjlighet till lärande. När du stannar upp och reflekterar och blir observant på din egen reaktion kan du ta ett nästa steg som öppnar kommunikationen i stället för att låsa den.

Din Skugga

Psykologen C.G. Jung menade att när vi människor bär på inre motsättningar och saker vi inte gillar hos oss själva förpassar vi det till vårt omedvetna, Jung kallade det för Skuggan. Det är en fördel om vi människor upptäcker och erkänner våra negativa sidor då de också påverkar våra handlingar. Ett exempel kan vara prestige. Om jag som chef inte är medveten om att prestige är en av mina svaga drivkrafter kan jag lätt medverka till en onödig maktkamp om vem som har rätt och fel i en uppkommen situation.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Jung menade att nyckeln till förändring låg i att vi människor slutade att förneka Skuggan. Ju mindre medveten man är om sin Skugga, desto starkare brukar den vara. Så tänk vilken positiv inverkan det kan ha om du som chef blir medveten om din Skugga. När du blir vän med din Skugga blir du en stor tillgång i alla dina sociala kontakter.

Öka din medvetenhet och möt nästa generation

Idag talas det mycket om begreppet mindfulness. Jag har alltid tänkt att när det går inflation i ett begrepp är det ett symtom på något. Vad är det för budskap vi får genom det stora intresset för mindfulness? När jag började meditera för flera decennier sedan fanns inte begreppet för allmän kännedom som idag.

Mindfulness är att vara uppmärksam i nuet, ett begrepp hämtat från den Buddistiska visdomstraditionen. All meditation, oavsett ur vilken tradition den är sprungen, har samma syfte: ”Känn dig själv”. Och den börjar med att man ska bli självmedveten för att komma till självinsikt. Självmedvetenhet tränas genom stillhet, inre lyssnande och reflektion. Så vad kan det stora intresset för mindfullness, yoga och meditation vara ett symtom på? Jag tror att människor idag längtar efter något som de ännu inte kan identifiera men intuitivt känner av. Du kan stanna upp själv här och reflektera.

Under 1960-talet kunde vi ta del av en del forskning som påvisade meditationens positiva inverkan på människan. När Dalai Lama startade Mind & Life Institutet för ett antal år sedan genom att bjuda in ett antal framstående neuroforskare, som tack vare ny teknologi än tydligare kunde påvisa det som påbörjades på 60–talet, fick intresset för meditation fart igen. Dalai Lama, som är intresserad av vetenskap, vill få bevisat det han genom sina erfarenheter vet. Vi lever i en tid där vetenskap är vår nya religion. Just nu tilltalar Buddismens filosofi många i sekulariserade västländer.

Kanske är det också så att tiden har kommit ikapp oss människor. Den yttre världen visar upp många ansikten som människan inte längre vill spegla sig i. I synnerhet inte millenie-generationen. Är du beredd att möta nästa generation medarbetare? En generation som gör andra val än de du är präglad av? Millenie-generationen är en medveten generation där fler och fler gör medvetna val angående hur de vill att deras liv och arbetsliv ska gestalta sig. En generation som är mer nyfiken på vem människan är och vill vara än många generationer före oss.

Är det så att fler och fler människor idag söker efter en djupare mening? Är det så att fler och fler upptäckt att lösningen på en välmående tillvaro inte är att ständigt vara ”där ute” utan att mer vara ”där inne”? Är det svaret på den stora efterfrågan på bland annat mindfullness, yoga och meditation?

Vad ger dig mening?

Peter Gärdenfors skriver i ”Den meningssökande människan” att människan hungrar efter mening, vilket många andra tidigare författare också har skrivit om; Viktor Frankl, Nietzsche och Kierkegaard för att nämna några. Gärdenfors menar att vi söker mening med livet för att vi inte kan leva utan att föreställa oss en framtid.

Om nu detta även gäller dig, var finner du din mening, i ditt liv och i ditt arbetsliv? Vilken framtid vill du ha? Du kan skapa din framtid idag. Du kan redan idag fritt välja hur du vill ha din framtid. Är du medveten om dina önskningar? Ju mer du upptäcker hur rik din inre värld är, desto fler möjligheter har du att fritt kunna välja vad som verkligen ger dig mening.

Har detta resonemang bäring på ditt ledarskap? Jag hoppas det. Det är människan i dig som kan skapa mening för dig själv och andra. När du sedan kliver in i rollen som chef och ledare gör du det med den person du är just nu och med den person som är i ständig tillblivelse.

Det kanske är just detta som är det meningsfulla med att vara människa. Med en vilja att utvecklas som människa blir du en mer medveten chef och ledare. En ledare som skapar tillit genom sitt varande mer än genom sitt vetande och görande.

Marika Ronty

Vår expert inom medvetet ledarskap

 • Följ skribent

Marika Ronty är leg.psykolog, retreatledare och grundare av Amfora Ledarintelligens. Tidigare har Marika varit med att starta upp en ledarskapsmodul inom ExecutiveMBA vid School of Business, Stockholms Universitet där hon arbetade under åtta år. Hon har mest gjort sig känd genom sin modell för utvecklingssamtal och modellen för ledarintelligens. En ledarskapsmodell som binder ihop själ, hjärta och hjärna. Dessa båda modeller finns beskrivna i ett flertal akademiska uppsatser och några publicerade vetenskapliga artiklar. 

Hennes böcker är utgivna på Liber. Hennes självskattningstest Leader Intelligence Questionnaire (LIQ) har genomgått vetenskaplig prövning. Testet är omarbetat av Marika Ronty under 2019 och används idag av coacher.

Prenumerera på Marikas nyhetsbrev här

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Marika Ronty

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill