”Man ska jobba med människor som är olik en själv”

Pratbart #2 - Om Vd-rollen. Sarah McPhee och Karin Ruiz om hur kraven på vd-rollen ser ut idag.

Ledarskap | Hållbarhet | ARTIKEL | JULI 2014

Den andra delen i serien handlar om vd-rollens utveckling och ledarskapets betydelse för långsiktigt hållbarhetsarbete. Helena Timander och Marie Alani på Vision Takeoff , samtalar med Sarah McPhee, vd på SPP och Karin Ruiz på superinnovativa PeePoople. Hur ser kraven på vd-rollen ut idag? Två ledare från skilda branscher tänker kring sina uppdrag: idag och för framtiden. Här är några citat från samtalet.


- Det behövs olika vd:ar i olika faser. Jag tror inte det är mindre hållbart att byta vd ofta. Man vill inte ha en entreprnör när man ska förvalta, och man vill inte ha en förvaltare när du är i en uppstartsfas. Här är styrelsens arbete är viktig för att hålla koll på långsiktigheten för bolaget. Jag vill att vd:rollen ska finnas till för medarbetarna och skapa förutsättningar för dem att leda företaget. Jag hjälper dem med prioriteringar och beslut och den långsiktiga visionen, säger Sarah McPhee.

- Idag råder det ett oerhört högt tempo och som vd är man väldigt exponerad och granskad. Det är lätt att man springer på och inte tar sig tid att reflektera. För oss i en mindre verksamhet än SPP är det väldigt mycket här och nu. Jag tror att kravet på ett hållbart företagande kommer att bli ännu mer uttalat framöver. Lönsamhet är en bit, men som vd och företagare måste du också ta mer ansvar för miljö och andra frågor för att bli framgångsrik. Det är spännande att få se hur det här utvecklas under de kommande tio åren, säger Karin Ruiz och fortsätter:

- Vi kommer inte kunna bygga framgångsrika företag om vi inte också lyckas attrahera den yngre generationen. Vi som sitter som vd:ar måste anpassa verksamheten, vara lyhörda och flexibla. De yngre vägrar att göra saker som inte stämmer överens med deras värderingar. Man kan inte diktera på samma sätt som tidigare.

- De yngre har, i väst, haft det realtivt bra. De har växt upp med stor konsumtion och med föräldrar som arbetar, det vi ser nu tror jag är en motreaktion. De yngre kan ta för sig och de kollektiva arbetsformerna har försvunnit. De unga avlastar mig i förändringstakten. De är duktiga på balans, de vill ha ett privatliv, de kan sätta gränser. Det här är väldigt vitaliserande för en organisation som SPP, säger Sarah McPhee.

- I ett mindre bolag som vårt fungerar det jättebra att ta in äldre och erfarna personer som jobbar tillsammans med väldigt unga människor. Jag tycker det fungerar bra från båda håll, säger Karin Ruiz.

- För framtiden måste vi hitta andra sätt att mäta och utvärdera företags framgång. Idag handlar allt om ekonomi och kapital och avkastning. Men vi måste också börja titta på andra dimensioner – vad är den sociala avkastningen. Även de som investerar i företag kommer vilja se den utvecklingen, säger Karin.

- Det här med att hitta den rätta vd:n – man vill ha den rätta vd:n för det rätta bolaget. Det handlar givetvis om kunskap kring sakfrågorna, men också om vilken fas företaget befinner sig i. Idag behövs det mer olika vd:ar i olika faser och det är en fråga som styrelsen måste ta ansvar för. När man hittat rätt vd för uppdraget handlar det främst om de rekryteringar som görs. Man ska jobba med människor som är olik en själv. Vem man jobbar med är mer vd:ns framgång är vd:n själv. Det finns ingen rätt vd – det finns en sån mediebild, men alla kan vara vd i rätt bolag.

Lyssna på Pratbart #2 här!

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap
  • Hållbarhet

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill