"Vi är i ett paradigmskifte"

Pratbart #1 - Om affärsmässig hållbarhet. Pär Larshans och Emma Ihre diskuterar väderingar och lönsamhet.

Ledarskap | Hållbarhet | ARTIKEL | JULI 2014

Vi är i ett paradigmskifte

Vi är i ett paradigmskifte

I första delen av Pratbart samtalar Helena Timander och Marie Alani med Pär Larshans från Max Hambugerrestauranger och Emma Ihre från Finansdepartementet. Temat är hur hållbarhet och företagskultur skapar affärsmässig lönsamhet och stärker varumärket. Här är några citat ur avsnittet.

- Den sociala dimensionen är det som gjort att vi fått en kraft i vårt CSR-arbete. Vår klimatmärkning handlar också om mänskligt beteende, kundens beteende. Vi försöker möta framtidens behov när vi till exempel anställer funktionsnedsatta och nyanlända. Vi vet att det här är en stor framtidsfråga, säger Pär Larshans.

- Det finns många begrepp inom hållbarhet och det blir lätt begreppsförvirring. På Finansdepartementen har vi valt att kalla det hållbart företagande. Med det menar vi mänskliga rättigheter, antikorruption, jämställdhet, arbetsvillkor, miljö, affärsetik och mångfald. Det viktiga är att man tänker brett – det handlar inte bara om miljö. Det handlar om långsiktighet, säger Emma Ihre.

- Du måste ha kunskap och rätt värderingar via styrelse och ledning. Sen måste man göra det utifrån affären eller uppdraget, fortsätter hon.

- Inget skulle ske om det är inte vore styrt uppifrån, däremot går det inte att detaljstyra. Värderingarna måste sitta i organisationen. Inga manualer fungerar om inte ledarskapet signalerar rätt värderingar, säger Pär Larshans.

- Första punkten på våra mötesagendor är alltid hållbarhet för att signalera i handling att det här är ett prioriterat område, berättar Emma Ihre och fortsätter:

- Man diskuterar ibland om man jobbar med hållbarhetsarbete för att det ska se bra ut eller för att man ska uppfattas som god. Men jag tycker att det är ganska ointressant diskussion. Jag brukar jämföra med när man kör 30 km/h utanför en skola. Det spelar ingen roll om man gör det för att man inte vill få böter eller för att man inte vill skada ett barn, eller för att man inte vill stöta sig med grannarna – huvudsaken är attman gör det. Huvudsaken är het enkelt att man gör saker som påverkar människor och miljö positivt, oavsett drivkraft. Diskussionen blir lite löjlig ibland, säger Emma Ihre.

- Om några år kommer man förmodligen se tillbaka på den här tiden som ett paradigmskifte, fyller Pär Larshans i.

Lyssna på Pratbart #1 här!

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap
  • Hållbarhet

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill