Mentorskap och coaching – skillnader och likheter?

Lena Mangell, vår expert på karriärutveckling, mentorskap och coaching: ”Både coaching och mentorskap är den främsta formen av kompetensutveckling enligt flera undersökningar, men rätt förutsättningar måste råda."

Ledarskap | Coacha | ARTIKEL | FEB 2014

Coach och mentor

Coach och mentor

Det finns otaliga begrepp och titlar inom mentorskap och coaching. Vår expert inom området hjälper till att reda ut begreppen. Vad har metoderna mentorskap och coaching gemensamt och vad skiljer dem åt? Och när är det lämpligt att använda dem? Vilka frågor bör du ställa dig när du stor i valet och kvalet?

Begreppen coach och mentor florerar lite överallt idag. Man pratar om informell mentor, professionell mentor, intern mentor, extern mentor, idrottscoach, karriärcoach, livscoach, chefscoach, affärscoach, executive coach… Ja, listan kan göras lång. Utöver det tillkommer också ord som hundcoach, hästcoach, säljcoach, kärlekscoach, hälsocoach… Men i de senare rollerna är det egentligen inte fråga om coaching i ordets rätta bemärkelse. Där handlar det mer om rådgivande experter som kan sitt område väl och som vägleder genom sin expertis.

Dock - eftersom det lite slarvigt kallas coaching leder det ibland till total begreppsförvirring. Vad gör egentligen en coach? Och vad gör en mentor?

Jag ska reda ut olikheterna och försöka ge en kort beskrivning. Det är nämligen större likheter än skillnader mellan dessa områden. Och det finns egentligen inte en klar och tydlig definition - utövaren måste själv definiera sin roll i förhållande till adeptens/fokuspersonens behov. Utifrån intresseorganisationen EMCC (European Mentoring and Coaching Council) sätter man inga tydliga gränser mellan coach och mentor. Det är helt enkelt flytande. Ändå finns några saker som vi kan identifiera som skiljer sig en smula, innebördsmässigt.

Vad är mentorskap?

Ordet mentor kommer från antiken och berättelsen om Odysseus. Han skulle ut på resa och bad sin gode vän Mentor att ”ta hand om min son och lär honom allt du vet”. Under resans gång var det dock istället gudinnan Athena som tog över mentorskapet och vägledde sonen under resan. Så den första mentorn var således faktiskt en kvinna!

I modern tid finns olika syn på mentorskap beroende på om du bor i USA eller i Europa. ”Sponsoring mentorship” är vanlig att i USA och det betyder att mentorn introducerar adepten i sitt eget nätverk och ger karriärråd. I Europa, och speciellt här uppe i Norden (även i t.ex. England och Holland) har vi haft en annan typ av mentorskap- ”developmental mentoring”, (enligt författaren & professor David Clutterbuck) vilket innebär ett bredare perspektiv på rollen och med syfte att utveckla adepten.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Vad är coaching?

Coaching är inte bara att få någon annan att sätta mål, som är vanligt inom t.ex. idrotten. Fokus ligger också på utveckling och lärande under processens gång.

Inslaget av lärande är en tydlig beröringspunkt som coaching har med mentorskapet – båda metoderna vill åstadkomma en lärprocess.

Min erfarenhet är att en människa som uppsöker en coach faktiskt inte alltid vet vad han eller hon vill. Därför är det svårt, att med det som utgångspunkt, börja med att sätta upp mål. Det är ju det man behöver hjälp med...

En träffande definition av begreppet coaching sattes av författaren och fd racerföraren John Whitmore: ”Coaching är att frigöra en persons potential för att maximiera dennes prestation. Det är att hjälpa dem att lära, hellre än att lära dem”.

Nyckelorden är alltså inlärning, handlande och potential.

Vad har coaching och mentorskap gemensamt?

Om man ser på likheterna så innebär både coaching och mentorskap processer som möjliggör för individen att uppnå sin fulla potential och utvecklas. I båda fallen handlar det om att kunna lyssna och ställa rätt frågor.

Både coaching och mentorskap hjälper klienten att utforska behoven, motivationen, önskningarna, förmågorna och tankeprocesserna för att kunna göra hållbara förändringar. Båda metoderna använder frågetekniker för att facilitera klientens egna tankar i syfte att hitta lösningar och handlingsplaner istället för att ge råd.

Förhållningssätten ger klienten stöd i att sätta upp realistiska mål och utvärdera stegen för att nå dit. Teknikerna att lyssna, observera och ställa fördjupande frågor för att förstå kliententens situation används både i mentorskap och coaching. Båda metoderna uppmuntrar också till handling och personlig utveckling och stödjer klienten att kontinuerligt förbättra sina kompetenser. Man utvärderar utfallet av processen och försäkrar sig om att klienten uppnått sina mål.

Både coaching och mentorskap är den främsta formen av kompetensutveckling enligt flera undersökningar, men rätt förutsättningar måste råda.

Vad är då skillnaden?

I coaching handlar det ofta om en kortare och mer begränsad insats - cirka 3- 6 månader. Medan mentorskap ofta handlar om en insats som sträcker sig över ett par år.

En mentor kan arbeta med att förklara det interna spelet i organisationen och nätverket har betydelse. I coaching ligger fokus på ett specifikt område medan man i mentorskapet kan ha ett bredare perspektiv och helhetssyn. Om man är mentor för en ledare behöver man t.ex ha kunskaper om både ledarskap och organisationer för att skapa förtroende.

Att tänka på när du ska hitta en coach eller mentor:

 1. Tänk igenom vilka dina behov är?
 2. Vad är syftet och målet med att du vill ha hjälp?
 3. Vad vill du lära dig?
 4. Vad vill du tala om?
 5. Vilka krav har du på en coach/mentor? Man? Kvinna? Ålder? Bakgrund? Erfarenhet? Utbildning?
 6. Hur mycket tid vill du lägga ner på möten och samtal?
 7. Se till att prata om dina förväntningar i ett första möte och lyssna om det stämmer med coachens/mentorns.
 8. Fråga om metodik och upplägg av programmet/samtalen.
 9. Fråga om tystnadsplikten och etiska frågor.
 10. Gör ett avtal med tydligt syfte och mål och ansvar.

Lycka till med din utveckling!


 

Lena Mangell

Vår expert på karriärutveckling, mentorskap och coaching

 • Följ skribent

Lena Mangell är grundare av Life&Career. Hon är leg psykolog, psykoterapeut, mentor, coach, organisationskonsult och en av  pionjärerna inom livs- och karriärcoaching i Sverige. Lena är både författare och utbildare och har framgångsrikt coachat flera tusen ledare, HR-personer och medarbetare i mer än 20 år.

www.lifecareer.se

lena.mangell@lifecareer.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Coacha

Lena Mangell

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Coacha

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill