Måluppfyllelse - om att få en varaktig utveckling

Det finns inga quick fix för den som vill nå sina mål. ”Det är dock en konst att formulera mål som ger varaktig utveckling.”

Ledarskap | Coacha | Karriär | ARTIKEL | JAN 2015

Lena Mangell, Karriärutveckling, Mentorskap, Coaching

Lena Mangell, Karriärutveckling, Mentorskap, Coaching

Lena Mangell har tidigare skrivit om vikten av att stanna upp och ha utvecklingssamtal med sig själv då och då. Men hur gör man sen för att förverkliga de mål man satt upp? Hur bibehåller man energin och hur gör man för att inte tappa styrfart och motivation? Här kommer Lenas syn på saken. ”All förändring och utveckling tar mer tid än man tror och därför är uthållighet, påminnelse och belöning viktiga verktyg för din utveckling.”

Den förra artikeln jag skrev i december 2014 handlade om hur viktigt det är att ha utvecklingssamtal med sig själv utifrån sina värderingar. Jag fick ett otroligt stort gensvar från er läsare och många hörde av sig med positiva kommentarer. Det verkar som om ämnet berört många. Stort tack till alla ni som hört av er! Det är roligt att få återkoppling och höra att det bidragit till era tankar och utveckling.

Med den här artikeln vill jag hjälpa dig att ta nästa steg i processen att jobba med dig själv, teamet eller verksamheten. En kontinuerlig och hållbar utveckling ger energi att genomföra det man vill. Men för att nå dit behövs tydliga och konkreta mål, en handlingsplan och en ”att göra”- lista. Och sist men inte minst - uthållighet.

Det här handlar inte om en quick fix!

En studie som gjordes i USA på 50-talet på Yale University visade att endast en tiondel av studenterna hade mål för framtiden. Av dessa hade hälften skrivit ner dem. Totalt 5% av de undersökta studenterna hade nedskrivna mål för framtiden.

Vid uppföljningen 20 år senare var de 5% som skrivit ner sina mål mer framgångsrika. De hade dessutom nått dit de ville – till skillnad från resten av gruppen. Studien visar på vikten av att skriva ner, reflektera kring och till sist tydligt formulera sin riktning. Det du har skrivit ner kommer du ihåg och det blir ett kontrakt med sig själv.

Varför ska man ha mål?

 1. Mål gör dig motiverad och ger energi
 2. Mål gör att du arbetar med rätt saker
 3. Mål gör dig fokuserad och mindre störd av annat
 4. Mål gör att du når dit du vill
 5. Mål ger dig en känsla av meningsfullhet
 6. Mål hjälper dig att prioritera och välja bort

Det är dock en konst att formulera mål som ger varaktig utveckling. Här följer några punkter du bör fundera över.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

SMARTA mål

En välkänd akronym för målsättande är SMART-begreppet. Den beskriver hur man sätter mål som blir verklighet.

S står för specifik. Målet ska vara konkret och tydligt.
M står för mätbart. Du ska veta när du är framme.
A står för att målet är aktuellt och accepterat av dig själv. Det är ditt mål just nu och ingen annans.
R står för realistiskt. Målet ska kunna uppnås utifrån dina förutsättningar.
T står för tidsbundet. Du ska skriva ner tiden för när du ska börja och när du ska ha uppnått målet.

Jag vill tillägga att mål ska vara utmanande och lite utanför din komfortzon. Annars utvecklas du inte. Självklart ska de vara positiva och inte formulerade i negativa termer.

Målinnehåll

Professor Robert Emmons, UCLA, har forskat på människors personliga mål utifrån positiv psykologi och den nya lyckoforskningen. Han säger att mål som relaterar till närhet, andlighet och skapande leder till lycka medan maktrelaterade mål inte ger detta.

Målmotivation

Mål handlar inte bara om vad vi vill uppnå - utan också om varför vi vill uppnå något.

Forskarna beskriver att målen kan vara drivna av den inre motivationen -  som tex  att ha ett arbete som känns meningsfullt och utmanande. Det står i samklang med våra värderingar.
Det motsatta är yttre motivation, vilket innebär att man motiveras av tex om arbetet är välbetalt eller ger en särskild status. Inre mål ger högre tillfredsställelse, en positiv känsla, utveckling och högre glad av lycka än yttre motivationsfaktorer.

Psykologen Fredrik Grouzet, University of Ottawa, har forskat på 2000 personer från 15 länder och sett att alla strävade efter samma saker  -  som tex hälsa, familj, pengar, meningsfullt arbete, andlighet och trygghet. Vi människor är med andra ord lika när det gäller grundbehoven.

Reflektera: Vad motiverar dig? Varför?

Målkonflikter utifrån sina värderingar

Mål är sammanbundna med våra värderingar och ibland kan det betyda att värderingarna krockar med varandra och skapar en inre konflikt. 

Ett exempel: Som förälder vill man både vara närvarande, laga bra mat och samtidigt vara professionell och lojal på jobbet. Man vill bidra och samarbeta för att teamet eller företaget ska uppnå sina mål. Detta kolliderar inte alltför sällan för människor idag. Vi upplever en konstant tidsbrist - stress är en av våra största hälsoproblem idag. Stress yttrar sig fysiskt i form av tex sömnproblem, huvudvärk och magont. Psykiskt handlar det om brist på energi, trötthet och uppgivenhet. Och har man då inte en tydlig målbild är det lätt att man plötsligt känner sig ”fast”. Man har en inre målkonflikt.

Reflektion: Vilka är dina värderingar? Står de i konflikt med varandra? Vilken värdering är viktigast för dig?

Måluppfyllande är ingen quick fix

Det är ingen quick fix att förändra och utvecklas. Det krävs uthållighet, självförtroende och tålamod. Det krävs att du gör något och är aktiv. Det krävs att du har en nedskriven plan med delmål månad för månad, dag för dag och att du följer upp den hela tiden.

Handlingsplanen

Handlingsplanen är ett viktigt verktyg för dig. Jag brukar i mina egna utvecklingssamtal med mig själv (som jag har varje höst och vår) skriva ner mina mål och handlingsplan i datorn.

Handlingsplanen ska innehålla långsiktiga mål som ska brytas ner i delmål med aktiviteter som ska göras. Regelbundet varannan månad följer jag upp mina delmål och reflekterar över hur det går.

Jag kan följa processen i min dator och se vad jag har gjort och vad som har hänt. Ofta glömmer vi bort alla steg vi har tagit om vi inte skriver ner dem. Eftersom det är nedskrivet så finns det också registrerat i min hjärna och leder mig varje dag ett steg framåt. Som en autopilot.
Man kan också använda post it-lappar på datorn, i kalendern eller påminnelser i telefonen om vilka aktiviteter som ska göras för att uppfylla delmålen varje vecka och månad.

All förändring och utveckling tar mer tid än man tror och därför är uthållighet, påminnelse och belöning viktiga verktyg för din utveckling. Du kan också involvera andra för att få stöd i din handlingsplan.

Hinder kan uppstå längs vägen men prata då med andra om hur du kan ta dig förbi det. Hindret finns oftast inom oss själva i form av vår syn på oss själva.

Din checklista!

 1. Skriv ner dina mål och delmål i en handlingsplan
 2. Börja göra! Utveckling kräver aktivitet och ansvar från din sida. Du kan inte lägga arbetet på någon annan eller skylla på någon om det inte blir gjort.
 3. Följ upp regelbundet  och revidera målen om det behövs
 4. Belöna dig för dina framsteg och se till att fira delmålen
 5. Använd bollplank (coach, mentor) vid målsättandet men även vid hinder och uppgivenhet. Att få ventilera sina tankar högt med någon gör att dina mål blir ännu mer tydliga för dig.
 6. Se till att vara avkopplad och fyll på energi för att orka ta dig mot målet.

Om du har bestämt dig och vet vad du vill ska det kännas i hela kroppen! Känn efter vad du vill!
Om du är osäker på vad du vill behöver du kanske hjälp att identifiera det tillsammans med ett bollplank.

Lycka till!

Lena Mangell

Vår expert på karriärutveckling, mentorskap och coaching

 • Följ skribent

Lena Mangell är grundare av Life&Career. Hon är leg psykolog, psykoterapeut, mentor, coach, organisationskonsult och en av  pionjärerna inom livs- och karriärcoaching i Sverige. Lena är både författare och utbildare och har framgångsrikt coachat flera tusen ledare, HR-personer och medarbetare i mer än 20 år.

www.lifecareer.se

lena.mangell@lifecareer.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Coacha
 • Karriär

Lena Mangell

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Coacha
 • Karriär

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill