Nytt år med en visuell personlig vision

Lena Mangell, vår expert på karriärutveckling, mentorskap och coaching: ”Det är utmaningarna i sig som ger lyckan - inte de förbättrade levnadsomständigheterna.”

Coacha | ARTIKEL | JAN 2014

På nyårsafton uttalar du kanske dina nyårslöften och önskningar om ett bättre liv för kommande år? Du ska sluta att röka, du ska börja motionera? Det är något vi ofta uttrycker vid nystarten i början av året. Men vad händer? Det kanske går en vecka men sen tappar vi fokus. Varför? Det kan vara så att det är andras vision och mål som du har anammat. Du kanske inte är tillräckligt motiverad för den vision och de mål som du har satt upp.

Hur ska vi då lyckas uppnå vår egen vision och få hållbara mål? Den positiva psykologin och lyckoforskningen har hittat strategi och nycklar till detta.

Låt oss först defininiera ordet vision.

Ordet vision handlar om att visuellt skapa en önskad bild längre fram i tiden (5-10 år). Det är en idealbild av min framtid som är något att sträva mot. Man vet att en tydlig och klar vision gör skillnad och hjälper människor att nå dit de vill. Visionen handlar om att se helheten borta vid horisonten, medan mål handlar om mätbara delar närmare i tid.

Man har i hjärnforskningen sett att hjärnan kommer ihåg bilder bättre än ord. Hjärnans centrum för bildbearbetning är större än delen för ordbearbetning och därför är det viktigt att skapa en visualisering av det man vill uppnå. Visionen talar till känslan, hjärtat och skapar mening, helhet och engagemang. Visionen och målen är också kopplade till våra värderingar och våra behov. Man kan säga att visionen och målen är vår inre kompass som ger oss en riktning i livet och arbetet.

Positiv psykologi och lyckoforskningen

Hur vet man vad som ger ett bra liv? Den nya positiva psykologin som lanserades 1998 av bla.a. Martin Seligman fokuserar på det positiva i livet istället för att se det negativa. Man tittar på människors styrkor och vad som ger lycka och bra livskvalitet.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Vad är lycka? Den nya lyckoforskningen är en del av den positiva psykologin där man fokuserar på livskvalitet och meningsfullhet.  (”Lyckans verktyg”, professor Sonja Lyubomirsky).  Lyubomirsky menar att vi kan påverka vår egen lycka till 40% genom vårt sätt att  medvetet tänka och medvetet handla. 10% är omständigheter och 50% genetiskt bestämd grundnivå av lycka, enligt hennes slutsatser.

Av dessa 40% kan vi påverka följande - i Sonja Lyubomiskys forskning finns 12 lyckostrategier:

1.    Att uttrycka tacksamhet
2.    Att vara optimistisk och tänka positivt
3.    Att undvika grubblerier och att sluta jämföra sig med andra
4.    Att göra snälla saker
5.    Att vårda sina relationer
6.    Att lära sig härda ut
7.    Att lära sig förlåta
8.    Att sträva efter flow
9.    Att njuta av livet
10.   Att sätta upp nya mål
11.   Att utöva religion och andlighet
12.   Att ta hand om kroppen

Att sätta nya mål

Om vi tittar på lyckostrategi nr 10 - att sätta mål - så tyder lyckoforskningen på att den som anstränger sig för att bli lyckligare mår bättre och blir mer energisk och kreativ. Immunförsvaret förbättras, liksom relationerna. Produktiviteten på arbetsplatsen ökar och man lever till och med längre!

Ett uttryck myntades av  psykologen W. Béran Wolfe ( 1931);”Om du finner en lycklig människa kommer du också att finna ett projekt.”  (Lyckans verktyg)
Man har i lyckoforskningen sett att människor som strävar efter något som är viktigt för dem på ett personligt plan är lyckligare än de som saknar drömmar och ambitioner.

Det är själva processen att arbeta med att nå målet och vara en del av en aktivitet som man uppskattar. Det som ger utmaningar är viktigare än att uppnå själva målet. Men det är avgörande att målet är anpassat efter individens passion, lust och kraft. Målmedvetenheten i sig är det som ger mening och skapar kontroll över våra liv. Den som saknar mål blir lätt vilsen.

Målen stärker också självkänslan och självförtroendet. Vi får kickar och en känsla av tillfredsställelse när vi uppfyller delmålen. Målmedvetenheten ger oss struktur och mening åt vardagen. Vi planerar, tar ansvar, håller tidsscheman, lära oss nya saker och träffar andra människor. Även i kriser har forskning visat att mål kan hjälpa oss komma vidare.

Mål

Det man ska tänka på när det gäller målen är att det är

-  inre egna mål som är viktigast - inte yttre mål. Inre mål är det som får dig att växa som människa. De är roligare och mer inspirerande och tillfredsställer våra grundläggande behov.

-  egna, autentiska mål och inte andras mål. Autentiska mål som överensstämmer med dina värderingar och personlighet ger känslomässiga vinster.

- uppnå något eller undvika något? Man blir mer ängslig och mindre lycklig av mål där man vill undvika något.

-  rimliga och flexibla mål, rätt mål i rätt tid. Våra prioriteringar skiftar.

- aktivitetsmål innebär att man blir lyckligare av att lära sig något nytt.

Det är utmaningarna i sig som ger lyckan - inte de förbättrade levnadsomständigheter. En lyckotillvänjning uppstår nämligen och vi vänjer oss snabbt vid en högre lön, en ny soffa, en ny bil eller handväska. Det ger tillfredställelse för stunden. Man har sett att människor inte blir lyckligare av att tjäna mer pengar än ca 40.000 kr/mån.  De flesta behöver istället känna meningsfullhet. Det är många förmögna personer som arbetar ideellt för att just få utlopp för det behovet.

För att hitta dina egna mål krävs eftertanke och reflektion. Du behöver känna om du har en passion för dina mål. På en skala 1-10, där 10 är hög passion – vad känner du inför ditt mål?

Delmål och handlingsplan

För att man ska lyckas nå det man vill är det bra att bryta ner målen i delmål. Ta ett steg i taget och tidsbestäm dem. Skriv ner dem i en handlingsplan. Vad är det övergripande större målet? Vilka är delmålen? Ofta kan de uttryckas i form av aktiviteter som behöver utföras. När i tid ska de påbörjas och när ska de vara klara?

Uppföljning behövs regelbundet för att processen ska fortgå.

Man har sett att människor som lyckas och som lever sina drömmar har en tydlig vision med tydliga mål. De arbetar ihärdigt med sin handlingsplan och genomför det som står i den. Det kanske inte alltid är lätt, men om man har en passion och tydliga mål så är man ofta uthållig.

Så svaret på inledningen om dina nyårslöften finns här! Du kan använda tekniken för din egen personliga del, i ledarrollen, i verksamheten eller i teamet. Alla stora ledare har haft en vision och en stark övertygelse om att uppnå den. De har delat med sig av den på ett engagerat sätt och fått andra att se visionen och dela den.

Vilken är din vision för kommande år kring ditt liv och arbete? Reflektera över hälsan, arbetet, fritiden, egen tid, relationer, ekonomi. Rita, visualisera, måla, använd foto och gör en dreamboard på datorn eller på papper.  Det blir ett inre uppdrag som du ger dig själv.

Lena Mangell

Vår expert på karriärutveckling, mentorskap och coaching

 • Följ skribent

Lena Mangell är grundare av Life&Career. Hon är leg psykolog, psykoterapeut, mentor, coach, organisationskonsult och en av  pionjärerna inom livs- och karriärcoaching i Sverige. Lena är både författare och utbildare och har framgångsrikt coachat flera tusen ledare, HR-personer och medarbetare i mer än 20 år.

www.lifecareer.se

lena.mangell@lifecareer.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Coacha

Lena Mangell

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Coacha

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill