Motivera dig själv med en utmanande vision

Motivera | ARTIKEL | DEC 2010

Hand som ritar vision

Hand som ritar vision

”Att bli en motiverande ledare, börjar med att motivera sig själv. Du motiverar dig själv med en utmanande vision, och när du successivt arbetar i riktning mot denna vision, motiverar och entusiasmerar du andra att samarbeta med dig för att förverkliga visionen.” Jack Welch

”Utan vision förgås folket.” Kung Salomo uttryckte redan för ca 3000 år sedan vikten av att ha en vision. Vision är en klar inre bild av en önskvärd framtid. En framtid som är bättre, mer framgångsrik, mer önskvärd än vad nuläget är. Vision är nära förknippat med att se möjligheter och potential i sig själv och andra, i familjen, i skolan, i företaget eller i organisationen. Allting skapas två gånger. Först sker den mentala skapelsen i vår inre föreställningsvärd innan den materiella skapelsen tar form i vår yttre verklighet. Den mentala skapelsen sker i form av drömmar, förhoppningar, mål och planer. Precis som en byggritning innan huset byggs och färdigställs.

Avsätt tid för att klarlägga din vision för ditt liv och ledarskap genom att rita och beskriva. Använd A3 papper och tuschpennor med olika färger så att du kan göra bilderna mer färgrika och levande. Arbeta pragmatiskt och rita, beskriv så långt du kommer i ett första steg. Fyll sedan på med bilder, tankar och ideér vartefter. Viktigt! Det är en process du börjar och efterhand kommer visionen att klarna mer och mer. Planera omgående in 45-60 min då du kan vara ostörd och börja rita och skissa.

Följande frågor kan vara till hjälp:

  1. Vad skulle jag våga sikta mot om jag visste att jag inte kunde misslyckas, om jag hade all tid, all ekonomi, alla resurser och all kompetens till mitt förfogande?
  2. Vad vill jag egentligen åstadkomma med mitt ledarskap? Nyckelord är mission och värde.
  3. Sammanfatta dina funderingar och beskriv en positiv och utmanande framtidsbild för dig och din organisation på 5 eller 10 års sikt. Du skall kunna förmedla bilden till en grupp på ca tre minuter.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill