Därför behöver du en vision

Visionen fyller målen med mening.

Ledarskap | Motivera | ARTIKEL | DEC 2017

En vision är någonting mycket större än ett mål.

En vision är någonting mycket större än ett mål.

Många individer och företag sätter upp konkreta mål för vad de vill uppnå med sitt arbete. Dessa bör i regel ligga relativt nära i tid och vara realistiska och mätbara. Men ibland kan man uppleva att alla dessa mål inte räcker till för att skapa den energi och motivation som är önskvärd. Vad är meningen med allt detta ständiga jagande efter nya mål?

Problemet är att man saknar en vision. För att det ska kännas meningsfullt att beta av det ena målet efter det andra måste man ha en tydlig bild av vart man är på väg – och varför. En vision kan tillåtas vara djärv, på gränsen till orealistisk, och bör väcka starka känslor hos dig som ska realisera den.

Att sätta mål som man ska jobba efter är väldigt vanligt bland båda individer och organisationer. Man gör upp listor över saker som man vill uppnå den här veckan, månaden eller året. Målen har ofta någon form av deadline som ligger relativt nära i tid. De är konkreta, realistiska och ofta mätbara.

Tanken är att våra mål ska ge oss energi, trigga oss och motivera oss att utvecklas och förbättra våra prestationer. Men ibland kan målen ändå kännas som en ganska tråkig – i värsta fall meningslös – del av vardagens ekorrhjul. Man betar av dem ett efter ett – men vad är meningen med alltihop?

Känslan som uppstår är att man inte ser skogen för alla träd, och det är precis det som är problemet. Att jaga efter det ena målet efter det andra blir meningslöst om man inte har en färdriktning och en inre bild av vad allt slit förväntas leda till. Det är därför man behöver en vision.

En tydlig framtidsbild

En vision är någonting mycket större än ett mål. Den ska utgöra en tydlig bild av vart man är på väg och varför. Visionen målar upp en bild av vad individen eller organisationen strävar efter att vara i en framtid som man har mod och passion nog att tro på.

Det handlar om att göra det tydligt för sig själv varför man anstränger sig, vad man har för högre syfte, åt vilket håll man strävar med sitt arbete och vad som är ens egen del i helheten (samhället, livet).

Visionen är med andra ord en tydlig bild av den framtid du önskar dig och strävar efter. Den bör avspegla dina värderingar, din passion och ditt ”varför”. Att formulera sin vision är ett sätt att tydliggöra för sig själv vad som inspirerar en att göra det man gör, och var ens motivation och energi ytterst kommer ifrån.

Mål kan också vara viktiga, men bör i så fall alltid ha siktet inställt mot visionen. Ett mål är någonting konkret och specifikt som man vill uppnå. Individen kan till exempel ha som mål att motionera varje dag, och visionen kan då handla om att man vill vara en hälsosam och sund människa som mår bra fysiskt och psykiskt.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Hitta styrkan att förändras

En vision kan se ut och formuleras på många olika sätt, beroende på vem man är, vad man gör och vad man har för drömmar, passioner och värderingar. Visionen kan handla om att man vill uppnå en förändring, göra någonting som andra inte gör, eller lyckas med någonting som är på gränsen till orealistiskt. Den kan också fokusera på vad man vill förändra i samhället och/eller hur man vill hjälpa andra människor.

Att formulera sin vision kan kännas svårt, men är definitivt värt besväret, både för individer och för organisationer. Visionen bör vara så pass tydlig, vass och personlig att den väcker starka känslor hos individen och/eller företaget som ska realisera den. Känslor av hopp, motivation, energi, engagemang, passion och vitalitet.

Det är i visionen man hittar styrkan och tålamodet för att orka förändras, utvecklas och överträffa sig själv. Visionen fyller målen med mening, och ger dig en anledning att stiga upp ur sängen även en mörk och ruggig decembermorgon.


Läs gärna:

Katarina Sjögren Petrini, vd Ticket, om att sätta ”nästan orealistiska” mål/visioner.

Katarina Walter, vd Antrop, om att vara en konkret visionär.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Motivera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill