Vision – att blicka framåt

Ledarskap | BLOGG | MAJ 2012

För att kunna spetsa och fokusera ordentligt på områden vi tycker är värda riktig fördjupning, har Motivation.se börjat med teman. Vi publicerar ett antal artiklar och intervjuer som belyser ett utvalt ämne, ur olika aspekter. Vi startade i april med Temat mod  - en viktig egenskap för en bra ledare. Vi fortsätter nu med något som är minst lika viktigt - Tema:vision.

För att kunna spetsa och fokusera ordentligt på områden vi tycker är värda riktig fördjupning, har Motivation.se börjat med teman. Vi publicerar ett antal artiklar och intervjuer som belyser ett utvalt ämne, ur olika aspekter. Vi startade med temat mod  - en viktig egenskap för en bra ledare. Vi fortsätter nu med något som är minst lika viktigt - Tema:vision.

Att det är viktigt med en vision för en individ, grupp, ett företag eller ett land uttryckte den vise kung Salomo redan för ca 3000 år sedan: ”Utan vision förgås folket.” Vi behöver något meningsfullt och inspirerande att se fram emot som ger oss drivkraften i det dagliga arbetet.

Som ledare behöver vi utveckla en gemensam vision för det nästa steg vi vill ta och börja med att låta visionen växa sig stark i vårt inre. Med vision menas vår idé och bild av hur framtiden kommer att se ut när vi väl är där och vilka fördelarna och resultaten blir av att vi når dit.

I visionen samordnas och riktas mänsklig energi och skapar kraft mot de gemensamma projekten. När alla drar åt samma håll samtidigt, uträttas storverk. För att ha något gemensamt behöver vi låta varandra ta del av det. Goda ledare får med sig sina medarbetare genom att kommunicera, skapa förståelse och delaktighet. Tillsammans bygger organisationen upp en inspirerande helhetsbild av möjligheter värda att arbeta mot och känna stolthet för.

En sådan vision innefattar och inspirerar alla runt omkring oss; leverantörer, kunder och allmänhet.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Viktiga frågor vi kan ställa oss: Vilken värld vill vi vara med att skapa? Vilka vill vi vara på vår marknad? Vad vill vi vara kända för i våra sammanhang?

Frågor som dessa ger den djupare koppling till meningsfullhet och verklighetsanknytning som vi alla behöver. Vår egen personliga vision och livsfilosofi som ledare får i dessa sammanhang stort genomslag.

Att arbeta aktivt med sin vision kräver tid för reflektion. Visualisera hur framtiden kommer att se ut när du uppnår det du verkligen vill. Identifiera sedan vilka steg du behöver ta för att nå visionen. Låt varje dags agerande leda till visionens förverkligande.

Jag hoppas att våra artiklar kommer att ge dig som läsare nya insikter kring ämnet och få dig att fortsätta utveckla ditt visionsarbete när du går från vision till verklighet.

För visioner behöver vi alla ha. Som den ledstjärna vi riktar oss mot när vi fortsätter framåt.

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill