Affärsidé och vision – verksamhetens ryggrad

"Vikten av en bra målande beskrivning är extra stor när det gäller beskrivningen av vision och värderingar".

Ledning | Ledarskap | ARTIKEL | MARS 2012

Affärsidé och Vision

Affärsidé och Vision

Vem vill vi vara? Vad vill vi åstadkomma, nu och i framtiden? Att kunna ge en övergripande beskrivning av sin verksamhet på ett tydligt och engagerande sätt är en stor styrka. 

I tidigare artiklar har vi lyft fram viktiga frågeställningar när det gäller att analysera sin bransch och sig själv. Att rita kartan. Men nu är det dags att fatta beslut. Vad är vår affärsidé, vision, mission och värderingsbas? Låt oss ta en titt på dessa vanliga och viktiga begrepp.

Affärsidé

Affärsidén beskriver för det första vem vi vänder oss till och de behov som han/hon har som vi vill bistå med att hantera. Affärsidén beskriver även vad vi tänker göra och hur vi tänker arbeta för att lösa uppgiften.

Verksamhetsidé

Ordet affärsidé och verksamhetsidé används i praktiken ofta synonymt. Vi föreslår dock att ordet verksamhetsidé används när man vill beskriva en större verksamhets affärsidé, t.ex. koncernens affärsidé, medan ordet affärsidé används för underliggande affärsenheter, vilket t.ex. kan vara dotterbolag, divisioner eller enskilda initiativ.

Vision

Visionen beskriver den bild som vi ständigt strävar mot, en önskad idealsituation som vi ständigt vill uppnå men som vi aldrig räknar med att kunna nå fram till. Visionen beskrivs ofta som ”målet om 100 år”.

Ett annat sätt att beskriva visionen är att jämföra den med andra målbilder där de kortsiktiga målen är ”skogsdungen där framme”, de långsiktiga målen är ”bergen i fjärran” och att visionen är ”stjärnan i horisonten”. Vi drar oss dit och vi vill dit, men det är alltid en bit kvar. Visionen beskriver vad vi vill ska uppnås, ett framtida tillstånd. Visionen behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet och mätbarhet.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Mission

Mission kommer från det latinska ordet ”missio” som har som ursprungsbetydelse ”sändning, beskickning, uppdrag, kall, kallelse”.

Till skillnad från visionen är missionen mer konkret och beskriver syftet med företaget och varför företaget existerar. Missionen beskriver vad företaget skall göra och leverera för att ge sitt bidrag till att visionen nås. Även här är tidshorisonten mycket lång. Det är exempelvis inte så lätt att nå missionen att ”omvända alla människor i världen till kristendom”, men det är konkret och mätbart.

Värderingar

Om visionen beskriver den stjärna som vi dras emot beskriver vår värderingsbas den plattform som vi står på och arbetar från. Värderingar är starka.

De ger svar på frågor såsom ”varför går vi till jobbet en ledig dag och jobbar trots att vi inte får lön?”, eller kanske ännu mer beskrivande ”vad är det som vi inte gör även om vi får mycket bra betalt för det?”. En värderingsbas inom en verksamhet beskriver en känsla och övertygelse som är gemensam för en organisation, den finns där. Värderingarna driver därför företagskulturen och prioriteringarna och skapar därmed ett ramverk inom vilket beslut fattas. 

Att få fram budskapet  -  De fem punkterna har en sak gemensamt

De fem punkterna ovan beskrivs lämpligtvis på två olika sätt. För det första är det alltid bra om de fem punkterna kan beskrivas kortfattat, men en mening eller två för varje punkt. Men det är även en stor styrka om punkterna kan uttryckas med en mer utförlig målande beskrivning med levande specifika detaljer för att stärka upplevelsen.

Denna målande beskrivning skall stimulera alla sinnen, jämföras mot det man känner till, ej vara abstrakt och ej heller bygga på alltför allmänna generella ord.

Vikten av en bra målande beskrivning är extra stor när det gäller beskrivningen av vision och värderingar.

Nästa artikel – ”Att formulera engagerande korta och långa mål”

Vi har nu skapat ett tydligt ramverk för vår verksamhet genom att beskriva affärsidén, visionen, missionen och vår värderingsbas. I nästa artikel kommer vi att titta närmare på hur vi bör tänka när vi fastlägger kortsiktiga och långsiktiga konkreta verksamhetsmål.
 

Lennart Almstedt

Vår expert inom området strategi

 • Följ skribent

Lennart Almstedt, Executive Partner i Facesso AB, har under de senaste 25 åren arbetat operativt med företagsutveckling av stora och små företag i Sverige och internationellt, i ett flertal VD- och linjeroller. Lennart har under senare år varit strategisk rådgivare till företagsledningar i ett 40-tal företag samt innehaft ett flertal styrelseposter. Lennart innehar en civ.ing.-examen från Uppsala och Stanford University samt en MBA-examen från IMD i Schweiz.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap

Lennart Almstedt

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill