När får Sverige en kvinnlig statsminister?

Christer Isaksson samlar upp publikens frågor under Årets VD.

Ledarskap | ARTIKEL | NOV 2014

Christer Isaksson

Christer Isaksson

Det blir en annorlunda krönika den här gången. I samband med Årets VD hade jag förmånen att få prata om politik från scenen på Berns i Stockholm. Jag kände ett stort gensvar från publiken, som också levererade frågor. Några svarade jag på från scenen. Några besvarar jag här.

Jag noterar att flera frågor handlade om kvinnor i politiken och om Sverigedemokraterna. Det är inte så konstigt, det är aktuella ämnen. Sverigedemokraterna var det enda riksdagspartiet som gick framåt, medan tämligen nybildade Feministiskt Initiativ var nära att ta sig in i Riksdagen. 

Kan FI komma över 4 procent?

Om Feministiskt Initiativ ska ta plats i regeringen 2018 eller inte beror till stor del på de redan etablerade partierna. FI finns för att övriga partier inte gör tillräckligt av kvinnofrågor och jämställdhet. Detta tycker i alla fall FI:s väljare, som i valet 2014 var närmare 200 000. En anmärkning är att de så kallade feministiska partierna Socialdemokraterna, Folkpartiet och Vänsterpartiet i mycket har missat de perspektiv och det behov som i dag göder FI. Ett parti för kvinnokamp skulle inte behövas om övriga partier tog frågan om kvinnors delaktighet på allvar, om de vågade göra politik av kvinnofrågor eller om de klarade att skapa lagar till förmån för jämställdhet och jämlikhet. FI kommer att nå fyra procent om rörelsen mot ökad jämställdhet uteblir. Tillståndet bland väljarna pekar på fler småpartier, inte minst i kommunpolitiken där nya partier ofta kan röra om i grytan.

Vem tror du blir Sveriges första kvinnliga statsminister?

I dagsläget ligger Anna Kinberg Batra bäst till. Hon är på väg att bli Moderaternas nästa partiledare, och Moderaterna satsar allt på att vinna valet 2018.

Varför tror du en kvinna blir statsminister efter nästa val?

Jag tror att möjligheterna är goda för att Sverige snart ska få en kvinnlig statsminister. Moderaterna har stora möjligheter att återta makten 2018, förmodligen tillsammans med den gamla alliansen. Moderaterna lär då ha en kvinnlig partiordförande. Om det skulle ske hastiga omkastningar i det borgerliga blocket ligger Centerpartiet bäst till att rusa, och där finns redan Annie Lööf. Jag tror att Socialdemokraterna kommer att få – och behöver! – en kvinnlig partiledare efter Stefan Löfven. Detta resonemang leder till att nästa statsminister kan vara en kvinna.

Vilket av de idag invalda partierna i Riksdagen kommer först att försvinna?

Några med svagt stöd ligger illa till. Med tanke på problemen i opinionen under förra mandatperioden känns det som att Kristdemokraterna får problem på lång sikt. KD är ett konservativt problem och som står i relation till Moderaterna. Trots att Moderaterna har gått mot den politiska mitten har inte KD kunnat lägga beslag på konservativa väljare. KD satsar på välfärdsfrågorna, sjukvården och de äldre. Det lär bli ökad konkurrens om dessa frågor under kommande år, vilket inte talar för KD.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Kan Miljöpartiet och Centerpartiet enas om miljöpolitiken?

Mycket förenar redan C och MP. Ibland känns det som att de bråkar bara för att de är lika, som syskon ofta gör. Miljöpolitiken förenar dem. Men ett par problem återstår att lösa i deras relation. Enligt centerpartisterna är miljöpartisterna ett tillväxtfientligt parti, som inte är särskilt intresserat av att sätta arbete och tillväxt i första rummet. För miljöpartisterna är Centerpartiet numera för intresserat av tillväxt, kärnkraft och liberala strömningar i marginalen.

Försvaret - är inte det en aktuell fråga?

Verkligen. Charmen med politik är snabba och tvära kast. Det är inte länge sedan Alliansregeringen, med det tidigare ledande försvarsvänliga partiet Moderaterna, nedrustade svenskt försvar. Nu tvingas en vänsterledd regering med Miljöpartiet, som kan beskrivas som närmast pacifistiskt till motsatsen - att upprusta.

Hur visar valkompassen att de flesta skulle rösta? Minns från gymnasiet att ca 40 procent var eniga med Folkpartiet ...

Valkompassen gör inga mätningar som avslöjar hur många som skulle rösta på ett särskilt parti. Valkompassen, som jag producerar tillsammans med professor Tommy Möller, ger inte heller råd om hur användaren bör rösta. Vi vågar enbart berätta vilket parti som passar användaren bäst vid ett givet tillfälle, nämligen när svaren på ett antal politiska frågor levereras. Vilket parti någon röstar på baseras på flera saker, naturligtvis åsikter men också social tillhörighet, kultur, uppväxt, ekonomiska förhållanden osv. I Sverige är skillnaderna mellan olika partier ganska små. Det medför att varje enskild väljare står nära flera partier, men också att de flesta väljarna sympatiserar med något av partierna i mitten av svensk politik. I mitten ligger för närvarande tyngdpunkten i svensk politik.

Är Centern det liberala partiet i Sverige idag?

Centerpartiets senaste stämma definierade partiet som liberalt. Centerpartiet vill gärna framstå som det liberala gröna partiet. Partiledaren Annie Lööf har en tydlig liberal agenda. Bakom henne styrs partiet av lika liberala som gröna krafter. Minns också programutkastet från förra året, som testade olika liberala idéer och tankegångar. Det var ett test i liberal anda.

Varför tror du att Sverigedemokraterna blivit så framgångsrika?

Jag tror att det handlar om flera saker. Det har med situationen i omvärlden att göra, till exempel ökad rörlighet till följd av globaliseringen, ökade flyktingströmmar på grund av krig och förföljelse, ökad arbetslöshet i västvärlden osv. Många upplever dessa förändringar som hot mot egen säkerhet. Det har lika mycket med inhemska svenska förhållanden att göra, till exempel övriga riksdagspartiers öppna attityd gentemot omvärlden, ökad flyktingmottagning och invandring, ökad arbetslöshet och osäkrare förhållanden inför framtiden. Människors oro är alltid på allvar. En generell kritik mot de etablerade partierna är att de trots Sverigedemokraternas attacker och framgångar inte lyckas förklara sin egen politik och ge bilder av framtiden som stärker tilltron till vårt politiska system och som alla människor kan köpa. Osäkerhet och rädsla inför framtiden gynnar i dagsläget missnöjespartier och partier med ett främlingsfientligt budskap.

Finns det nya partier som kommer att komma fram som en reaktion på SD:s framgång?

Det här är en mycket bra fråga, som det finns anledning att fundera över för de andra partierna. Om SD ökar långsiktigt kan det komma en reaktion som fokuserar på en motsatt politik, en politik baserad på öppen attityd till omvärlden och till förmån för olikheten. SD:s framgångar talar för ökad polarisering. Jag kan tänka mig att vi snart får ett mer renodlat, brett och parlamentariskt gångbart antirasistiskt parti, som en direkt kontrast till SD. Utvecklingen avgörs av de andra partierna. Om de väljer att anpassa sig till SD ökar utrymmet för en polariserad samhällsdebatt och därmed utrymmet för nya enfrågepartier.

Vilket år/årtionde blir SD accepterade?

Jag förmodar att frågan avser möjligheten för Sverigedemokraterna att bli inbjudna av andra partier till förhandlingar i riksdagen, antingen för att bilda majoriteter i riksdagen eller för att ingå i en regering. Jag har diskuterat denna fråga med några av Sverigedemokraternas riksdagspolitiker. De förväntar sig inte att bli ”accepterade” under innevarande mandatperiod. Om framgången fortsätter lär det bli allt svårare att hålla SD utanför, till exempel under perioden 2018-22. Jag tror dock att förväntan hos SD är att bli ”accepterade” först efter valet 2022. Det handlar nu inte bara om vad de enskilda partierna säger. Om väljarna vänder SD ryggen, om väljarstödet faller i valet 2018, kommer de anses som marginaliserade och fortsätta vid sidan om.  

Foto: David Thunander

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill