Ökad skärmtid och färre pauser vid hemmajobb

Arbetsmiljön för akademiker ett problem vid distansarbete, menar Saco.

Arbetsmiljö | ARTIKEL | APRIL 2021

Undersökningen visar bl a att akademiker tar färre pauser när de jobbar hemifrån.

Undersökningen visar bl a att akademiker tar färre pauser när de jobbar hemifrån.

Arbetet hemifrån under pandemin har medfört kraftigt ökad skärmtid för akademiker, visar en ny undersökning från Saco. Många uppger också att de tar färre pauser när de sitter hemma och jobbar, och vissa tycker att arbetsbelastningen har ökat. Saco beskriver därför arbetsmiljösituationen i distansarbetet som en ”tickande bomb”.

Coronapandemin har inneburit många olika utmaningar för olika grupper av löntagare. För akademiker har pandemin framför allt inneburit en mycket stor ökning av hemarbetet. Det får naturligtvis också konsekvenser för arbetsmiljösituationen, och det är dessa konsekvenser som akademikernas fackförbund Saco nu har tittat närmare på.

Undersökningen, som har genomförts av Novus på uppdrag av Saco, visar att två av tre akademiker jobbar hemifrån just nu. Det är en signifikant ökning jämfört med före pandemin, då bara två av tio jobbade hemma.

En förutsägbar konsekvens av hemarbetet är att skärmtiden har ökat. Det är kanske oundvikligt, med tanke på att alla fysiska möten ersätts av videomöten, mejl och dylikt. Men Sacos undersökning visar att ökningen i skärmtid är oroväckande stor – särskilt med tanke på att den redan tidigare låg på en hög nivå bland akademiker. Idag uppger 75 procent att de arbetar 7 timmar eller mer per dag framför en skärm. Det är alltså en stor majoritet av akademikerna som tillbringar nästan hela sin arbetsdag framför skärmen. Före pandemin var motsvarande siffra 41 procent.

– Det finns många fördelar med omställningen till digitala möten. Men många är inte vana att använda IT-verktygen på det sättet, hela tiden under så lång tid. Att inte ha ögonkontakt eller att inte se kroppsspråket kan vara en extra belastning, även tekniska problem kan skapa stress, säger Sacos ordförande Göran Arrius i ett pressmeddelande.
Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Färre pauser – och tyngre arbetsbelastning

Saco påtalar att arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön, oavsett var arbetet utförs. Det är alltså väldigt viktigt att man som arbetsgivare försäkrar sig om att medarbetarna har sunda arbetsförhållanden, även när de sitter hemma och jobbar.

Det finns flera varningssignaler som är värda att ta på allvar, menar Saco. Förutom den kraftigt ökade skärmtiden så visar undersökningen också att akademiker tar färre pauser när de jobbar hemifrån. Fyra av tio uppger till exempel att de mer sällan tar en lunchpaus på minst 30 minuter, jämfört med när de jobbade på kontor. Drygt fyra av tio lämnar samma svar när det handlar om kortare pauser – dessa blir mer sällsynta när man sitter hemma och jobbar. Det är ett problem, bland annat för att många har en sämre fysisk arbetsmiljö i hemmet. Om man till exempel har bord, stolar och belysning som kanske inte är anpassade för 8 timmars arbete så blir det desto viktigare att ta korta pauser regelbundet.

Varför blir då pauserna färre? En av förklaringarna skulle kunna vara att vissa av akademikerna upplever en högre arbetsbelastning när de sitter hemma och jobbar. Tre av tio distansjobbande akademiker uppger att de har fått en tyngre arbetsbörda sedan de började arbeta hemifrån. Andelen är förvisso ännu högre bland dem som är kvar på kontoret, så kanske är det så att arbetsbelastningen generellt har blivit lite högre i kölvattnet av pandemin och alla omställningar som den har medfört.

Saco anser att det finns anledning att vara orolig över hur akademikernas arbetsmiljö ser ut under pandemin. Det är därför viktigt att chefer pratar med anställda om hur mycket de jobbar, hur ofta de tar paus och hur arbetsmiljön ser ut.

– Ur arbetsmiljösynpunkt sitter vi på en tickande bomb. Många har mer att göra och sitter hela dagar framför dator, padda och mobil och gör färre avbrott. Vi vet att det kommer påverka hur man mår. Det är allvarligt, säger Göran Arrius.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill