Bra arbetsmiljö ger bättre lönsamhet

Den psykosociala arbetsmiljön, kommunikationen och ledarskapet är avgörande för lönsamheten, visar ny undersökning.

Ledarskap | Arbetsmiljö | ARTIKEL | SEP 2021

Välmående medarbetare som trivs med jobbet, företagskulturen och cheferna är en av de absolut viktigaste faktorerna för att uppnå en god lönsamhet.

Välmående medarbetare som trivs med jobbet, företagskulturen och cheferna är en av de absolut viktigaste faktorerna för att uppnå en god lönsamhet.

Arbetsmiljön spelar en väldigt viktig roll för produktiviteten och lönsamheten på ett företag. Det visar en ny undersökning från plattformen Brilliant Future. Organisationer som har en bra arbetsmiljö, med bland annat låg stress och god kommunikation, har 14 procentenheter bättre lönsamhet än organisationer som har en sämre arbetsmiljö, enligt studien. Även förtroendet för ledningsgruppen spelar en stor roll.

Att satsa på arbetsmiljön är viktigt av flera anledningar. Det är framför allt bra för att värna om medarbetarnas hälsa och välmående, men en annan fördel är att den goda arbetsmiljön i sin tur kan generera högre produktivitet och lönsamhet. Det är en ganska logisk slutsats som nu också har fått bekräftelse i den nya undersökningen från undersökningsplattformen Brilliant Future.

Rapporten är baserad på en sammanställning av data från cirka 155 000 medarbetarenkäter tillsammans med lönsamhetsdata, och totalt är 51 svenska organisationer inkluderade i analysen.

Och resultaten visar alltså att arbetsmiljön har en stor inverkan på företags lönsamhet: Organisationer som har en bra arbetsmiljö är 14 procentenheter mer lönsamma än organisationer som inte har det.

Brilliant Future lyfter framför allt fram den psykosociala arbetsmiljön som väldigt viktig för medarbetarnas produktivitet och företagets lönsamhet. Graden av stress, möjligheterna till återhämtning, konfliktnivån på arbetsplatsen, medarbetarens påverkansmöjligheter och respekt från chefen, är faktorer som har en stor inverkan på hur vi mår på jobbet. Om vi mår bra så blir vi piggare, mer motiverade och engagerade, och därmed mer produktiva – vilket leder till bättre lönsamhet.

Frågan behöver uppmärksammas just nu, eftersom coronapandemin och dess konsekvenser påverkar den psykosociala arbetsmiljön på olika sätt. Det menar Sofie Johansson, som är affärsutvecklingsansvarig för medarbetarupplevelsen på Brilliant Future.

– Arbetsmiljön är extra viktig att ta hänsyn till nu under pandemin. Vi kan konstatera att den psykosociala arbetsmiljön förbättrades under kvartal två och tre förra året, men att den backade under kvartal fyra. Det visar vikten av att kontinuerligt kartlägga arbetsmiljön och medarbetarengagemanget för att få ett kvitto på hur organisationen ligger till, säger hon i ett pressmeddelande.


Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Ledarskapet viktigt för lönsamheten

Ledarskapet är förstås också väldigt viktigt för den psykosociala arbetsmiljön, och därmed för lönsamheten, vilket också bekräftas i Brilliant Futures sammanställning. Dels är ledningen förstås ytterst ansvarig för att upprätthålla en god arbetsmiljö och se till att förebygga exempelvis skadlig stress och olösta konflikter.

Dels visar undersökningen också att det finns ett mer direkt samband mellan förtroendet för ledningsgrupper och lönsamhet. Denna faktor tycks till och med vara ännu viktigare än arbetsmiljön (även om frågorna hänger ihop). Organisationer där medarbetarna har ett stort förtroende för ledningsgruppen är 16 procentenheter mer lönsamma än organisationer där det förtroendet saknas. Särskilt viktig tycks ledningsgruppens kommunikativa förmåga vara; när medarbetarna tycker att ledningen är bra på att kommunicera blir lönsamheten 18 procentenheter högre.

Sammantaget är det alltså tydligt att välmående medarbetare som trivs med jobbet, företagskulturen och cheferna är en av de absolut viktigaste faktorerna för att uppnå en god lönsamhet.


Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Arbetsmiljö

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Arbetsmiljö

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill