Olika upplevelser av distansarbetet

De flesta medarbetare är tillfreds med att jobba hemifrån – men de som vantrivs saknar livsbalans och sociala kontakter.

ARTIKEL | APRIL 2021

En viktig faktor när det gäller distansarbete är att balansen i livet ska fungera.

En viktig faktor när det gäller distansarbete är att balansen i livet ska fungera.

Svenskar som jobbar hemifrån har väldigt olika upplevelser av distansarbetet. De flesta trivs och tycker att man får bättre balans i livet när man sitter hemma och jobbar – men bland dem som inte trivs tycker många att balansen saknas, att de sociala kontakterna fungerar dåligt och att det är svårt att upprätthålla rutiner. Det visar en ny studie från Previa.

Under coronapandemin har massor av svenskar tvingats börja jobba på distans, vilket har snabbat på en utveckling som hade börjat redan före pandemin. Många säger att distansarbetet har kommit för att stanna, medan andra framhåller att vi kommer att behöva tillbringa åtminstone delar av arbetsveckan på kontor även i framtiden.

Svenska folkets upplevelser av distansarbetet är fyllda av kontraster, vilket framgår av en ny undersökning från Previa. En stor majoritet av svenskarna trivs med att jobba hemifrån, och de flesta av dessa tycker att arbetet och livet ofta fungerar bättre när man slipper åka in till kontoret. Men det finns också en minoritet som vantrivs med att sitta hemma och jobba, och deras upplevelser av distansarbetet står i bjärt kontrast till den förstnämnda kategorins upplevelser. Detta alltså enligt Previas hälso- och arbetsmiljöundersökning, som bygger på enkätfrågor till totalt 2 088 personer som arbetar hemifrån mer än 50 procent.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Livsbalans och sociala kontakter

En viktig faktor när det gäller distansarbete är att balansen i livet ska fungera. Arbetet ska gå ihop med familje- och privatlivet på ett bra sätt, och man behöver känna att det både finns tid för arbete och tid för vila. Bland dem som trivs med att jobba hemifrån så tycker 64 procent att balansen är bättre än när de jobbade på kontor. Men bland dem som vantrivs är siffrorna desto dystrare – hälften tycker att balansen i livet sällan/aldrig fungerar bättre när de sitter hemma och jobbar. Drygt 40 procent svarar ”ibland”, och knappt 10 procent svarar ”ofta/alltid”.

När det gäller sociala kontakter så återkommer ungefär samma mönster. Bland dem som trivs med hemarbetet är majoriteten positiva och mindre än 10 procent negativa. Men bland dem som inte trivs svarar hälften att den sociala kontakten med kollegor fungerar dåligt, och bara en liten minoritet tycker att den fungerar bra.

En annan viktig fråga är huruvida man lyckas upprätthålla rutiner för arbetstider och pauser när man jobbar hemifrån. Här är kontrasten mellan dem som trivs och dem som vantrivs inte lika stor, även om det fortfarande finns en betydande skillnad. Av samtliga deltagare i undersökningen uppger bara hälften att de ofta eller alltid lyckas upprätthålla sina rutiner.

Här finns det också, inte helt oväntat, en skillnad mellan yngre och äldre löntagare. I ålderskategorin 51+ svarar nästan 60 procent att de ofta/alltid får rutinerna att fungera, medan motsvarande siffra ligger runt 35 procent bland personer i åldern 18-34 år. Yngre medarbetare kan med andra ord behöva mer stöd när det gäller just rutiner i samband med distansarbete, medan de äldre i högre utsträckning redan har väldigt invanda rutiner efter många års kontorsarbete.

Fysiska arbetsplatsen fortsatt viktig

Slutligen fick deltagarna i undersökningen också frågan om de upplever att de får mer gjort när de jobbar hemifrån. Av samtliga deltagare uppgav 60 procent att de ofta/alltid får mer gjort, och mindre än 10 procent uppgav att de sällan/aldrig får mer gjort. Även här finns det dock en skillnad mellan dem som trivs och dem som inte trivs. Lena-Karin Allinger, psykolog och organisationskonsult på Previa, understryker också att man inte ska dra alltför långtgående slutsatser av att många känner sig mer effektiva när de jobbar hemma.

– De som trivs med hemarbete upplever i högre utsträckning att de blir mer effektiva när de arbetar hemma. Får helt enkelt mer gjort. Samtidigt vet vi att det går en gräns någonstans vid 2-3 dagar i veckan. Vi behöver också den fysiska arbetsplatsen. Vi blir mer kreativa och samskapande när vi ses fysiskt, säger Lena-Karin Allinger i ett pressmeddelande från Previa.

Einar Wiman

Frilansjournalist

  • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

Einar Wiman

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill