Allt färre rekryterar på magkänsla

Strukturerade intervjuer och tester allt vanligare vid rekrytering, enligt en ny undersökning från Ledarna.

Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2021

Förutom strukturerade intervjuer så är även tester på frammarsch som rekryteringsmetod, enligt Ledarnas undersökning.

Förutom strukturerade intervjuer så är även tester på frammarsch som rekryteringsmetod, enligt Ledarnas undersökning.

Att rekrytera på magkänsla blir allt mindre vanligt, visar en ny undersökning från chefsorganisationen Ledarna. Istället ökar andelen företag som använder sig av strukturerade intervjuer och i viss mån tester när de rekryterar. Syftet med sådana metoder är att rekryteringsprocessen ska styras mindre av fördomar och mer av objektiva kompetens- och lämplighetskrav.

Magkänslan kan vara pålitlig i många sammanhang, men när det gäller just rekrytering så är den ett problematiskt verktyg. Forskning har visat att rekrytering baserad på magkänsla leder till att rekryterarens fördomar blir avgörande, snarare än kandidatens kompetens. Därför har det på senare år pratats mycket om behovet av mer rättvisa och kompetensbaserade rekryteringsprocesser.

Nu visar en ny studie att allt fler chefer har börjat välja bort magkänslan som rekryteringsmetod. Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Sveriges chefsorganisation Ledarna. Resultaten visar att andelen chefer som följer sin magkänsla vid rekrytering har minskat från en tredjedel (33 procent) när frågan ställdes 2014, till en femtedel (20 procent) i årets undersökning. 1 621 chefer svarade på enkäten, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 53 procent.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Mer rättvist utan magkänsla

Istället för att lita på magkänslan har allt fler rekryterande chefer börjat använda sig av så kallade strukturerade intervjuer, enligt Ledarnas undersökning. Strukturerade intervjuer innebär att man använder sig av en noggrant utarbetad struktur för vilka frågor som ska ställas i en anställningsintervju och hur svaren ska bedömas i förhållande till kravprofilen. Alla kandidater ska behandlas rättvist, och ingen ska få frågor som är baserade på rekryterarens magkänsla och fördomar.

Fördelen är förstås att arbetsmarknaden blir mer rättvis, men också att man som arbetsgivare har större chans att hitta rätt kompetens om man letar efter den på ett objektivt och fördomsfritt sätt. Nils Hallén, rekryteringsexpert hos Ledarna, ser mycket positivt på resultaten i den nya undersökningen.

– Det är bra och viktigt att utvecklingen går åt detta håll, då strukturerade intervjuer är något som stöds av forskning. Strukturerade intervjuer är mer rättvisa, då alla får samma frågor och samma förutsättningar att lyfta den kompetens som är av betydelse för tjänsten. Magkänslan är ju bara en subjektiv upplevelse för stunden, säger han i ett pressmeddelande.

Förutom strukturerade intervjuer så är även tester på frammarsch som rekryteringsmetod, enligt Ledarnas undersökning. Det är förvisso bara 12 procent av cheferna som uppger att de alltid använder tester i rekryteringsprocessen – men det är en fördubbling jämfört med undersökningen från 2014, så det rör sig om en starkt uppåtgående trend. Ofta handlar det om personlighetstester och tester i logik eller liknande. Allt fler arbetsgivare har börjat upptäcka fördelarna med tester, samtidigt som testerna också har blivit billigare, menar Nils Hallén.


Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill