Stort behov av uppdaterad kompetens

Men arbetsgivare möter inte behovet av kompetensutveckling i krisen, visar ny undersökning.

HR | Karriär | ARTIKEL | FEB 2021

46 procent av löntagarna i undersökningen säger att det finns en större risk att de lämnar sin arbetsgivare om de inte ges möjlighet till kompetensutveckling.

46 procent av löntagarna i undersökningen säger att det finns en större risk att de lämnar sin arbetsgivare om de inte ges möjlighet till kompetensutveckling.

Behovet av ny och uppdaterad kompetens har accelererat i samband med coronapandemin. Samtidigt har anställdas möjligheter till kompetensutveckling försämrats under krisen. Det visar en ny undersökning från utbildningsteknikföretaget Degreed. Detta leder till att många anställda känner sig stressade och sårbara, medan företagen själva löper risken att inte klara övergången till den marknad som kommer att växa fram efter pandemin.

Kompetensutveckling är essentiellt på dagens marknad – både för företagen och för enskilda anställda. Att utveckla sina kunskaper och färdigheter är dessutom extra viktigt i tider av förändring, som den tid vi nu lever i. Coronapandemin har accelererat behovet av ny och uppdaterad kompetens, eftersom krisen har förändrat samhället och arbetsmarknaden i grunden.

En ny undersökning från utbildningsteknikföretaget Degreed visar emellertid att många företag och organisationer är på väg att halka efter med kompetensutvecklingen. Undersökningen är baserad på enkätfrågor till 5 200 löntagare, chefer och företagsledare runt om i världen.

Resultaten är oroväckande: 6 av 10 säger att coronakrisen har accelererat behovet av ny kompetens, vilket inte är så förvånande. Men hela 46 procent uppger samtidigt att deras företag eller organisationer har minskat möjligheterna till kompetensutveckling i samband med krisen. Väldigt många arbetsgivare tycks alltså inte kunna möta det ökade behovet av ny och uppdaterad kompetens, sannolikt på grund av de ekonomiska och praktiska hinder som krisen medför.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Teknologisk och social kompetens viktigast

Degreed konstaterar att världen kommer att se annorlunda ut efter krisen, och såväl arbetsgivare och ledare som löntagare ställer sig nu samma fråga: Vilka kompetenser kommer att krävas i det nya samhälle som växer fram på andra sidan pandemin?

Svaret är att det beror på vem du är, var du jobbar och vilken yrkesroll du har. Såväl enskilda löntagare som organisationer måste nu se över hur tillgång och efterfrågan ser ut vad gäller kompetens inom deras specifika område, skriver Degreed. Det finns dock två typer av kompetens som i princip alla kommer att behöva på den framtida marknaden; dels teknologisk kompetens, dels socialkompetens. Undersökningen visar att den mest efterfrågade kompetensen år 2021 är avancerad IT och programmering. Detta följs av ledarskap, kommunikation och entreprenörskap. Det är alltså tydligt att teknologisk och social kompetens kommer att bli allt viktigare.


Om det nu är viktigt att se över tillgång och efterfrågan på kompetens, var finns då den mest uppdaterade informationen om löntagarnas kompetens? 34 procent av löntagarna tror att den finns i organisationens HR-system, medan 27 procent tror att den finns i deras CV, och 21 procent tror att den finns i digitala nätverk såsom LinkedIn. Organisationer kan alltså behöva bli bättre på att uppdatera informationen om de anställdas kompetens.

Risk att medarbetare lämnar

Behovet av kompetensutveckling, som just nu inte tycks mötas av satsningar från arbetsgivarnas sida, skapar en stor oro bland anställda, liksom bland chefer och företagsledare. 46 procent tror att deras nyckelkompetenser kommer att vara föråldrade inom fem år, och 36 procent tror att det kommer att hända inom tre år. 55 procent av anställda säger också att deras självförtroende avseende den egna kompetensen minskar, och att de därför känner sig mer stressade och oroliga för sin framtida karriär. 41 procent uppger också att detta påverkar deras produktivitet negativt.

Uteblivna satsningar på kompetensutveckling kan också innebära en risk att medarbetare flyr företaget. 46 procent av löntagarna i undersökningen säger att det finns en större risk att de lämnar sin arbetsgivare om de inte ges möjlighet till kompetensutveckling.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill