Pannloberna älskar planering

Anneli Godman: "Sätt hjärnan på spåren och du kommer att få ut mycket mer av den".

Hälsa | ARTIKEL | MARS 2013

Hur svårt kan det vara? Börja din dag med planering! Det är ett av de enklaste och effektivaste verktygen för att få hjärnan att arbeta produktivt. Det är också något som var och en kan ta ansvar för och genomföra själv. Ledarens roll ska vara att skapa förutsättningar för planering, föregå med gott exempel och hjälpa medarbetarna att prioritera så att ”rätt” saker lyfts fram i planeringen.

Jag har skrivit om hjärnans arbetsminne som sköts av pannloberna. Dessa pannlober som vi använder så mycket i dagens arbetsmiljö där vi fortfarande i stor utsträckning använder regler som är anpassade för fabriksarbete trots att dagens arbete kräver fokuserad tankeförmåga. 

Vi är inte gränslösa! Arbetsminnets resurser är begränsade. Ett av de enklaste sätten att hushålla med resurserna är att vara noga med planeringen. Det är egentligen ganska enkelt. Men det kräver en hel del disciplin.

Vid en undersökning i Finland fick 1500 anställda på finska och globala företag svara på frågor om sin mentala arbetsmiljö. 40 % av de tillfrågade menade att deras inkorgar var utom kontroll, 60 % tyckte att de deltar i för många möten, 70 % planerar inte sina veckor i förväg. Sammantaget framkom att de tillfrågade saknade en känsla av mening, kontroll och prestationsförmåga på arbetsplatsen.

Inte så konstigt när man inte planerar tänker jag. Hur ska hjärnan veta vad som är meningsfullt att göra när den inte fått någon planering att utgå ifrån? Hur ska den känna att den har kontroll när det inte vet vad den ska göra? Hur ska den veta när den har presterat bra när den inte vet vad som förväntas?

Med hjärnan menar jag individen och hela dess nervsystem. Det som styr oss. Det som också påverkar vår självkänsla som stärks varje gång belöningssystemet drar igång.  Vilket i sin tur stärker vår produktivitet. En god cirkel, alltså.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Så, hur ska vi göra?

Sätt hjärnan på spåren och du kommer att få ut mycket mer av den. Börja både veckan och dagen med planering. Bestäm de 2-3 viktigaste sakerna som ska göras. Är du chef – hjälp dina medarbetare att prioritera vid behov. Har du en chef – fråga denne vad som är viktigast vid oklarheter.

Se till att du har några timmar varje dag för fokuserat arbete för dina prioriterade arbetsuppgifter. Med fokuserat arbete menas arbete där störningsmomenten minimerats. Tysta mobiler utom synhåll, stängd inkorg, frånvaro av möten. Är du chef är det din uppgift att skapa förutsättningar för och uppmuntra till fokustid. Som medarbetare har du ett ansvar för att verkligen använda din fokustid på rätt sätt. Inga ”ska bara” där du ständigt kolla sms och mejl… Eller facebook!

Så enkelt och så svårt är det att ge hjärnan bra förutsättningar för fina prestationer och mindre stress i det arbetsliv vi har idag där det mesta utgår från tanken. 

Jag väntar med spänning på fler företag och organisationer som tar detta till sig och skapar förutsättningar för smart arbete utifrån den digra forskning som står till buds. Det finns föregångare där man tittar på helheten och till och med inreder kontor efter ”Den mentala hälsotallriken” där utrymme för fokuserat arbete säkerställs genom särskilda utrymmen för tyst arbete.

Fokus är en av ingredienserna på den mentala hälsotallriken. Vilka de andra är kommer jag att presentera i kommande artiklar.

Anneli Godman.

Anneli Godman

Vår expert på hjärna, stress och prestation

 • Följ skribent

Anneli Godman utbildar i och skriver om Mental Ergonomi i onlinekurser, artiklar och böcker. 
Mental Ergonomi går ut på att skapa en hållbar vardag där vi samverka respektfullt och skapar förutsättningar för att prestera på en nivå vi mår bra av. I Annelis onlinekurser ges tillfälle att, i små steg, öva på att skapa en mer mentalt hållbar vardag. Kurserna bygger på kunskap grundad i erfarenhet och vetenskap.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa

Anneli Godman.

Anneli Godman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hälsa

Dela:

Webbkurs i ämnet

Planera utifrån hur hjärnan vill ha det - 3 veckor

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill