Låt proffsen fixa personalfesten

Engagemang, planering och eftertanke nyckeln till en lyckad personalfest

HR | ARTIKEL | DEC 2011

Personalfest

Personalfest

Medan många företag lägger ner mycket pengar och resurser på kundevent så väljer relativt få att ta in professionell hjälp när det är dags för personalfest. En lyckad personalfest behöver inte nödvändigtvis vara särskilt kostsam, genom att involvera personalen och lägga lite tid på planering så kan personalfesten bli ett så framgångsrikt och minnesvärt evenemang som möjligt.

Personalfester hålls ofta på ren slentrian, inte ens stora företag lägger i allmänhet särskilt mycket tid och engagemang på dem. Man bör lägga ner lika mycket resurser och omsorg på en personalfest som på ett kundevenemang. Personalfesten är ett riktigt bra tillfälle att stärka företagskulturen, att profilera er som arbetsgivare och öka sammanhållningen. Det anser nätverksproffset Lee Wermelin, som är VD på rekryteringsföretaget Kandidata.

En vanlig fråga är om och när man bör ta hjälp av ett eventbolag. Lee Wermelin tycker att man bör låta företagets storlek och ambitionsnivån för festen avgöra beslutet.  Om medarbetarantalet överstiger femtio är det mer jobb än man tror med att arrangera festen och även om ni klarar merparten av arbetet själva så kan det kännas tryggt att ta in en extern part som har en övergripande koll på planeringen, tidsschemat för eventet, mat, lokal och de olika programpunkterna. Lee Wermelin påpekar att den stora kostnaden i samband med en personalfest sällan ligger i om man väljer att anlita ett eventbolag utan snarare i personalkostnaden om festen genomförs på arbetstid.

Undvik slentrianmässiga fester

- Det är oerhört lätt att falla in i ett slentrianmönster när det gäller personalfester. Man kanske brukar ha årliga julfester och sommarfester och ser det mer eller mindre som sin plikt att hålla traditionen vid liv. Det bidrar också till att öka medarbetarnas förväntningar, säger Lee Wermelin.

Företag som upplever att de kör på i gamla hjulspår gör klokt i att tänka om. Kanske kan ni arrangera fester vid andra tidpunkter på året, en traditionell julfest kan exempelvis mycket väl ersättas av en påskfest, som dessutom kan vara mer uppskattad eftersom vårens festagenda sällan är lika uppbokad som julens.  Bryt slentrianen genom att testa ett nytt tema, en ny plats eller ett annorlunda upplägg.  Eller varför inte testa att involvera personalen redan på ett tidigt stadium?

Unknown photo imported from Drupal
Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

- Satsa på en samarbetsövning eller någon annan kul ”isbrytare” i början av kvällen, för att sätta stämningen för festen. Se till att alla får något att dricka direkt, satsa på lite mingel med snacks och musik efter övningen, det lättar upp stämningen.  Jag tycker absolut att man kan tydliggöra vikten av att bjuda på sig själv och delta aktivt i festen, som chef kan man inleda med att dela med sig av syftet med festen och vad medarbetarna kan göra för att få ut så mycket som möjligt av kvällen.

Engagera personalen med en festkommitté

- Ett bra sätt att få igång personalens engagemang inför festen är att involvera dem i en festkommitté.  Den kan med fördel börja planera festen ett par månader i förväg.  Prova också att dela in personalen i grupper med olika ansvarsområden. En grupp ansvarar exempelvis för underhållningen, medan en annan ansvarar för lokalen. Det stärker också sammanhållningen och nätverkandet över avdelningsgränserna, säger Lee Wermelin.
Som chef kan man omöjligt ansvara för att alla ska trivas och ha roligt, det är individens ansvar. Däremot bör man agera god förebild genom att inte gå hem för tidigt och bjuda till under festen.  Om inte chefen ser ut att ha roligt kan man inte förvänta sig att medarbetarna ska ha det.

Planera in tid för avslappnat umgänge

Glöm inte att lägga in tid där folk kan prata och umgås i festschemat. Just möjligheten att få prata med och lära känna sina kollegor är något av det viktigaste för en lyckad fest.

- Personalfestens främsta syfte är att belöna personalen. Då kan det vara en god idé att skippa långa dragningar om årets resultat eller ambitioner för framtiden.  Alltför många företag lägger in den typen av framträdande i programmet. De är ofta improviserade och sällan särskilt genomtänkta.  Låt festens syfte styra innehållet och våga skippa chefens ”obligatoriska” framförande, säger Lee Wermelin.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill