Vad har du för ledarskapsstil?

Ewa Braf: ”Vilken typ av resonans kan vi skapa och vad är det för beteende som leder oss dit?”

Ledarskap | ARTIKEL | JUNI 2015

Ewa Braf, Kommunikation, Ledarskapsstil, Ledarskap

Ewa Braf, Kommunikation, Ledarskapsstil, Ledarskap

I en tidigare artikel – Pratar vi om samma sak? – förde jag ett resonemang om ”resonans” som en grundläggande ingrediens i ledarskapet. Det handlar om att vi som ledare behöver vi skapa förutsättningar för att få andra – och då inte minst medarbetarna – med på tåget. Det handlar om att tona in den andre så att vi säkerställer ett konstruktivt samtal vari vi pratar om samma sak inom samma ramar och spelplan. 

Bra och effektiva ledare skapar resonans och energi, och kan därigenom förflytta andra i en positiv emotionell riktning. Bra ledare talar autentiskt om sina värderingar, drivkrafter och prioriteringar och kan därigenom skapa en ömsesidig komfortnivå hos sina följare.

Dessa tankar har sin grund i Daniel Golemans syn på ledarskap och han menar att bra ledare är effektiva just för att de skapar resonans. 

Dessa tankar leder mig osökt till frågan: Vilken typ av resonans kan vi skapa och vad är det för beteende som leder oss dit?  För att söka svar på frågan, kan vi använda Golemans förklaringsmodell som inspiration. Goleman beskriver sex olika ledarskapsstilar och det intressanta är inte att någon stil är bättre än någon annan.

Poängen är snarare att samtliga stilar skapar resonans på olika sätt och i olika situationer. De ledare som är duktiga på att kommunicera och skapa mening i organisationen och med sina medarbetare, är de ledare som har insikt och medvetet använder de olika stilarna. 

Härigenom är förmågan att situationsanpassa ledarskapet utifrån olika individers behov och kontexters förutsättningar central.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Här behöver vi givetvis vara uppmärksamma på den potentiella risk som finns i att vara alltför anpassningsbar i användet av olika ledarskapsstilar; ändrar vi våra stilar för mycket och för ofta så kan vi uppfattas som otydliga, oförutsägbara och mindre trovärdiga – då blir vi också ineffektiva i vårt ledarskap. 

Vi har alla en eller flera stilar som vi har med oss och applicerar i vårt ledarskap.

Genom att använda Golemans modell kan vi få hjälpa med att sätta ord på och öka självinsikten om den eller de ledarskapsstilar vi använder oss mest av, i vilka syften de är lämpliga att tillämpa och även få ögat på andra stilar som skulle kunna vara praktiskt användbara i olika situationer. 


Låt oss gå igenom Golemans sex ledarskapsstilar (jag har här valt att behålla Golemans engelska begrepp då jag inte funnit några riktigt bra svenska översättningar):

Hur ledarskapsstilen skapar resonans

Beteenden/egenskaper

När den är lämplig

Visionary
Får människor med sig mot den gemensamma visionen

Visionary
Inspirerar, förklarar hur och varför allas ansträngningar behövs, har tilltro till den egna visionen, empatisk

Visionary
När förändring kräver en ny vision eller när en tydlig riktning är nödvändig

Coaching
Kopplar ihop individens ambitioner med organisationens mål

Coaching
Lyssnar, uppmuntrar, delegerar, hjälper andra att se sina egna styrkor och svagheter

Coaching
När det finns behov av att medarbetare förbättrar sina prestationer genom att bygga långsiktiga förmågor

Affiliative
Skapar harmoni genom att förena och stärka relationerna mellan individer

Affiliative
Uppskattande, vänlig, upprätthåller en hög moral, sätter människors välmående i fokus

Affiliative
När det finns behov av att läka sprickor i teamet, motivera i stressfulla situationer, bygga relationer

Democratic
Värderar individers bidrag och skapar ägarskap genom delaktighet

Democratic
Superb lyssnare, lagspelare, påverkare

Democratic
När det är viktigt att få supportrar, skapa konsensus och/eller få värdefulla bidrag från medarbetarna

Pacesetting
Uppfyller och förverkligar utmanande och spännande mål

Pacesetting
Stark drivkraft att prestera, initiativrik, målorienterad, höga mål och krav både på sig själv och andra

Pacesetting
När fokus är på att skapa högkvalitativa resultat från ett motiverat och kompetent team

Commanding
Minskar rädslan genom att ge
tydliga direktiv i nödlägen

Commanding
Befaller, övervakar, kontrollerar, använder makt, hotar

Commanding
När det är allvarliga kriser, för att initiera en ”turn-around”, problem med anställda eller när det krävs en akut omorganisation

Nu till en tankeövning: 

 1. Ta ett tomt papper och rita en cirkel som får representera en tårta vars tårtbitar illustrerar hur stor del av de sex olika stilarna du har använt i ditt ledarskap under det senaste tre månaderna. 
 2. Fundera över var din organisation befinner sig i för situation nu och under det kommande halvåret: Vad är viktigt att utveckla för att skapa mer värde för kunden? Vad har organisationen för mål och prioriterade områden i verksamhetsplanen? Vilka strategier har ni formulerat för att nå era mål? 
 3. Utifrån värdeskapandet, mål, prioriteringar och strategier, vad är det för ledarskap som organisationen och medarbetarna behöver under det närmsta halvåret för att nå framgång? 
 4. Utifrån ditt svar på föregående fråga, är det någon stil du skulle vilja använda mer eller mindre av för att bättre anpassa dig till verksamhetens nuvarande behov och därigenom kunna leda dina medarbetare på ett mer effektivt sätt? 
 5. Om du ser behov av en förändring av ditt nuvarande sätt att använda de olika stilarna, rita en ny tårta som illustrerar din önskvärda fördelning mellan dem olika stilarna. 
 6. Fundera över vad du kan göra för att utveckla din förmåga att anpassa din ledarskapsstil till olika situationer och olika individer och därigenom utveckla din egen ledarskapsrepertoar.  

Utifrån dina idéer, välj den som just nu känns viktigast och mest relevant… och börja träna. Berätta gärna för någon vad du vill träna på och be om återkoppling. Lycka till!

 

Ewa Braf

Ewa Braf

Vår expert på ledarskap & kommunikation

 • Följ skribent

Ewa Braf, chefsutvecklare på Åklagarmyndigheten och Adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet, har lång erfarenhet av utvecklingsarbete både på organisations-, grupp och individnivå. Ledarskap, kommunikation, relationer och värdeskapande är centrala fenomen i Ewas professionella såväl som privata liv. 

Ewa arbetar med ledarutveckling, processledning och förändringsarbeten genom att skapa lärande, engagemang, drivkraft och nya perspektiv. Ewa är Fil Dr och har forskat kring kompetensförsörjning, kommunikation och organisatoriskt lärande och har skrivit boken I motgång kliver ledaren fram (Liber, 2010). Hon är EMCC certifierad coach och auktoriserad samtalsterapeut.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Ewa Braf

Ewa Braf

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill