Parkera maktbegäret - driv Sverige AB som ett lag

BLOGG | SEP 2018

Agneta Olsson: ”Var finns partiet som ser en helhet? Valdebatten är slut för den här gången med en viss besk eftersmak. Men var är höjden på frågorna? Det som verkligen kan få tillstånd en förändring i Sverige oavsett vilket parti och ideologi man tillhör. Vartlyfte man frågan om att 98,5% av alla Sveriges företag är ägarledda. 98,5%! Och att det råder en kunskapsbrist bland många ägare hur de ska utveckla sina företag?”

Vi behöver driva vårt företagande av Sverige som ett lagspel. - Agneta Olsson

Frågorna kring ägarledda bolag och kunskapsbristen kring utvecklingen av dem överskuggades kraftigt av rädslan för ett parti. De ägarledda företagen är motorn i svensk ekonomi. Jag säger inte att de andra frågorna är oviktiga. Tvärtom. Men allt hänger ihop som ett ekosystem. Om vi hjälper ägarledda företag med kunskap om hur de tar nästa steg i utvecklingen löser vi också många av de andra frågorna.

Var finns partiet som ser en helhet? 

Som inte väljer att lyfta fram en eller två frågor som fanbärare för att locka väljare? Som förstår att varenda lands BNP vinner på att det finns jobb. Många jobb. För med jobb betalar vi skatter som i sin tur hjälper oss att hjälpa andra på olika vis. Varför kan vi inte driva Sverige som ett enda stort företag? Ett Sverige AB. Med ett tydligt högre syfte, en vision och en mission och en plan. Där vi säkerställer att vi har vårt strukturkapital på plats i form av bra rutiner och processer samt hög effektivitet. Där vi har en kultur som främjar bra ledarskap bland landets chefer och därmed genererar bra medarbetskap som en effekt av detta. 

Ett land där vi har gemensamma värderingar och kärnvärden för bolaget Sverige. Ett land där varje invånare oavsett bakgrund, kön, etnicitet med kan känna stolthet, delaktighet och passion. Invånare som brinner för att bidra till att ständigt utveckla landet Sverige.

Skapa ett föredöme för företagande

Hur svårt kan det vara? Snälla politiker, kan vi parkera maktbegäret och istället agera som ett lag? Där vi spelar matchen tillsammans med ett gemensamt strategiskt fokus. Vi behöver driva vårt företagande av Sverige som ett lagspel. Och visa omvärlden att det faktiskt är möjligt för ett land arbeta som ett företag med ett vinstkrav för att kunna utveckla landet långsiktigt. Vi behöver skapa ett ”best practise” där vi gärna delar med oss facit till andra länder. 

Ett lag som har till uppgift att bli så starkt som möjligt. Inte mot de andra länderna, utan mot det största hotet. Oss själva. För helt ärligt. Vi har inga problem som inte människan själv har varit med om att skapa. Inte ett enda.  

Låter det naivt?  Ja

Låter det svårt?  Ja 

Har vi något val? NEJ

En trög politikervärld, där retorik är det starkaste vapnet och komplexitet att få igenom förändringar snarare är en huvudregel än ett undantag, – attraherar inte de mest framgångsrika ledarna och entreprenörerna att söka sig till politiken. 

Och den största oron för ett företag borde vara när den mest passionerade medarbetaren till slut tystnar... 

Agneta Olsson

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Spara blogginlägg
  • Betygsätt

Följ ämne:

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill