Playing for Change; när två världar möts

Åsa Hofmann, Playing for Change; ”När en eldsjäl med en fantastisk idé får stöd i de delar som krävs för att göra verklighet av en tanke, kan det gå hur långt som helst.”

Hållbarhet | ARTIKEL | FEB 2012

Initiativet Playing for Change ger drivna sociala entreprenörer med affärsidéer förutsättningarna att komma igång med sina verksamheter. Det handlar om att skapa hållbara verksamheter och samtidigt göra bestående skillnad. Och det handlar om två världar som möts - ett möte som kan spraka.

Bakom initiativet ligger Kinnevik-koncernen och verksamheten drogs igång i januari 2010. Åsa Hofmann är marknadschef på Playing for Change och ser att den drivkraft som många sociala entreprenörer har, kan nå oanade höjder under rätt förutsättningar.

- Vi ser ju tydligt vad som händer i mötet mellan den sociala entreprenören och den erfarne företagsledaren från näringslivet. När en eldsjäl med en fantastisk idé får stöd i de delar som krävs för att göra verklighet av en tanke, kan de gå hur långt som helst.

Stort intresse

Playing for Change stödjer sociala entreprenörer som gör livet bättre för barn och unga. Under en period som sträcker sig över som mest tre år, stöttar de med pengar och expertis från näringslivet. Och intresset är stort. I den ansökningsprocess som är igång nu har 900, privatpersoner och företagare, skickat in idéer och affärsplaner. Av dessa får fyra stycken chansen.

Vad får då de fyra lyckliga kandidaterna? Utöver finansiellt stöd i mellan ett och tre år, får de löpande stöttning i form av coaching och rådgivning från erfarna människor inom Kinnevikskoncernen. Åsa Hofmann berättar att mötena har visat sig innebära ett spännande kunskapsutbyte.

- Det blir kunskapsöverföring åt båda håll, kan man säga. De här visionärerna som kommer in tillför mycket och vidgar perspektivet – öppnar upp. Det blir två världar som möts helt enkelt och båda sidor berikas av det.

Unknown photo imported from Drupal
Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Uttagningsprocessen är gedigen och affärsidén analyseras grundligt. Ett av kriterierna är naturligtvis en affärsidé som bedöms kunna bli finansiellt hållbar inom tre år. Det ska vara en verksamhet som lever lokalt, bygger långsiktigt och verkar systemförändrande. Och den ska vara uppskalningsbar – det ska finnas en tillväxttanke, en strategi och ett socialt engagemang.

- Under de tre åren får entreprenörerna lönefinansiering som ger en trygghet att våga satsa. Sen arbetar vi med affärsmässiga metoder, kontinuerliga uppföljningsmöten, avrapportering och mätbara mål, säger Åsa.

Hon ger exempel på några sociala entreprenörer som är inne i Playing for Change-arbetet idag – Playmakers 2011. Johan Wendt som startat Mattecentrum, en ideell förening som erbjuder gratis matteundervisning och läxhjälp i öppna räknestugor runtom i landet. Patricia Rawecka som startat Gro, som tillverkar närproducerade och miljövänliga leksaker som dessutom är miljöutbildande. Ida Östensson som driver Crossing Boarders och tar fram verktyg i normbrytande arbete för att öppna upp föreningar för jämställt deltagande och vars mål är att alla ska ha rätt till en aktiv fritid.

Ålderspannet på deltagarna är allt mellan 27 år och 50+ och där återfinns både erfarna företagare som vill sadla om, och nyutexaminerade studenter med starta-eget-drömmar och affärsidéer.

Det alla Playmakers har gemensamt är drivet och viljan till samhällsförändring.

- Vi vill visa att det är fullt möjligt bygga verksamheter med ett socialt tänk som samtidigt kan vara lönsamt. Det finns ingen som helst motsättning där som vi ser det. Vi vet att det finns en skepsis kring de här frågorna, men vi ser på CSR som något helt annat än att bara skänka pengar till en välgörenhetsorganisation. Det är också en bra sak att göra, absolut. Men vi vill åstadkomma en förändring som gör att människor bygger inifrån, en förändring som blir beständig.

Inom Kinnevik har nyfikenheten och viljan att vara med och bidra varit stor. Kompetenser från alla områden har fungerat som mentorer och bollplank och många vill ställa upp.

- Vi blir kontaktade av chefer och ledare inom många kompetensområden inom koncernen. De är nyfikna på modellen. Det har inte varit svårt att hitta personer som vill vara med och stötta kring bland annat marknadsföring, positionering och sälj.

Åsa beskriver levande hur diskussionerna kan gå höga under de stormöten som hålls under resans gång.

- Det här är visionärer som brinner för sin sak. När de möter en helt annan värld, där det är hårda fakta och tuffa frågor som måste få svar, då kan det hetta till. Men det är ju precis det som är så fantastiskt också – att höra diskussionerna går höga och se hur utvecklingen går framåt. Det kan verkligen spraka!

Playing for Change finns idag i Sverige och lokalt i Ghana och det ingår i Kinneviks strategi att växa på samtliga marknader där koncernen är verksam, bland annat i Ryssland.

- Vår succé och framgång mäts hela tiden i våra entreprenörers framgångar. Vår roll är att säkerställa att rätt entreprenör får vårt stöd – och att de får rätt stöd. På så sätt kommer vi långsamt att åstadkomma förändring som alla vinner på, säger Åsa Hofmann.

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Vår expert inom kreativ kommunikation och skrivande

 • Följ skribent

Frida Spikdotter Nilsson coachar och håller workshops i skrivande och kreativ kommunikation för chefer, ledare och egenföretagare. Hon stöttar också i skrivutveckling via Skrivplaneten.se - en digital samlingsplats för kreativitet, storytelling och personligare kommunikation. 

Frida har jobbat med det skrivna ordet i olika former i över 20 år som frilansjournalist, skribent, redaktör, kommunikatör, bloggare och spökskrivare. Med ena benet i det skönlitterära uttrycket letar hon alltid efter berättelser som berör och når in i mottagaren. Med humor, självdistans och skrivandet som metod lockar hon fram nya dimensioner i berättelsen om både företag och människor. Frida var tidigare redaktionschef på Motivation.se

www.skrivplaneten.se

frida@skrivplaneten.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hållbarhet

Frida Spikdotter Nilsson

Frida Spikdotter Nilsson

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Hållbarhet

Dela:

Andra har också läst

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill