Rationalisering eller nyanställning?

Smarta tips när du funderar på extern eller intern rekrytering.

Ledarskap | HR | Rekrytera | ARTIKEL | MARS 2011

Rekrytering

Rekrytering

En arbetsanalys ger dig god insikt och fördjupad kunskap kring din egen organisation. Den tydliggör behov som finns inom företaget och förenklar när du ska ta beslut om rationalisering eller nyanställning. Här får du tips och bra frågor att ställa dig för att lättare ta beslutet – anställa eller inte?

En rekrytering är ingenting som görs i en handvändning. Det krävs en gedigen behovsanalys och ett omfattande förarbete. När det är slutfört kan du klarare se vilka behov du har. Att anställa innebär en stor kostnad och ett ansvar, därför måste beslutet noga övervägas och inte tas för lättvindigt. Kan det räcka med en rationalisering eller omstrukturering på arbetsplatsen? Det finns en rad frågor som hjälper dig att fatta det bästa beslutet.

När du gjort en grundlig arbetsanalys ska du ställa dig några centrala frågor. Tillsammans med den gjorda analysen ger dem dig svaret på vilken riktning du bör gå – rekrytering eller effektivisering?

 • Kan några arbetsuppgifter avskaffas?
   
 • Kan uppgifterna utföras på annat sätt?
   
 • Skulle en omfördelning av arbetsuppgifter effektivisera?
   
 • Hur kommer arbetsuppgifterna inom bolaget förändras de närmaste åren?


Extern eller intern rekrytering?
Om du, efter slutförd analys, ser att en nyrekrytering är lösningen på dina resursproblem, ska du avgöra om rekryteringen ska ske internt eller externt. Kom ihåg att både nyanställning och omorganisation måste ta hänsyn till flera lagar och förordningar, till exempel medbestämmandelagen och Lagen om anställningsskydd (MBL och LAS).

Vid en internrekrytering utlyses tjänsten inom arbetsplatsen, men kräver givetvis en noggrann process där ingen förbises. Alla anställda har rätt att få information om tjänsten och också rätt att söka. Extern rekrytering går utanför företaget. Här kan egna kontakter vara en guldgruva. Annars är det annonsering, Arbetsförmedlingen eller rekryteringsformer som gäller.

Fördelarna med intern rekrytering är att individen som byter tjänst troligen redan har grundläggande kunskaper om företaget och kulturen. Startsträckan blir inte lika lång. Du lyckas automatiskt bygga broar över avdelningar och på sikt ökar internrekrytering förståelsen för olika arbetsuppgifter på jobbet. Du får också en kompetensspridning som kan vara mycket användbar i situationer där det krisar, i exempelvis semestertider eller i influensatider.

Nackdelarna kan vara att det ibland kan uppstå irritation och missnöjda internt. Som chef kan det vara känsligt att bli av med duktig personal. Det kan också vara fördelaktigt att ta in nytt blod eftersom nya idéer och tankesätt utvecklar organisationen. En internrekrytering tillför inte samma förändring, på gott och ont.
 

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Rekrytera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill