Så minns du ett föredrag

Glömskekurvan motarbetas med dessa smarta tips för att komma ihåg.

Utbildning | Motivera | ARTIKEL | APRIL 2021

Hjärnan måste kämpa extra hårt för att ta in helt ny kunskap, det är lättare att bygga på redan befintliga strukturer. Ju mer du kan om ett ämne, desto lättare är det att lära sig nytt.

Hjärnan måste kämpa extra hårt för att ta in helt ny kunskap, det är lättare att bygga på redan befintliga strukturer. Ju mer du kan om ett ämne, desto lättare är det att lära sig nytt.

Du har hört ett inspirerande föredrag. Du är upplyft, glad, känner att du har nya krafter att ta dig an problem. Kruxet är bara att om du inte hjälper minnet har du glömt 80 procent av föredraget inom en vecka. Så hur gör du för att minnas?

För 150 år sedan satt psykologen och minnesforskaren Hermann Ebbinghaus i sitt kontor i Universitetet i Berlin och försökte minnas meningslösa bokstavskombinationer. Han mätte hur lång tid han kom ihåg dem, efter en timma, en dag, en vecka. Resultatet var deprimerande. Glömskekurvan

Lodrät axel visar hur mycket du minns. Horisontell visar tiden från att du fått informationen.

Den här kurvan kallas för Hermann Ebbinghaus glömskekurvan, eller rätt och slätt Glömskekurvan. Ebbinghaus hade kommit fram till att vi kan glömma snabbt, men vad händer om man repeterar informationen. Blev inte minnet bättre då? Jo, märkbart. För varje repetition kom han ihåg mer. Så här såg kurvan ut för varje repetition.Minnet

Det röda strecket är utan repetition. De andra visar hur mycket mer han minns för varje gång han repeterar.  Slutsats: om vill minnas ska du repetera. 

Stärk minnet med repetition

Modern hjärnforskning visar hur rätt han hade. Minnen är nämligen specifika nätverk av celler, och för varje gång du repeterar en sak, desto starkare blir det nätverket. Hjärnceller (neuroner) är avlånga och kopplar med andra hjärnceller genom att signalsubstanser (t ex dopamin) skickas från en cell till en annan. När du repeterar något får cellen ett allt starkare, skyddande hölje av myelin (till stor del fett) vilket gör minnet stabilare och dessutom snabbare. En hjärnsignals hastighet kan gå från någon enstaka m/s till omkring 100 m/s om du repeterar tillräckligt ofta. Desto mer du tränar något, vare sig det är idrott eller teoretiska ämnen, desto starkare och snabbare blir minnet. 

Tips för att minnas föredraget:
1. Ta anteckningar när du lyssnar på ett föredrag och läs igenom dem snabbt och direkt efter föredraget.
2. Prata gärna med någon om vad du precis hört.
3. Någon eller några dagar senare repeterar du saken igen – kanske genom att se en film om ämnet, lyssna på en bok, eller läsa artiklar.
4. Någon vecka senare pratar du med en kollega. 

Du ser de positiva resultaten av dina repetitioner på glömskekurvan.
En annan sak som spelar in för att du ska minnas föredraget är ditt fokus. När du koncentrerar dig ordentligt kodar hjärnan minnesnätverk effektivt. Om du däremot ägnar dig åt multitasking, typ titta på mobilen, eller är på annat sätt är distraherad, kodar hjärnan betydligt sämre. Du får ett teflonminne. Bestäm dig alltså om du ska lyssna eller inte: Ja, eller, nej. Undvik nja!

Jag har skrivit boken Bli hjärnsmart – som handlar om hur du kan lära dig snabbare och bättre genom att förstå hur hjärnan fungerar. När jag föreläser på skolor brukar jag se någon drömsk elev i ögonen och fråga lite barskt:

- Vad är meningen med att gå i skolan om du inte minns något? Är inte det bortkastad tid?

Alltid sår det något frö i någon elevs huvud.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Fokus och motivation – bra för att minnas

Av stor betydelse för hur minns är också hur mycket du kan om föredrags ämne innan du satte dig ned för att lyssna. Hjärnan måste kämpa extra hårt för att ta in helt ny kunskap, det är lättare att bygga på redan befintliga strukturer. Ju mer du kan om ett ämne, desto lättare är det att lära sig nytt. Det beror på att hjärnan automatiskt kopplar till redan befintlig kunskap och associerar. Om det inte finns något där att associera till måste ett helt nytt nätverk byggas upp. Samme Ebbinghaus skapade en annan kurva för just detta: inlärningskurvan.

Du minns förstås också bättre om ämnet är relevant för dig, om du är motiverad och om talaren är bra. I en annan artikel för motivation.se skriver jag hur talaren kan hjälpa sin publiks minne genom att presentera saker på ett sätt som tilltalar vår uppfattningsförmåga, till exmpel genom storytelling som knyter ihop fakta, genom exempel som konkretiserar, genom att visualisera. Ta en titt på artikeln Håll en bra presentation – på hjärnans villkorknepen summeras under förkortningen SERVA.
Men det viktigaste för att minnas är att repetera. Glöm inte det.


Johan Rapp

Johan Rapp

Vår hjärnkrönikör

 • Följ skribent

Johan Rapp, mångårig journalist och författare, föreläser om att ”Tankspriddhet är en fin egenskap” och för företag:  ”Konsten att fokusera i en stressig tillvaro ”.  Har skrivit Handbok för tankspridda,  Bli hjärnsmart m fl böcker och driver ett förbund med glimten i ögat, De Tankspriddas riksförbund.

tankspridd.se   
johan.rapp@edwork.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Utbildning
 • Motivera

Johan Rapp

Johan Rapp

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Utbildning
 • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill