Se framåt – och skapa nya, hälsosamma vanor

Habit Stacking – en smart metod för att etablera nya vanor.

Hälsa | ARTIKEL | JAN 2023

Habit stacking innebär att du länkar samman en ny vana med en gammal, redan etablerad vana.

Habit stacking innebär att du länkar samman en ny vana med en gammal, redan etablerad vana.

Vi är redan ungefär en månad in i det nya året, men det är nog fortfarande många som funderar över hur det här året ska bli – och vad man kan göra för att stärka sin framtidstro efter de ganska tuffa år som ligger bakom oss. Låt 2023 bli ett år då du tar hand om dig själv, både fysiskt och psykiskt. Gör hälsa och välmående till din identitet, ditt sätt att vara. Lär dig konsten att etablera goda, sunda vanor, så att du blir stark och motståndskraftig och orkar uppnå dina mål i livet.

Vi vet alla att livet är svårt, men om man vänder svårigheter till någonting positivt så kan man växa som människa. De senaste åren har präglats av krig, pandemi, ekonomiskt kärva tider och så vidare, det har nog alla känt av på flera olika sätt. En del har drabbats hårdare än andra, men ingen har lämnats oberörd. Därför vill vi påminna om att svårigheter och motgångar kan få oss att inse vad som är viktigt och värdefullt i livet.

Det kanske viktigaste av allt är den fysiska och psykiska hälsan. Därför vill vi med den här och några kommande artiklar slå ett slag för hälsa och välmående. Det är själva grunden för att vi ska fungera som människor, därför är det ett tema som berör alla.

Det är viktigt att förstå att det inte finns någon quick fix till hälsa och välmående. För att verkligen kunna må bra på lång sikt, måste du göra det till en del av din identitet. Det handlar om vem du vill vara. Vill du vara pigg, stark och klarsynt, eller trött, hängig och grumlig? Det kommer att spela en avgörande roll oavsett vad som är viktigt för dig i livet.

Om du vill skapa dig ett liv präglat av hälsa och välmående, så måste du först och främst skapa en hållbar struktur i ditt liv för att upprätthålla ett hälsosamt leverne. Rent konkret handlar det om att etablera goda vanor och rutiner, så att du slipper att förlita dig på din viljestyrka varje gång du ska förmå dig själv att göra någonting hälsosamt.

Så etablerar man nya vanor

Att ha goda vanor är viktigt, men som de flesta vet så är det väldigt svårt att etablera nya vanor. Det finns dock ett knep som fungerar väldigt bra: Habit stacking. Det är ett begrepp som bland annat har beskrivits av S.J. Scott i boken ”Habit Stacking: 97 Small Life Changes That Take Five Minutes or Less”.

Habit stacking innebär att du länkar samman en ny vana med en gammal, redan etablerad vana. Det är ett sätt att göra den nya vanan till en självklar del av din vardagliga rutin, utan att det känns som någon stor extra ansträngning.

Ett exempel: Att borsta tänderna är någonting som man gör varje dag. Men vad händer om du bestämmer dig för att alltid meditera några minuter omedelbart efter tandborstningen? Då behöver du aldrig fundera över om/när meditationen ska bli av, för du har kedjat ihop den nya vanan att meditera med den gamla vanan att borsta tänderna. Tandborstningen blir en automatisk påminnelse om att du även ska meditera, och att det ska ske nu och inte vid något senare tillfälle. Så småningom kommer den nya vanan att ske lika automatiskt som den gamla.

Några andra exempel: Om du brukar gå till mataffären varje dag, kan du i samband med det ta en omväg och gå en rask promenad för att få motion. Eller om du har för vana att titta på ”Aktuellt” varje kväll så kan du göra situps samtidigt – eller ha en motionscykel vid tv:n, och få lite träning samtidigt som du tittar på tv.

På det här sättet kan du länka samman nya vanor och beteenden med gamla, redan etablerade rutiner, och på så vis reducera den mentala ansträngning som alltid uppstår när man försöker börja med en ny rutin. Habit stacking handlar om att bygga vidare på den struktur du redan har i livet, och är ett sätt att göra beteendeförändringar mindre överväldigande. Metoden innebär också att den nya rutinen blir lättare att komma ihåg, och att det blir svårare att hitta på undanflykter för att bryta mot den.

Var noggrann och realistisk

För att Habit Stacking ska lyckas så gäller det att vara både noggrann och realistisk, och att inte sikta för högt i början. Man kan börja med att göra en lista över alla vanor och rutiner som man har i vardagslivet – och glöm då inte att de små, till synes betydelselösa vanorna kan vara väldigt väl lämpade för Habit Stacking.

Välj sedan ut någon enskild ny vana som du vill etablera, och para ihop den med en redan etablerad rutin. Kom ihåg att den nya vanan ska vara realistisk; börja i liten skala. Det är också viktigt att du är väldigt specifik, och bestämmer exakt hur den nya vanan ska se ut och hur den ska förhålla sig till den gamla vanan.

Sedan måste du vänja dig vid att den gamla och den nya vanan hänger ihop, vilket kommer att vara ansträngande och kräva påminnelser under de första veckorna. Om du till exempel ska vänja dig vid att alltid meditera efter tandborstning, kan du skriva en lapp och lägga bredvid tandborsten, så att du inte kan glömma bort den nya rutinen.

Habit stacking kan vara ett otroligt effektivt sätt att etablera nya, mer hälsosamma vanor. Det är dessutom en process som du kan fortsätta att utveckla hela tiden, så att du steg för steg och med stort tålamod skapar en struktur i livet – som gör det möjligt att etablera hälsosamma vanor utan att det känns som någon större ansträngning eller uppoffring.

Hälsa, välmående och goda vanor utgör grunden för ett gott liv. I kommande artiklar kommer vi att utforska dessa begrepp ur flera olika perspektiv – men i grunden handlar allting om vanor, beteenden och rutiner.

Därför är det viktigt att framhålla att vem som helst kan förändra sitt beteende och gradvis förbättra sin livsstil och sitt välmående. Det handlar bara om att hitta rätt metoder för att uppnå den önskade förändringen – och göra det goda, sunda livet till en naturlig del av ens identitet.

Einar Wiman

Frilansjournalist

  • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Hälsa

Einar Wiman

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Hälsa

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill