Ingenting börjar med resultat. Allt börjar med människor.

Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2023

Ett tydligt formulerat syfte ger riktning åt medarbetarnas tankar och känslor.

Ett tydligt formulerat syfte ger riktning åt medarbetarnas tankar och känslor.

Att leda handlar om att blicka framåt. Ändå är det som att ledarskapet hela tiden formas med blicken i backspegeln. Faktum är att de flesta tankar om hur företag och organisationer bör ledas tänktes av människor (eller mer korrekt av män) födda på 1700- och 1800-talet. Adam Smith (född 1723) satte tankarna, Fredrick Taylor (född 1856) satte idén och Henry Ford (född 1863) satte standarden kan man säga, och på den vägen är vi.

I jakten på produktivitet lutar vi oss fortfarande mot tankemönster som bildades i en tid när Karl-Oskar och Kristina utvandrade till Amerika, André försökte resa över Arktis i vätgasballong och Gottlieb Daimler och Carl Benz producerade världens första bensinbilar. Samtidigt har världen runtom oss genomgått genomgripande förändringar, och fortsätter att förändras i en aldrig tidigare skådad takt. Det är med andra ord hög tid att vi börjar förändra vårt tänkande kring hur vi organiserar och leder arbete.

Tankelåsning

De frågor som hamnar på chefers och ledningsgruppers bord idag kan delas in i fyra huvud-sakliga områden: Strategier, Kultur, Medarbetare och Resultat. Problemet är att de flesta chefer, styrda av ett utpräglat resultatfokus och den urgamla produktivitetstanken, tenderar att fastna i två av fälten: strategitänkandet (eftersom det av hävd är chefens uppgift att slå fast en genomtänkt strategi) och resultatfokuset (eftersom chefens prestationer mäts mot måluppfyllelsen).

Om resultatet inte nås skruvar man på strategin. Om den nya strategin ger bättre resultat skruvar man upp resultatkraven, och när resultatet åter blir svårare att uppnå vrider man ännu en gång på strategin. Så där håller det på – fram och tillbaka mellan resultat och strategier – och för varje resa som görs mellan dessa bägge hållplatser kommer medarbetarna längre ifrån det som gör att jobbet känns meningsfullt och värdefullt. Och ju mer tanken fastnar på strategier och resultat desto mindre blir uppmärksamheten på de två områden som faktiskt är förutsättningen för resultat: Medarbetare och Kultur.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Tankelösning

De flesta chefer och ledare nickar både igenkännande när de hör uttrycket Culture eats strategy for breakfast. Det har ibland missuppfattats som att kulturen skulle vara viktigare än strategierna, men vad det betyder är att kulturen är grunden till hur väl strategin kan bli genomförd. Den strategiska planen är bara en plan, och hur stark den än är på papperet så kommer den inte att få full genomslagskraft i verkligheten förrän människorna som ska genomföra planen har utvecklat en gemensam förståelse för vad som ska åstadkommas och varför. Det är kring frågan ”Varför?” människor kopplar ihop sig och lägger grunden till en kultur som gör skillnad.

Ledarskapsinspiratören Simon Sinek gjorde sig världskänd genom en föreläsning där han pekade på hur företag har tappat bort sitt ”Varför?”. Med en enkel modell, som han kallade ”Den gyllene cirkeln”, guidade han en hel värld av chefer fram till insikten att People don´t buy what you do, they buy why you do it. Eller gjorde han det?

Sineks föreläsning, och efterföljande bok, hade rubriken Start with why. På svenska fick boken titeln Fråga först varför och enligt förlaget svarar den på frågor som: ”Varför är vissa människor och organisationer mer innovativa, inflytelserika och framgångsrika än andra? Varför är vissa mer populära både hos kunder och anställda? Och varför är det så svårt att upprepa dessa bragder, även för de som en gång lyckats?” Det här är naturligtvis viktiga frågor, men som en följd av att näringslivets tankesystem under mer än hundra år har formats av strategier och resultat, så har uppmaningen ”Start with why” skruvats om till att handla om … ja, strategier och resultat.

Frågetecknet har fått fäste, men frågorna blir felställda. De handlar fortfarande om vad och hur! Men frågan som kan inspirera medarbetarna och i slutänden kunderna är: Varför gör ni det ni gör?

Det är en central frågeställning i den modell som Jesper Ek och jag presenterar i boken ”Emplayment”. Modellen utgår från de fyra övergripande ansvarsområdena för en chef, men – och det är det viktiga – den pekar ut vägen för att ta ansvaret i rätt ordning: Medarbetare, Kultur, Strategier och resultat. Och den säkerställer att du aldrig kan gå förbi företagets verkliga Varför?

Ett tydligt formulerat syfte ger riktning åt medarbetarnas tankar och känslor, väcker deras engagemang, föder deras energi, kopplar ihop dem till ett ”vi” och gör det möjligt för alla att med sina individuella förmågor bidra till ett resultat som är större än siffrorna på sista raden. För ingenting börjar med resultat – allt börjar med människor.

Tommy Lundberg

Tommy Lundberg

Vår expert inom ledarskap och motivation

 • Följ skribent

Tommy Lundberg är författare, föreläsare och företagsrådgivare med fokus på ledarskap och medarbetarengagemang. Han har en tjugofemårig karriär bakom sig som copywriter, kreativ ledare, företagare och vd i reklambranschen och har arbetat med extern och intern kommunikation för uppdragsgivare som Apple, Audi, Bang & Olufsen, Danske Bank, Falu Rödfärg, H&M, Ikea, SAS och många fler. Sedan 2008 driver han det egna bolaget Great Words och är också delägare i event- och kommunikationsföretaget Brinc Relations.

Tommy är författare till 9 böcker om ledarskap och medarbetarskap, bland dem Motivationskoden (2016), Empatieffekten (2019), Skulle du vilja jobba med dig som chef? (2020), Emplayment (2023) tillsammans med Jesper Ek, och Ledarskap för hjärnåldern (2024). Den röda tråden i både hans böcker och föreläsningar är mänskligt beteende. Eller som undertiteln till en av hans böcker säger: "Om människor ska intressera sig för jobbet måste chefen intressera sig för människor".

www.tommylundberg.se

Foto: Alexander Lindström

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Tommy Lundberg

Tommy Lundberg

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Ny bok:

Emplayment

Med begreppet ”Emplayment” presenterar Jesper Ek och Tommy Lundberg en inkluderande tanke- och arbetsmodell för ledarskap i en ny tid. Den tar sin utgångspunkt i mänskliga behov och drivkrafter och hjälper dig som ledare att frigöra engagemang, energi och effekt i din organisation.

I boken varvas teoretiska studier med levande exempel och författarnas egna erfarenheter för att förklara varför det är dags att förändra det ledarskap som dominerat arbetslivet i över hundra år. Och hur du kan göra det.

Boken är ett inspirations- och arbetsverktyg för chefer, ledare och ledningsgrupper i såväl privata som offentliga organisationer. Boken ges ut av Liber Förlag och finns i bokhandeln från mitten av april.

Läs mer om boken här.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill