Strategi och ledarskap hör ihop

Med bra ledarskap blir det lättare att utforma och att genomföra rätt strategi. Och med en genomtänkt strategi vet man vilket ledarskap som kommer att behövas.

Ledning | Ledarskap | ARTIKEL | MARS 2011

Plan A eller B

Plan A eller B

I en serie artiklar kommer jag att på ett enkelt och praktiskt sätt, ge konkreta tips och råd kring vad man bör tänka på när man arbetar med strategiska frågor och när man önskar utarbeta en mer eller mindre komplett affärsplan. Du som är intresserad av området kommer säkert att känner igen dig i många frågeställningar, men jag hoppas även kunna ge många nya infallsvinklar och idéer.

Beroende på behovet kan affärsplanering både upplevas som arbetskrävande och komplicerat, men även som enkelt och naturligt. Ambitionen måste vara anpassad till situationen. I slutändan ska allt tankearbete och alla hemläxor leda till ett effektivt genomförande, och till önskat resultat.

De områden som kommer att belysas är att bedöma omvärlden, analysera sin egen verksamhet, skapa en engagerande målbild, forma strategin ur kundens ögon, forma strategin ur ett internt perspektiv, beskriva det affärsmässiga resultatet och tydliggöra ramarna för ett effektivt genomförande. Ibland kan allt detta hanteras på en översiktlig nivå på några få timmar, men ibland kan det krävas betydligt längre tid för att bli tillräckligt färdig.

Varför sammanfatta sina strategiska tankar i en affärsplan?

Alla företag, divisioner, affärsområden och affärsteam har behov av att kunna dokumentera och presentera hur de tänker agera för att bli affärsmässigt framgångsrika, hur de tänker förverkliga en affärsidé. Dvs alla med affärsmässigt ansvar har behov av att dokumentera och presentera en affärsplan på lagom nivå.

Ambitionen ska anpassas efter situationen. Inte bara beroende på hur stort, viktigt och svårt området är, utan även baserat på vilken fas man är i. Alla företag har som ambition att vara innovativa, dels vad gäller produkter och tjänster, men även vad gäller nya affärsmodeller, nya partnermodeller osv. Det är därför bra att ha enkla modeller för affärsplanering redan på idéstadiet, att förbättra stegvis om och när idéerna får fotfäste inom verksamheten.

A. Skapa affärsidéer  -  En viktig komponent för all verksamhet är att uppmuntra till att skapa och att fånga upp nya idéer och förslag till hur möjligheter skall hanteras. Mycket enkla affärsplaner duger bra, men de behöver lyfta fram rätt frågor redan på detta stadium för att det skall vara lätt att säga ja eller nej till att gå vidare.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

B. Vidareutveckla affärsidéer  -  I nästa fas gäller det att på ett smidigt sätt kunna vidareutveckla dessa goda idéer till någonting som är lätt att förstå och fatta beslut om för en bredare grupp av beslutsfattare, t.ex. en ledningsgrupp. Viss vidareutveckling brukar vara lämplig efter den första screeningen.

C. Skapa en handlingskraftig affärsplan  -  När affärsidéerna fått accept behöver de inarbetas i verksamhetens övergripande affärsplan. Detta kan göras som ett tillägg eller i samband med en större översyn, beroende på behov. Att ha utvecklat ett effektivt arbetssätt för att få både kunna hantera affärsplanering av enstaka affärsidéer och hela bolag/koncerner är till stor hjälp för verksamheten.

Målet är att få en affärsplan som ger samtliga anställda, och samverkanspartners, en bild av vilka mål som skall nås, hur man skall komma dit och hur detta skall ”fås att hända”. En överblick över branschen och var man själv står idag är en viktig del för att se varifrån man startar. Alla behöver bli en del av målet.

Nästa vecka – ”Vad ingår i affärsplanen”

I nästa artikel tar vi en titt på hur en typiskt komplett affärsplan kan vara uppbyggd. Vi kommer att ha denna modell som bas för våra fortsatta artiklar, en bas som gör det enkelt att sätta olika dialoger i ett sammanhang.

Lennart Almstedt

Vår expert inom området strategi

 • Följ skribent

Lennart Almstedt, Executive Partner i Facesso AB, har under de senaste 25 åren arbetat operativt med företagsutveckling av stora och små företag i Sverige och internationellt, i ett flertal VD- och linjeroller. Lennart har under senare år varit strategisk rådgivare till företagsledningar i ett 40-tal företag samt innehaft ett flertal styrelseposter. Lennart innehar en civ.ing.-examen från Uppsala och Stanford University samt en MBA-examen från IMD i Schweiz.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap

Lennart Almstedt

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledning
 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill