Styrkebaserat ledarskap

Subtila medel som gör avtryck. Ewa Braf skriver om kommunikation som väcker motivation.

Kommunicera | Ledarskap | Motivera | ARTIKEL | DEC 2012

Det finns många former av prefix till begreppet ledarskap: Situationsbaserat ledarskap, coachande ledarskap, reflekterande ledarskap, värdebaserat ledarskap, kommunikativt ledarskap, utvecklande ledarskap. Min intention är inte att ge ytterligare ett alternativ till förstavelse. Jag vill snarare knyta an till mina tidigare artiklar kring lösningsorientering och erkännande och därigenom betona en viktig del i ledarskapet: Att bygga vidare på det som redan fungerar.

Föreställ dig en verksamhet där chefen har fokus på det som ska åstadkommas, det som fungerar, framgångar som nås och initiativ som tas av medarbetarna.

Tänk dig om samma chef även pratar om detta och ger sina medarbetare erkännande utifrån vad de bidrar med.

En chef som ledare…

 • ... som bygger vidare på verksamhetens och medarbetarnas styrkor, istället för att försöka kompensera eller reducera upplevda svagheter och brister.
 • ... som visar uppskattning och ger bekräftande återkoppling på medarbetarnas arbetsinsatser och ageranden, istället för att kritisera eller bestraffa för misstag som begåtts.
 • ... som lägger sin energi på att fundera över hur fungerande processer, rutiner och medarbetare kan utvecklas ännu mer, istället för att irritera sig över det som inte fungerar och ta det som fungerar för givet. 

Nu kanske du tänker, ”det där har ju jag alla redan!”.

Om så är fallet, vill jag bara gratulera dig till att du framgångsrikt har varit en del i att ha skapat ett styrkebaserat ledarskap. För dig som kanske känner att alla bitar inte riktigt är på plats eller som gärna vill ha ännu mer av det styrkebaserade ledarskapet, låt oss utforska en av dess möjliga konsekvenser: Motivation.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Vad motiverar dig? Vad tror du motiverar dina medarbetare? Vad tror du motiverar människor i största allmänhet? Vad får människan att göra mer av det som skapar mervärde, både för individen själv och för dess omgivning?

Jag besitter givetvis inte svaret på dessa frågor. Men en sak vet jag med säkerhet och det är när någon ger mig konkret återkoppling kring något personen tycker att jag har gjort bra – med fördel utan att vid samma tillfälle komma till den där korrigerande feedbacken för då finns risken att den positiva överskuggas av ”men:et” – då gör jag mitt yttersta för att scanna in det som sagts i min positiva minnesbank och fortsätta göra mer av det.

Att göra gott och bidra med något som uppskattas av andra är en drivkraft i sig – det ger mig helt enkelt motivation att fortsätta. Som en bonus blir jag glad och ibland till och med lite stolt! Vilket motiverar mig än mer!

En viktig del i strategin om att bygga vidare på det som redan fungerar – det styrkebaserade ledarskapet – är att bli medvetna om vad det är andra uppskattar.

Jag kan ha en idé om vad det är, men det är inte säkert att min fantasi om det är detsamma som det andra verkligen noterar och gillar. Med andra ord, vi behöver höra från andra vad det är de ser och önskar mer av. Ett sätt att få veta det är att fråga.

Jag minns vid ett tillfälle då jag ställde frågan till en kund, som jag arbetat med under flera år, om vad det var organisationen uppskattade i det jag levererade. Svaret jag fick handlade om subtila företeelser – saker jag över huvud taget inte hade tänkt på själv, men som jag sedan dess har med mig i min minnesbank och som jag förstår kan vara viktiga för andra.

Ewa Braf

Ewa Braf

Vår expert på ledarskap & kommunikation

 • Följ skribent

Ewa Braf, chefsutvecklare på Åklagarmyndigheten och Adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet, har lång erfarenhet av utvecklingsarbete både på organisations-, grupp och individnivå. Ledarskap, kommunikation, relationer och värdeskapande är centrala fenomen i Ewas professionella såväl som privata liv. 

Ewa arbetar med ledarutveckling, processledning och förändringsarbeten genom att skapa lärande, engagemang, drivkraft och nya perspektiv. Ewa är Fil Dr och har forskat kring kompetensförsörjning, kommunikation och organisatoriskt lärande och har skrivit boken I motgång kliver ledaren fram (Liber, 2010). Hon är EMCC certifierad coach och auktoriserad samtalsterapeut.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap
 • Motivera

Ewa Braf

Ewa Braf

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera
 • Ledarskap
 • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill