Människor reagerar olika vid sjukdom

Britta Hedefalk, Cancerfonden: ”Man får gå varligt fram”. (Del 3 av 4)

Hälsa | HR | ARTIKEL | JUNI 2011

Människor reagerar olika vid sjukdom

Människor reagerar olika vid sjukdom

För ett år sedan dog Tor Niklasson i en allvarlig tarmcancer, efter en kort tids sjukdom. Han var informatör på Skatteverket. Hans chef, Mia Winqvist, tog många bra initiativ när Tor blev allvarligt sjuk. Det underlättade för både Tor och för hans arbetskamrater, att handskas med situationen. Som stöd för både ledare och personal finns det olika institutioner att vända sig till.

Hjärt- och kärlsjukdomar är vår vanligaste dödsorsak, men för människor i arbetsför ålder är det istället olika cancersjukdomar som orsakar flest dödsfall på grund av sjukdom. Om en arbetsgivare inte har sakkunskap - eller resurser - att stötta sina ledare, när en medarbetare blir allvarligt sjuk och dör, finns det olika institutioner att vända sig till. 

Cancerfonden har en informations- och stödlinje för frågor om cancer. Britta Hedefalk är en av de sjuksköterskor som svarar där.

- Det är inte ovanligt att ledare ringer och frågar oss vad de kan och bör göra, säger hon. En fråga som är känslig, är till exempel om en allvarligt sjuk medarbetare inte vill berätta om sin situation. Då får man gå varligt fram. Medarbetaren måste då få bestämma. Men det kan bli känsligt för omgivningen.

Skaffa kunskap

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

- Vi brukar rekommendera samverkan med företagshälsovården, om det inte finns en personalkonsulent på arbetsplatsen. Vi pratar med både arbetskamrater och ledare, som själva är rädda och osäkra inför en allvarlig sjukdom. Då är det ofta bra att skaffa sig kunskap. Vi har också en hel del informationsmaterial.

Även Radiumhemmets Forskningsfonder på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna har en cancerupplysning, dit alla är välkomna att ringa och fråga om cancer. Där sitter också legitimerad sjukvårdspersonal och svarar.

Svenska Institutet för Sorgbearbetning, som är religiöst och politiskt fristående, arbetar sedan 2001 med att hjälpa människor att bearbeta sin sorg efter en förlust. Institutet utbildar också handledare i sorgbearbetning, som sen kan hålla egna sorgbearbetningskurser.

- Vi ger råd och handledning för den långsiktiga sorgbearbetningen, säger Anders Magnusson, VD på Institutet. Vi kan ge människor i sorg en metod för känslomässig läkning efter dödsfall, separationer och andra förluster.

- Vi ordnar dessutom uppdragsutbildningar åt olika arbetsgivare. Årligen går omkring 500 personer våra kurser. Våra deltagare är både psykologer, terapeuter, kuratorer, coacher, sjukvårdspersonal, diakoner och ledare på alla nivåer. Och personer som vill hjälpa andra med sin sorgbearbetning.

Här kan du få mer information om vad man bör tänka på om en kollega dör. Och tips och råd kring sorgbearbetning.

Cancerfonden.
Radiumhemmets Forskningsfonder.

Svenska Institutet för Sorgbearbetning.

Röda Korset.

Rädda Barnen.

Svenska Kyrkan.
Lokala präster och diakoner.
S:t Lukas.

Dessutom: Patientföreningar. Företagshälsovården. Din vårdcentral. Ibland täcker företagsförsäkringen eller din hemförsäkring (framför allt de som är tecknade hos en facklig organisation) kostnad för krissamtal eller sorgbearbetning.

Vill du läsa de två tidigare artiklarna i ämnet? Här hittar du del 1 och del 2 i serien.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Hälsa
  • HR

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill