Ta makten över ditt eget medarbetarskap

Maria Ottosson, AS3: ”Medarbetarskap är kopplat till ansträngning! Det är kanske därför det emellanåt kan kännas så jobbigt?”

Motivera | Medarbetarskap | Karriär | ARTIKEL | APRIL 2018

När du vet var du har dig själv, så blir det roligare. Du kan påverka, så gör det!

När du vet var du har dig själv, så blir det roligare. Du kan påverka, så gör det!

Att ta ett eget ansvar för sitt medarbetarskap kan kännas jobbigt och krävande. Det innebär att du kontinuerligt måste ställa dig själv frågor om din roll på jobbet, din motivation och dina relationer till medarbetare. Och ibland måste du genomföra förändringar och ställa krav på dig själv och andra. Visst kan det kännas enklare att leva sitt arbetsliv på autopilot och hoppas att chefen ser till att du  utvecklas – men då kommer du till slut märka att varken du själv eller omgivningen är särskilt nöjd. Ett aktivt eget medarbetarskap skapar en frihet som ingen annan på arbetsplatsen kan ge dig.

Hur fungerar du på egen hand och tillsammans med andra på jobbet? Har du det bra? Trivs du? Får du gjort allt du vill?

Genom att sätta fokus på dig själv och lära dig mer om hur du själv fungerar, både som fristående individ och i samarbete med andra, bidrar du inte bara till din egen trivsel, arbetsglädje och välmående, utan även till kollegornas. Att ägna sig åt personlig utveckling är även att bidra till andras utveckling. Du mår bättre och presterar bättre.

Medarbetarskap handlar om att ta ansvar för den uppgift du är satt att utföra, men det stannar inte där. För att medarbetarskapet ska fungera måste det finnas en balans mellan det ansvar man kan, vill och får ta. Utan rätt förutsättningar, blir det svårt att få till ett bra medarbetarskap. Vad som är rätt förutsättningar kan variera. En trygg anställning, ett gott ledarskap, tydliga förväntningar och spelregler, en bra fysisk arbetsmiljö, ett uppdrag som går att hantera samt tid för reflektion och utveckling är en bra början. Att ta ansvar handlar om att vilja utveckla och utvecklas, att ifrågasätta och ställa krav, både på sig själv och andra. 

Medarbetarskap är kopplat till ansträngning! Det är kanske därför att det emellanåt kan kännas så jobbigt? 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Se dig själv i spegeln

Att ha koll på sitt medarbetarskap handlar om att se sig i spegeln och fundera på vad man vill och varför. Att fråga sig hur man vill ha det och att agera efter det. Om du vill ha roligt på jobbet, så får du göra det roligt på jobbet. Om du vill se utveckling, så får du se till att skapa utveckling. 

En ansträngande uppgift, som sagt – men det är värt besväret. Många gör misstaget att låta arbetslivet gå på autopilot, och förväntar sig kanske att chefen ska ta ansvar för att man utvecklas som medarbetare. Det är ett stort misstag. Chefen kan inte mer än gissa vad du vill och när du behöver ta nästa steg. Därför måste du själv ta huvudansvaret för din personliga utveckling i arbetslivet. Det kommer dessutom att stärka ditt självförtroende och ge dig känslan av att det är du själv, ingen annan, som regisserar ditt eget liv.

Ansvara för dina relationer

I medarbetarskapet ingår att ta ansvar för relationer. Relationen till sig själv, sin chef, sina kollegor och kunder, patienter, intressenter med flera.

Att vårda relationer kräver sin tid. Den relation som du aldrig kommer ifrån är relationen till dig själv. Den bygger på självkännedom, att veta vad du kan och vill, vara medveten om dina styrkor och svagheter. Hur vi uppfattar oss själva påverkar våra tankar, känslor och beteenden. När du sätter fokus på dig själv för att bättre förstå dig på dig själv, blir du också mer begriplig för andra.


Utveckla dina kompetenser

I boken ”Flyt på jobbet” (Bosell, Ploghammar, 2015) delar de in det individuella medarbetarskapet i nio delar, eller kompetenser, där självkännedom är en del. De övriga är:

 • Samspel. Det handlar om att vilja samarbeta med andra, vara generös, söka lösningar, dela ära och sätta gränser.
 • Kommunikation. Handlar om att vilja förstå, anstränga sig, lyssna på andra. Att förstå att mitt eget sätt att kommunicera spelar roll för andra.
 • Feedback. Förstå feedbackens effekt. Rätt använd bidrar den till utveckling och goda resultat.
 • Konflikt. Bra konflikter, som inte är personliga utan syftar till att förbättra arbetet, skapar dynamik och nya vägar framåt. 
 • Förändring. Förståelse för hur vi påverkas i förändring, och hur vi ändå kan hitta framkomliga vägar utan att tappa motivation och kraft.
 • Motivation. Här är mål och mening väldigt viktigt. Samt att hitta utmaningar på rätt nivå.
 • Karriär. Här handlar det om att använda sina talanger och färdigheter på rätt sätt. Att förstå var jag har varit och vart jag är på väg, och med hjälp av vad.
 • Hållbarhet. Personlig hållbarhet handlar om huruvida jag har en tillräckligt bra balans i livet som gör att jag kan behålla glädje, lust och ork. 

Jag vill lägga till en tionde kompetens; delaktighet. Att vilja dela med sig till andra, och att förstå sitt bidrag, på alla plan. Insikten att vi alla behövs, på alla möjliga vis. 

Samtliga av dessa kompetenser går att utveckla, diskutera och utmana. När du vet hur du ska använda dig själv och dina relationer på jobbet på bästa sätt, blir det enklare både för dig själv och andra. Du blir tydlig och begriplig, du får koll och blir därmed mer robust för allt som sker på en arbetsplats. Du ökar din medvetenhet och skapar överblick i situationen.


Aktivt medarbetarskap skapar frihet

När du vet hur du bäst kommer till din rätt i arbetssammanhang, har du knäckt koden till ett friare arbetsliv. Du måste inte stanna där du inte trivs. Du måste inte finna dig i situationer eller relationer där du inte kommer till din rätt. När du vet var du har dig själv, så blir det roligare, inte bara på jobbet utan även i själva livet. Du kan påverka, så gör det!

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera
 • Medarbetarskap
 • Karriär

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera
 • Medarbetarskap
 • Karriär

Dela:

Om skribenten

Maria Ottoson

Maria Ottosson är beteendevetare och kommunikatör som drivs av ett brinnande intresse för människors potential och utvecklingsmöjligheter. Hon arbetar sedan ett antal år som Senior Advisor på AS3 med fokus på förändringsledarskap, medarbetarskap, självledarskap och karriärutveckling.

Läs mer om AS3 Svenska här!

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill