Delat ansvar lättar arbetsbördan

Varannan chef ser en utmaning i att få personalen att ta eget ansvar.

Ledarskap | ARTIKEL | MARS 2011

Eget ansvar

Eget ansvar

Utbildningsföretaget Framfot har gjort en djupintervju med 276 svenska chefer. Den visar att 55 % av cheferna uttrycker att det är svårt att få personalen att ta eget ansvar.

-Det ställs höga förväntningar på dagens svenska chefer inte minst gällande svårigheter som att hantera individualister, få tiden att räcka till eller tvivlet att inte vara bestämd nog säger Erik Sjögren ,VD på Framfot företagsutbildningar.

Dagens svenska chefer har en komplex funktion att fylla och de förväntas vara trollkonstnärer i det dagliga arbetet. Förutom deras förmåga att implementera vision, värdeord och nå mål tillsammans med sina medarbetare, så innehåller chefskapet flera roller – chef, ledare och coach. Chefens självbild är avgörande för hur ledarskapet uppfattas, både av dem själva och omgivningen. Det behöver tydliggöras vilka förväntningar som finns från medarbetarnas håll, från ledningshåll och inte minst vilka förväntningar de har på sig själva.

- Många av våra cheferna uttrycker att de inte räcker till, trots att de är hårt arbetande chefer. De ser en utmaning i att få sin personal att ta eget ansvar, hitta motivation och hålla engagemanget uppe säger Erik Sjögren.

Chefer som plågas av att inte räcka till eller är inget nytt fenomen. Redan på 70-talet myntades ”imposter syndrom” - en påtvingad känsla av att inte duga. Att inte räcka till tär på självkänslan och många chefer går omkring med en känsla av att deras prestationer bara är en slump.

- Vi på Framfot har chefer från alla typer av branscher, i alla åldrar och av båda könen. Vi kan se en ökad efterfrågan på utbildningar inom ledarskap, kommunikation och annat som rör chefskapet, säger Daniel Sundin, säljansvarig på Framfot.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill