Skapa motivation i arbetsgruppen

Kompetensstöd och autonomistöd viktigt för att upprätthålla motivationen bland medarbetarna.

Ledarskap | HR | Motivera | ARTIKEL | DEC 2012

Motiverat team

Motiverat team

Kollegorna är viktigare för motivationen än vad chefen är, visar ny forskning från Linköpings universitet. Men för att arbetsgruppen ska fungera krävs det ändå en chef som coachar medarbetarna och ger dem det kompetensstöd och den autonomi som de behöver för att känna sig motiverade, säger forskaren Tomas Jungert.

Tomas Jungert är forskare i socialpsykologi vid Linköpings universitet. Hans forskning visar att arbetskamrater på längre sikt är viktigare för arbetsmotivationen än vad chefen är.

Samtidigt är det chefen som skapar förutsättningarna för att gruppen ska fungera, vilket gör att chefen ändå har en viktig roll i slutändan.

- Det finns naturligtvis många saker som skapar motivation i en arbetsgrupp och bland enskilda medarbetare. En viktig sak är att man sätter upp tydliga mål på en bra nivå, så att uppgifterna inte blir vare sig för svåra eller för enkla, säger Tomas Jungert.

- Men det är också viktigt att man har ett bra stöd från chefer och medarbetare, och att arbetsklimatet är sådant att man har möjlighet att påverka samt att man känner sig kompetent och uppskattad för det man gör.

Kompetens och autonomi

Tomas Jungert återkommer ofta till två nyckelbegrepp som är viktiga för att förstå vad som skapar motivation bland medarbetarna och i arbetsgruppen: kompetensstöd och autonomistöd.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Enligt en känd motivationsteori som har formulerats av forskarna Ed Deci och Richard Ryan har människan tre grundläggande behov; att känna sig kompetent, att uppleva autonomi samt att ha relationer till andra. Saknas dessa så minskar motivationen.

- Chefen har en viktig uppgift i att vara kompetensstödjande och ge bra återkoppling på utfört arbete. Att vara autonomistödjande innebär att man ger gruppen valmöjligheter gällande hur uppdraget ska utföras. Det är också viktigt att chefen bemöter gruppen på ett empatiskt sätt och visar förståelse för att uppdraget ibland är svårt, säger Tomas Jungert.

Kontroll motivationshämnande

Chefen bör alltså undvika att ha en alltför kontrollerande och auktoritär ledarstil. Om man som chef vill ha det på ett visst sätt så måste man kunna komma med rationella skäl och förklara varför det ska vara på just det sättet.

- Det som framför allt kan förstöra motivationen i en grupp, eller bland enskilda medarbetare, är om man känner sig styrd och kontrollerad av chefen eller av kollegorna. Då skapar man en miljö där medarbetaren saknar autonomi, vilket är väldigt motivationshämnande, säger Tomas Jungert.

En väldigt auktoritär ledarstil kan skapa oro och rädsla i gruppen, förklarar forskaren. Chefen bör istället coacha medarbetarna och ge dem ett självständigt ansvar för sitt arbete - inom vissa gränser.

- Chefen måste lyssna och ta till sig medarbetarnas åsikter och ge dem en struktur att jobba efter. Man kanske inte ska låta gruppen bestämma helt fritt, men man kan ge den friheten att bestämma inom vissa ramar, säger Tomas Jungert.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Motivera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill