Transparens viktigt i rekryteringsprocessen

Charlotte Ulvros, TNG: Framtidslösningen: Låt kandidaterna följa sin ansökan digitalt.

HR | ARTIKEL | MARS 2018

Bristen på information och kommunikation gentemot kandidaterna är rekryteringsbranschens största problem idag.

Bristen på information och kommunikation gentemot kandidaterna är rekryteringsbranschens största problem idag.

Jobbkandidater lägger ofta mycket tid och energi på att söka jobb. Men tyvärr bemöts de inte alltid med den respekt som borde vara självklar. Tvärtom är det väldigt vanligt att rekryterare inte svarar och inte lämnar besked om vad som händer med ansökan, vilket skapar stor frustration hos kandidaten.
 Alla företag borde bemöta jobbsökande på samma varsamma sätt som de bemöter sina kunder. Ett viktigt steg i rätt riktning är att göra rekryteringsprocessen så transparent som möjligt, till exempel genom att låta kandidaterna följa sin ansökan live och digitalt. 

Nästan alla som någon gång har sökt jobb har varit med om samma sak; arbetsgivare svarar inte på ansökan, ger ingen eller bristfällig information om nästa steg i rekryteringsprocessen, och lämnar inte besked när ett beslut är fattat. Studier har visat att två av tre jobbsökare aldrig får någon återkoppling på sin ansökan, och det händer också att rekryterare inte lämnar besked ens om kandidaten varit på intervju. 

Detta kan vara enormt frustrerande när man söker jobb – man känner sig ignorerad och hafsigt bortsorterad. Som om rekryteraren varken uppskattar ens ansträngningar för att få jobba för företaget, eller respekterar ens kompetens. Som om man var en så dålig kandidat att man inte var värd att lägga minsta energi på.

I själva verket kan det finnas många olika skäl till att rekryterare negligerar kommunikationen med de jobbsökande. De kan ha för mycket att göra, eller helt enkelt vara slarviga. Ibland kan bristen på respons bero på att du har blivit bortvald (och rekryteraren är konflikträdd eller ointresserad av att kommunicera med någon som inte ska anställas), ibland på att jobbet inte längre är tillgängligt, ibland på att processen drar ut på tiden på grund av många sökande.

Men dessa ursäkter för att missköta kommunikationen med jobbkandidater duger inte. Relationen till kandidaterna är väldigt viktig, oavsett om de ska anställas just nu eller inte. För inte hade väl företaget återkopplat på det bristande sättet till sina kunder? 

Jobbkandidater – som kunder


Som rekryterande företag bör man sköta kontakten med jobbsökande lika varsamt som man sköter kontakten med kunder. Dels för att kandidaterna kanske är kunder, eller vill bli det i framtiden. Men framför allt för att ert sätt att bemöta kandidaterna har en stor och långsiktig inverkan på er möjlighet att rekrytera i framtiden. En kandidat som upplever sig illa behandlad kommer sannolikt aldrig att söka till samma företag igen, och kommer kanske också att avråda kollegor, vänner och bekanta från att söka jobb på det företaget. En studie har visat att så många som 72 procent delar med sig av sina upplevelser till sitt nätverk.

Den negativa effekten av en slarvigt hanterad kommunikation i rekryteringsprocessen kan med andra ord bli oväntat stor. Kandidater som ni faktiskt vill anställa, men som kanske har mer än ett jobberbjudande att ta ställning till, riskerar också att välja bort er om ni upplevs som dåliga på att kommunicera och informera under processens gång. En rekrytering kan ta lång tid. Av naturliga skäl. Men låt kandidaten vara med på hela resan. 

Därför är det viktigt att sköta kommunikationen på rätt sätt under hela processen, oavsett om kandidaten är högintressant eller försvinner i första gallringen. 

Det behövs helt enkelt transparenta rekryteringsprocesser. Idealiskt sett bör jobbkandidaten kunna följa processen steg för steg, och alltid ha tillgång till information om vad som händer med ansökan. Så att man vet att man inte bara har glömts bort och nonchalerats.

Digital transparens


På TNG har vi infört just detta – en transparent rekryteringsprocess. Vi har utvecklat en lösning där alla jobbsökande kan följa sin ansökan digitalt och se exakt vad som händer under hela processen, i realtid, från början till slut. Ungefär på samma sätt som man kan följa ett paket som man har beställt via nätet.

Än så länge är det få företag som har upptäckt den här typen av lösning. Men på längre sikt är det sannolikt så här det kommer att se ut inom rekrytering. Bristen på information och kommunikation gentemot kandidaterna är rekryteringsbranschens största problem idag, och det måste bli ett slut på det slarvet.


"Det får vara nog med hemligheter och stängda dörrar i rekryterings-branschen."

– Charlotte Ulvros, TNG

Genom en digital lösning avlastar man också rekryterarna – så de kan fokusera mer på kandidaterna än på administration, samtidigt som man visar respekt för att de jobbsökande har lagt ner tid och engagemang på sin ansökan och vill ha information om vad som händer. 

Framtidens rekrytering bör präglas av kommunikation, information och transparens. Behandla kandidaterna med samma respekt som ni behandlar era kunder – det kommer alla parter att vinna på i längden. 

Gästskribent

  • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR

Gästskribent

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • HR

Dela:

Om skribenten

Charlotte Ulvros är marknads- och digitalchef på TNG. Hon är initiativtagare till TNG:s transparenta kandidatprocess och tjänst ”Följ din ansökan” och drivs av att skapa digitala konsumentupplevelser för jobbsökare på nätet, samt skapa engagerat marknadsinnehåll för företag så att de ska se möjligheterna med att rekrytera fördomsfritt.

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill