Fastna inte i ältande – agera!

Att gå från tanke till handling är ibland viktigare än att ha en perfekt plan.

Motivera | Karriär | ARTIKEL | JUNI 2018

Det viktigaste är inte vad du gör, utan att du gör någonting.

Det viktigaste är inte vad du gör, utan att du gör någonting.

Vi människor har väldigt lätt för att fastna i grubblerier, negativa tankar och överanalyserande. Ältandet blir vår största fiende, och leder ofta till prokrastinering och dåligt självförtroende. Ett sätt att bryta denna negativa spiral är att helt enkelt sätta stopp för tankarna – och istället prioritera handling. Vad finns det som du kan göra här och nu för att komma närmare ditt mål?  

Ibland kan man känna att man har kört fast i livet, och den känslan hänger ofta samman med ett intensivt tänkande, grubblande och analyserande. Att regelbundet reflektera över sin tillvaro och sitt arbete är förstås både nödvändigt och nyttigt, men det finns också en risk att man fastnar i ett osunt ältande. Tänkandet och överanalyserandet kan i vissa fall vara roten till problemet, snarare än lösningen på detsamma. 

Du kan inte ”tänka ditt liv rätt”. För att komma framåt när du har kört fast måste du agera. Och nej, du behöver inte tänka ut en perfekt plan innan du agerar – då riskerar du att aldrig komma igång. Det viktiga är att sätta saker i rörelse. Genom dina handlingar kommer du att upptäcka vad som fungerar och vad som inte fungerar, vad som känns rätt och vad som känns fel.

Modiga beslut – på sofflocket

Tänkande, planerande och analyserande är väldigt lömskt, eftersom det känns väldigt mycket som handling. När du planerar och analyserar ditt liv och dina drömmar så känns det som att du gör någonting konkret, trots att den externa verkligheten inte har förändrats en millimeter. 

Du som länge har drömt om att starta ett företag eller skriva en bok känner säkert igen det här. Varje gång du tänker på hur fantastiskt det kommer att bli när du väl har gjort slag i saken, så känns det på sätt och vis som att du redan är i full gång med projektet. Trots att du bara ligger på soffan och drömmer. 

Och hur många gånger har man inte tänkt: ”Nu har jag bestämt mig! Nu ska jag verkligen göra det här!” Men – som Gregg Krech påpekar i boken The Art of Taking Action– att ha bestämt sig ändrar ingenting i sak. Absolut ingenting. Det är först när ditt beslut leder till handling som någonting verkligen förändras. Det är först då du kan nå ett konkret mål.

"Do you want to know who you are? Don’t ask. Act! Action will delineate and define you."

– Thomas Jefferson
Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Fast i planeringsstadiet?

Du kan alltså inte tänka dig fram till det liv du vill leva – det är dina handlingar som definierar dig. 

Tidningen Huffington Post förtydligar detta med citatet av Thomas Jefferson och menar att vare sig du vill definiera dig själv, din karriär eller ditt drömprojekt, så kan du inte göra det genom att bara sitta hemma på kammaren och grubbla och analysera. Tänkandet och ältandet är en lurig form av prokrastinering (uppskjutarbeteende), och också ett vanligt uttryck för perfektionism och rädsla för att misslyckas. Så länge du är kvar i ”planeringsstadiet” så löper du ju ingen risk att resultatet blir mindre fantastiskt än det du hade föreställt dig.

Å andra sidan: Om du inte går från ord till handling så uppnår du inget resultat alls. Är det så du vill ha det? Är din rädsla för att misslyckas större än din vilja att lyckas?

Att inte ens försöka uppnå sina mål är i förlängningen mer smärtsamt än att misslyckas. Så, när ältandet och överanalyserandet slår till – gör det till en vana att sätta stopp för tankarna och istället fokusera på konkret handling. Vad kan du göra här och nu för att förbättra ditt liv eller komma närmare dina mål?

Det viktigaste är inte vad du gör, utan att du gör någonting. Fungerar det inte, gör någonting annat. Men se till att agera. Nu.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera
 • Karriär

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Motivera
 • Karriär

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill