Kan man vara överkvalificerad?

Åsa Edman Källströmer, TNG: Många erfarna jobbkandidater väljs bort på felaktiga grunder.

HR | Karriär | ARTIKEL | MAJ 2018

Ska karriären vara slut för att personen är ”överkvalificerad”?

Ska karriären vara slut för att personen är ”överkvalificerad”?

Kan en människa någonsin vara överkvalificerad? Många jobbsökande med stor erfarenhet och en gedigen meritlista har varit med om att ratas i en rekryteringsprocess med just den motiveringen. Vissa arbetsgivare är rädda att man har för höga löneanspråk, andra är övertygade om att man snabbt kommer att tröttna på jobbet om man tidigare har haft ett jobb med väldigt hög kvalifikationsgrad. Men allt detta är bara fördomar. Som rekryterare måste man fråga vad som motiverar kandidaten att söka jobbet, annars går det inte att veta någonting om det. Och som jobbsökande bör man vara noga med att framhålla sin motivation och förklara varför man passar för den specifika tjänsten.

Man kan ifrågasätta varför begreppet ”överkvalificerad” ens finns i rekryterares och arbetsgivares vokabulär. För vad betyder det egentligen? Att man är ”för” kompetent och ”för” erfaren? Det är ett märkligt sätt att tänka. Att få in en person som kan mer än vad jobbet kräver borde ju snarare ses som en välkommen bonus.

Tyvärr är det idag vanligt att arbetssökande blir bortvalda med motiveringen att de är överkvalificerade. Det handlar ofta om personer som tidigare har jobbat som chef eller VD, och som nu sökt en tjänst med lägre kvalifikationsgrad. Farhågan hos den rekryterande arbetsgivaren kan då handla om att kandidaten snabbt kommer att tröttna på jobbet och söka sig vidare i karriären, eftersom han eller hon är van vid uppdrag med högre status och inflytande. Det finns också en rädsla för att den ”överkvalificerade” kandidaten kommer att ha för höga löneanspråk.

Men hur kan man som arbetsgivare veta allt detta – om man inte ens har frågat?

Bygger på fördomar

Det handlar om klassiska fördomar – arbetsgivaren tycker sig veta saker om kandidaten baserat på sina egna referensramar: ”En person som har varit chef borde vilja ha en ny chefstjänst, inte ett jobb längre ner i hierarkin – därför vet jag att den här kandidaten kommer att tröttna på jobbet snabbt.”

Men sådant kan du som rekryterande arbetsgivare inte veta någonting om. Att ha fördomar och utgå ifrån sina egna referensramar är förvisso väldigt naturligt och mänskligt, men det är just därför man måste jobba kompetensbaserat med rekrytering. Man måste utgå ifrån den kompetens som är relevant för det aktuella jobbet, och om man sedan får lite mer på köpet så är det bara bra.

En vanlig fördom kopplad till överkvalificering är att man inte bör anställa en tidigare chef som specialist. Och visst finns det många chefer och före detta chefer som passar bäst i generalistrollen, men det finns också många som har upptäckt att de faktiskt trivs bättre att jobba med en specifik arbetsuppgift. Kanske har kandidaten tidigare gjort ett bra jobb och blivit ”belönad” med en chefstjänst, men efter en tid upptäckt att det inte kändes helt rätt. Ska karriären vara slut då, för att personen är ”överkvalificerad”?

Det finns naturligtvis ingen rättvisa eller logik i det, tvärtom är det ett resonemang som alla parter förlorar på. Som rekryterande arbetsgivare måste man istället titta på kompetensen, men också ta reda på varför kandidaten vill ha just det här jobbet, och varför han eller hon tror sig vara lämplig för det. Den jobbsökandes motivation är väldigt viktig i alla rekryteringsprocesser, och inte minst när det handlar om kandidater som har haft ”tyngre” uppdrag tidigare. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Anpassa ditt CV

Som arbetsgivare ska man alltså inte försöka gissa sig till varför den jobbsökande vill ha jobbet, eller göra antaganden om hur kandidatens motivation och drivkrafter ser ut. Sådant måste man fråga om, och detsamma gäller löneanspråk och dylikt. Den sökande har också själv ett ansvar för att beskriva sin motivation och vara tydlig med varför han eller hon söker just det här jobbet.

Om man som jobbkandidat blir bortvald med motiveringen att man är överkvalificerad, bör man ställa frågan rakt ut: ”Vad menar du med det?” Kanske finns det missuppfattningar som då kan redas ut, eller lärdomar som kan dras.

Ett gott råd till arbetssökande som riskerar att bli bortvalda på grund av överkvalificering är att anpassa sitt CV – och sina svar i hela ansökningsprocessen – utifrån det specifika jobbet, och vara tydlig med varför man är lämplig för just den specifika tjänsten. Man behöver inte nödvändigtvis tona ner det faktum att man tidigare har varit chef eller VD, men man ska utforma sitt CV och sin ansökan på ett sätt så att det blir uppenbart att man har kvalifikationer som passar för det aktuella jobbet. Lyft upp dina styrkor, men var noga med att använda rätt uttryck; om du till exempel söker en operativ tjänst, så tala om vad du har gjort konkret i tidigare jobb, och undvik svävande termer om att du har ”jobbat strategiskt” eller liknande. Var konkret!

Var också medveten om din egen motivation och drivkraft. Om du till exempel har varit VD tidigare och nu vill söka ett jobb som säljare – då måste du veta vad som driver dig till det, så att du kan förklara det för den rekryterande arbetsgivaren.

Kompetens går till spillo

Fördomar kring överkvalificering är fortfarande utspridda. Det är förvisso fler arbetsgivare idag som är medvetna om att rekrytering bör göras på ett fördomsfritt, kompetensbaserat sätt, men problemet är långtifrån löst. För oss som rekryteringsbolag är det viktigt att våga utmana arbetsgivare och fråga varför de ser det som ett problem att en kandidat är ”överkvalificerad”. Samtidigt använder vi fördomsfria rekryteringsmetoder, exempelvis tester istället för personligt brev, för att kunna göra en så objektiv bedömning som möjligt.

Mycket talang och kompetens går till spillo på grund av fördomar. Det är ett stort slöseri med resurser, och vi måste alla göra vad vi kan för att göra rekryteringen mer kompetensbaserad.

Man ska inte låta fördomar styra och ställa, men som arbetssökande är det ändå viktigt att känna till att det är så här arbetsmarknaden fungerar. Genom att vara medveten om fördomarna kan man övervinna de hindren som uppstår. Låt ingen annan bestämma att du är överkvalificerad för ett jobb – om du är motiverad att göra jobbet så bör din höga kvalificeringsgrad bara ses som ett plus. Om du anpassar ditt CV efter den aktuella tjänsten, och formulerar din motivation på rätt sätt, så kommer arbetsgivaren också att inse det. 

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Karriär

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • HR
 • Karriär

Dela:

Om skribenten

Åsa Edman Källströmer har arbetat i rekrytering och bemanningsbranschen i drygt 20 år och som VD för TNG sedan 2011. Likt TNG:s vision vill Åsa bidra till en bättre och mer hållbar arbetsmarknad genom att rekrytera fördomsfritt, bidra till att rättt matchningar görs som skapar mångfald och därmed också högre innovation och bättre resultat för företagen. Åsa är också styrelseledamot i bemanningsföretagens styrelse.


Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill