Tror på mod – och människor i samverkan

Lisa Lindström, vd för EY Doberman, är ny jurymedlem i Årets VD.

Ledarskap | Hållbarhet | Innovation | Årets VD | ARTIKEL | MAJ 2021

Lisa Lindström förespråkar ett inkluderande ledarskap och tror på vikten av att vara så pedagogisk, begriplig och kommunikativ som möjligt.

Lisa Lindström förespråkar ett inkluderande ledarskap och tror på vikten av att vara så pedagogisk, begriplig och kommunikativ som möjligt.

Kreativitet och mod är två viktiga nyckelord i Lisa Lindströms ledarskap. Egenskaper som  tillsammans med en stark tilltro till människors förmåga att samverka, ligger till grund för design- och innovationsbyrån EY Dobermans framgångar. Det slutar dock inte där enligt Lisa. Autenticitet och vikten av att kunna vara sig själv är avgörande, något hon medvetet strävar efter att exemplifiera i sitt ledarskap. Nu har Lisa Lindström blivit utsedd till jurymedlem i Årets VD, där hon vill bidra till att lyfta fram andra ledarförebilder.

Lisa Lindström är vd för EY Doberman, en av Sveriges mest framstående byråer inom design och innovation. Hennes ledarskap har varit en viktig nyckel till byråns framgångar, och som nytillträdd jurymedlem i Årets VD hoppas hon på att med sin gedigna kunskap och erfarenhet kunna bidra till att uppmärksamma fler bra ledare.

– Jag har valt att engagera mig i Årets VD för att jag tycker att det är viktigt att lyfta fram ledare som är goda förebilder. Genom att vara med och utse vinnare kan man också påverka bilden av vad bra ledarskap är, och där vill jag gärna bidra med mitt perspektiv, säger Lisa Lindström.

Hon är själv en förebild för många, inte minst för att hennes väg till framgång började med en väldigt tuff motgång i livet När Lisa var i 20-årsåldern lades hon in på sjukhus för att utföra en vanlig blindtarmsoperation, men när hon vaknade upp fick hon beskedet att operationen hade gått snett. Läkarna sade att hon skulle sitta i rullstol i resten av sitt liv, men Lisa vägrade ge upp – och efter fem års kämpande och rehabilitering kunde hon gå igen. En erfarenhet hon burit med sig och som givet henne lärdomar för resten av livet.

– Jag lärde mig att man aldrig ska ge upp, och att jag är en väldigt orädd person. Av själva rehabiliteringen lärde jag mig också att multidisciplinära team kan lösa väldigt svåra frågor. En människa är både kropp och själ, och tack vare att ett team av människor med olika kompetens samverkade så fick jag väldigt bra hjälp och kunde börja gå igen, säger Lisa Lindström.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Människor i samverkan kan lösa problem

Under tiden som hon hade sitt funktionshinder började Lisa HTML-koda, och fick därmed sin första kontakt med den digitala världen. Några år senare blev hon VD för Doberman, som hon så småningom också köpte tillsammans med några andra medarbetare. Under hennes ledarskap utvecklades Doberman till den framgångsrika design- och innovationsbyrå den är idag.

– Hemligheten bakom framgångarna är en orubblig tro på människors förmåga, och särskilt när de arbetar tillsammans. Dessutom tror jag att kreativitet är en helt avgörande del när man ska ta fram bra produkter och tjänster. Jag tror att kreativitet kommer ur att du känner dig fri och vågar utforska saker, därför krävs det att man har en stor tilltro till sina medarbetare, säger Lisa Lindström.

För mig handlar det om att skapa ett klimat där medarbetare känner att de kan att testa gränser i sitt arbete. Kreativitet hänger också nära samman med innovation, tillägger EY DobermansVD.

– När det gäller innovation så är mod otroligt viktigt, det går inte att vara innovativ om man inte är modig eftersom innovation handlar om risktagande. Man behöver också ha starka relationer på arbetsplatsen. Om man har det så blir ambitionerna större, säger hon.

Mod är något som Lisa återkommer till ofta. Enligt henne är mod viktigt hos en ledare, då det krävs mod för att fatta stora beslut, vilka kan vara avgörande för att ta nästa steg i utvecklingen. Det var just det som var syftet när Lisa Lindström bestämde sig för att sälja Doberman till det internationella konsultbolaget EY förra året.

– Vi ville ta kreativiteten till en ny nivå, och verka på en större arena där vi kan göra ett större avtryck. EY möjliggör den arenan, då vi också får tillgång till fler beslutsfattare. Doberman ägs därför numera av EY, och jag ansvarar i min roll som VD för EY Doberman också för design- och innovation verksamheten i Europa, Mellanöstern, Indien och Afrika, säger Lisa Lindström.

"Ledarskap handlar till syvende och sist om att skapa ett bättre samhälle."

– Lisa Lindström

Tror på inkluderande ledarskap

En viktig anledning till EY Dobermans framgångar är att medarbetarna trivs, och företaget har bland annat fått utmärkelsen ”Sveriges bästa arbetsplats”. Byrån har gjort sig känd för att utöva en form av demokrati på arbetsplatsen, där medarbetarna får vara med och rösta om viktiga beslut.

– Jag tror att våra medarbetare trivs för att vi involverar dem i våra allra viktigaste frågor. Vi tar också hänsyn till vilka behov den enskilda medarbetaren har, och försöker att vara väldigt anpassningsbara. Vi har lagt stort fokus på att etablera ett inkluderande klimat. Det är också viktigt att man kan vara sig själv i arbetslivet. I vårt samhälle finns en press och en förväntan på vem du ska vara, men vi vill istället möjliggöra för var och en att ha sin egen ansats och ton. Vi vill ha en arbetsmiljö där flera perspektiv får plats, säger Lisa Lindström.

Hon förespråkar med andra ord ett inkluderande ledarskap, och tror också på vikten av att vara så pedagogisk, begriplig och kommunikativ som möjligt. Dessutom försöker hon alltid att vara autentisk i sin ledarstil, förklarar hon.

– Jag visar upp hela mig, och gör ingen skillnad på personligt och privat. Jag tror också på att leda genom att göra. Jag vill inte ha för mycket strategier i ord, utan jag försöker istället att vara den ledare jag tror på, säger EY Dobermans vd.

Nu tar hon alltså steget in i juryn för Årets VD, där hon ska vara med och utse vinnare i de fyra kategorierna små, medelstora och stora bolag samt Årets Unga VD. Hon hoppas att kunna vara med och utse vinnare som har samma tro på autenticitet som hon själv har.

– Men jag vill också se vinnare som har driv och energi, och det jag kallar musikalitet – förmågan att vara flexibel i sitt ledande. Dessutom ser jag ledarskap som en form av ansvarstagande som är större än den egna organisationen. Det handlar till syvende och sist om att skapa ett bättre samhälle, säger Lisa Lindström.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet
 • Innovation
 • Årets VD

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • Hållbarhet
 • Innovation
 • Årets VD

Dela:

Eventet Årets VD 2019


Årets VD 2021

Utmärkelsen Årets VD arrangeras av Motivation.se för att uppmärksamma och premiera förebilder bland Sveriges vd:ar. Genom det goda exemplets makt vill vi vara med och påverka till ett värderingsstyrt ledarskap och en positiv utveckling av svenskt näringsliv. 

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill