Alla vinster går inte att mäta

Chip Conley: "Vi är alla människor, oavsett vilken roll vi har på jobbet".

Ledarskap | Motivera | ARTIKEL | MAJ 2011

Som ledare är det är lätt att fokusera på det konkreta, det som går att mäta i siffror och lönsamhet. Men Chip Conely, grundaren av hotellkedjan Joie de Vivre Hospitality i USA, menar att en framgångsrik ledare också måste kunna mäta det ogripbara och alltid ha som mål att skapa en miljö där lyckan tillåts växa.

Chip Conley startade sitt första hotell 1987 i Kalifornien. Han var då 26 år gammal. Idag äger han ett trettiotal hotell och boutiquer och har skrivit ett antal böcker om ledarskap och framgång. En av grundpelarna i hans eget ledarskap är att skapa en miljö där medarbetarna känner delaktighet och engagemang – enligt Conley det som ger förutsättningar för att känna lycka.

I en föreläsning i Long Beach Kalifornien , februari 2010, beskriver han hur hans företag växte medan många andra föll när IT-bubblan sprack på nittiotalet. Han är själv övertygad om att en av anledningarna var hans insikter kring vikten av att skapa en arbetsmiljö där medarbetarnas välmående alltid är i fokus.

- Vi är alla människor, oavsett vilken roll vi har på jobbet. Och när jag funderade kring det insåg jag att individuella behov är samma för alla, säger Conley.

Maslows behovstrappa

Han ger exempel, baserade på den amerikanske psykologen Abraham Maslows behovstrappa, som utgår från vad människan motiveras av. Conley överför Maslows behovsteori på sin egen verksamhet och visar hur samma mekanismer gäller även för kollektivet inom ett företag – Survival, Success och Transformation, det vill säga Överlevnad, Framgång och Utveckling – i den ordningen.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Conley menar att ledare idag fokuserar alltför mycket på det handgripliga, det som går att mäta – men helt missar det viktigaste, nämligen de värden som inte är mätbara – som lycka. På en resa till Bhutan blev det tydligt för honom att vi i väst har mycket att lära från människors sätt att leva i öst.

- Människor i väst strävar efter att få det vi vill ha, materiella ting och objekt. Medan man i öst strävar efter att vilja ha det som finns, att trivas i sin vardag.  Det är en stor skillnad i mentalitet.

Med sig hem från sin resa tog han bland annat lärdomen att ledaren och kungen i Bhutan infört mätningar av BNL vid sidan av BNP – man mäter inte bara Bruttonationalprodukten i landet utan också Bruttonationallyckan. Den här typen av mätningar sprider sig nu och flera länder har börjat använda sig av BNL för att mäta befolkningens lycka.

- Vi ska mäta det som är viktigt. BNP mäter bara det som är gripbart, inte det som räknas.

Och Conely menar att en företagsledare aldrig behöver välja mellan lönsamhet och en arbetsmiljö som prioriterar lycka för medarbetarna.

- Man kan ha båda. Och en miljö som lyckas skapa medarbetare som känner lycka, blir alltid lönsam i längden.

Se klippet här!

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Ledarskap
  • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill