Att mäta jämställdhet

BLOGG | SEP 2013

Under mina år som jämställdhetskonsult har mycket hänt inom jämställdhetsområdet inte minst när det kommer till att mäta graden av jämställdhet. Ett enkelt verktyg som företagen själva kan fylla i efterfrågas. Som kan användas för enklare jämförelser med andra i samma bransch eller för att jämföra sig själv över tid. Nu kan detta verktyg snart vara här. 

Under mina år som jämställdhetskonsult har mycket hänt inom jämställdhetsområdet inte minst när det kommer till att mäta graden av jämställdhet. Ett enkelt verktyg som företagen själva kan fylla i efterfrågas. Som kan användas för enklare jämförelser med andra i samma bransch eller för att jämföra sig själv över tid. Nu kan detta verktyg snart vara här. 

Forskaren Ann Sörlin har tagit fram OGGI eller Organizational Gender Gap Index som ger överblick över bland annat lönenivåer och könsfördelning på företag. OGGI håller nu på att kommersialiseras med hjälp av två konsulter Linn Ottoson Malmros och Tina Sjöström. Planen är att skapa en webbplats där företag matar in sina variabler och får ut en analys av balansen på sitt företag.

Jag har ännu inte sett verktyget eller hur användbart det är för företag men det känns som en sund utveckling av jämställdhetsfrågan. Att jämställdhet är en konkurrensfördel råder det inget tvivel om och att hitta ett sätt att enkelt jämföra sig kan göra att fler företag tar steget och använde jämställdhet som organisationsutvecklare.

Add Gender har tagit fram ett eget index där vi tittar på jämställdhet i tre dimensioner balans, struktur och kultur. Vi gillar idén att de bästa jämför sig och strävar efter att ta sig till framkanten. Vårt index mäter bästa balansen (kartlägger könsbalansen), bästa strukturen (kartlägger planeringen och det strategiska arbetet) och bästa kulturen (kartlägger vad som verkligen görs i företaget). 

Det finns också en fjärde del som fokuserar på drivkrafter och behov. Denna del redovisas inte i indexet men används för att skapa förståelse för branschaktörernas utmaningar samt för att ta fram förslag för framtida jämställdhetsarbete i branschen. Tillsammans med tidningen Resumé mätte vi hur Sveriges reklambyråer stod sig när det kommer till rättigheter, möjligheter och skyldigheter utifrån kön. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Jag har stora förhoppningar på OGGI och hoppas att de utgår ifrån företagens perspektiv när de bygger webbplatsen och att de fokuserar på begriplighet, användbarhet och att det ska kännas lustfyllt att jämföra sig. Få blir motiverade av att se de sämsta, för mig är jämställdhet en fråga för de bästa som vill bli ännu bättre.

Vad gör ert företag för jämförelser över året? 

Här kan du läsa mer!

Jenny Claesson

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill