Medarbetarna har fler än ett behov

Facebooks interna medarbetarundersökning, med tusentals respondenter, visar på tre grundläggande faktorer för medarbetarnas motivation.

Ledarskap | HR | Motivera | ARTIKEL | MARS 2018

Det finns tre grundläggande motivatorer och behov visar Facebooks undersökning.

Det finns tre grundläggande motivatorer och behov visar Facebooks undersökning.

Vilka faktorer är viktigast för att medarbetare ska känna sig motiverade och trivas på jobbet? Vissa skulle kanske svara att den egna karriären är viktigast, andra lägger större vikt vid verksamhetens syfte, och åter andra söker i första hand en social gemenskap och tillhörighet. Just dessa tre grundfaktorer – karriär, syfte och gemenskap – framhålls som centrala i en undersökning som Facebook nyligen gjorde bland sina tusentals anställda runt om i världen. Och även om människor har lite olika prioriteringar på individnivå så tycks alla tre vara ungefär lika viktiga, oavsett medarbetarens ålder, befattning eller geografiska hemvist.

Vad behöver en medarbetare för att känna sig motiverad och trivas med sitt arbete? Det har varit en central fråga i arbetslivet i flera decennier nu, och olika experter har kommit med olika svar. Motivation.se har till exempel berättat om Maslows behovspyramid, och om den kritik som framförts mot denna på senare tid.

Samma frågeställning togs också nyligen upp i Harvard Business Review, där representanter för Facebooks personalavdelning, tillsammans med psykologen och författaren Adam Grant, presenterade en undersökning som Facebook nyligen har genomfört. Deras utgångspunkt var just att Maslows behovspyramid är föråldrad, och att det behövs nya teorier om medarbetarnas behov och motivation.

Genom att noggrant analysera hundratusentals svar i företagets interna medarbetarundersökningar, som genomförs två gånger per år, har man kommit fram till att det grovt räknat finns tre grundläggande motivationsfaktorer för medarbetarna: karriär, gemenskap (”community”) och syfte (”cause”).    

Tre behov – lika viktiga

Den första, karriär, är kanske den mest självklara; medarbetare vill ha ett jobb där de får använda sina styrkor och förmågor, har en hög grad av autonomi, ges möjlighet att utvecklas och klättra på karriärstegen, och så vidare.

Den andra faktorn, gemenskap, handlar om den sociala rollen och relationen till andra människor; man vill känna tillhörighet, respekt, erkännande och omsorg.

Den tredje, syfte, handlar om att jobbet ska kännas meningsfullt, att organisationen gör gott i samhället och har en mission som medarbetaren tror på.

Facebook och Adam Grant menar alltså att de flesta av medarbetarnas behov, drivkrafter och ”motivatorer” kan härledas till dessa tre grundfaktorer. Då uppstår naturligtvis följdfrågan: Vilken av dessa tre är viktigast? Och är det någon skillnad i vilken faktor man prioriterar, beroende på hur gammal man är, vilket jobb man har och var i världen man bor?

I analysen finner Facebook och Grant att alla de tre behoven sammantaget är ungefär lika viktiga. De utgör grunden i ett ”psykologiskt kontrakt” mellan medarbetare och arbetsgivare, och om en eller flera faktorer saknas så ökar risken att medarbetaren vantrivs på jobbet.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Små skillnader mellan människor

Denna slutsats stämmer ganska bra in på den allmänna uppfattningen att medarbetare idag har betydligt större förväntningar på arbetslivet – och arbetsgivaren – än de hade förr. Det är ingen slump att stora företag som Facebook har ett stort intresse för den här typen av frågor. Den arbetsgivare som inte tillgodoser sina medarbetares behov – såväl individuella som sociala och moraliska – riskerar att tappa kompetent arbetskraft till andra företag.

Behoven tycks heller inte skilja sig märkbart mellan olika grupper av människor. Ett vanligt påstående är ju till exempel att yngre medarbetare, så kallade millennials, skulle lägga större vikt vid att verksamheten ska ha ett gott syfte. Facebook fann tvärtom att de yngre var något mindre intresserade av syfte, och att den enda ålderskategori som hade detta som första prioritet var 55-plussare. Men generellt var skillnaderna mellan åldersgrupper små, och detta gällde även när man tittade på funktion/yrke och geografisk placering runtom i världen.

Både individualism – och gemenskap

Slutsatsen är alltså att de flesta människor söker ungefär samma saker i ett jobb, och att dessa tre grundbehov – karriär, gemenskap och syfte – är ungefär lika viktiga (även om det förstås finns vissa skillnader på individnivå). De är också, om man tänker efter, ganska självklara. Människan är skapt för att vara både individualistisk och social, att bry sig om både egna och gemensamma mål.

Dessa aspekter kan knappast ersätta varandra helt och hållet. Istället kompletterar de varandra. Det finns nog ingen god individualism – åtminstone inte i arbetslivet – om den inte backas upp av gemenskap och högre syften. Det finns heller ingen sann gemenskap och inget verkligt gott syfte i organisationer (eller samhällen) som inte erbjuder någon möjlighet till individuell utveckling och strävan.

Allting hänger ihop, och kontentan av allt detta är att arbetsgivare har hårdare krav på sig idag. Men också större möjligheter att, tillsammans med sina medarbetare, göra saker som är både lönsamma och meningsfulla.

Einar Wiman

Frilansjournalist

 • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Motivera

Einar Wiman

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap
 • HR
 • Motivera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill