8 anledningar till varför beteende är viktigt

Gästskribent Victoria Bird, Belbin: ”Att mäta beteende tillåter oss att fokusera på de ord och handlingar som formar vårt samspel med andra.”

Ledarskap | ARTIKEL | APRIL 2018

Att förstå styrkor och svagheter gör människor mer engagerade på jobbet.

Att förstå styrkor och svagheter gör människor mer engagerade på jobbet.

Kan man mäta personlighet? Finns det en risk i att sätta fasta etiketter på kollegorna genom att medvetandegöra beteende - och vilka vinster kan man uppnå genom mätningar?

Vi får ofta frågan om vi mäter personlighet. Och svaret är nej, vi mäter beteende. För att bli mer specifik så ligger vinsten i att mäta olika typer av beteenden och samverkanstilar snarare än personlighetsdrag. Det finns ett antal faktorer som ligger bakom beteende; personlighet, motivation, värderingar, förmågor och miljö för att nämna några. Så hur visar sig dessa skillnader i verkligheten och varför är beteende viktigt?

1. Beteende kan förändras

Personligheten är konstant och förändras sannolikt inte. Därför är det rimligt att fokusera våra ansträngningar på sådant som kan förändras; vårt beteende. Eftersom beteendet ligger inom vår kontroll ger bekräftande feedback på beteendet en positiv ledtråd för personlig utveckling. Feedbacken kan visa var och hur vi kan anpassa oss för att möta behoven i en särskild situation eller arbetsroll. 

2. Beteende kan observeras

Personlighet är det som finns på insidan, beteende är det som syns och det påverkar – och påverkas av – det som finns omkring oss. Att mäta beteende tillåter oss att fokusera på de ord och handlingar som formar vårt samspel med andra. Förmodligen är vi inte experter på någon annans personlighet – vi vet inte vad som händer ”bakom kulisserna” – men vi kan kommentera vad vi kan se framför oss.

Genom att ge och ta emot feedback om beteende inom ett team förflyttar vi oss till en demokratisk, bevisad process. Vi kan bekräfta – eller vara oense – och ge bevis på beteendet ifråga utifrån vår egen erfarenhet. Detta kan avpersonifiera svåra samtal och ta glöden ur konflikter som annars kan sänka sig till personangrepp. Det kan också ge en betydande möjlighet till inlärning – dina observatörer kan upptäcka styrkor du inte visste att du hade. 

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

3. Beteende beror på situationen

Våra beteendetendenser påverkar vilka typer av arbeten vi passar bäst för och vem vi arbetar bäst med. Vissa människor beter sig väldigt annorlunda på jobbet än hemma trots att den underliggande personligheten är densamma. Att mäta beteende i ett särskilt sammanhang tillåter diskussionen att fokusera på arbetsplatsen, medan bredare mätningar kan göra bilden grumligare.

4. Det är praktiskt att mäta

En personlighetsanalys är inte en etikett eller en ruta att sätta någon i, det är ett språk utformat för att hjälpa människor förstå varandra bättre. När människor väl förstår teamrollerna och grundkonceptet bakom kan detta språk användas som en snabbskrift för att beskriva hur olika sorts arbeten kan angripas, eller vilken sorts bidrag som krävs vid ett särskilt möte. 

5. Mätning får individer och team att fungera

Att förstå styrkor och svagheter gör människor mer engagerade, lyckliga och mer produktiva på jobbet, främjar en positiv arbetsmiljö och minskar kostnaderna.

Gallup rapporterade 2013 att endast 13 procent av de anställda var engagerade i jobbet (1). 2016 visade deras rön att team i toppkvartilen för engagemang överträffade dem i bottenkvartilen med 21 procent (2). I en annan studie 2016 visade Harward Business Review betydelsen av ”relationsinriktad bekräftelse” i den här processen: identifiera och kommunicera individuella styrkor och använda ett gemensamt språk och referensram (3).

6. Beteende kan förutsägas

Eftersom vi kan observera beteende kan vi också förutsäga det. Människor kanske inte alltid beter sig som vi förväntar oss i alla avseenden – som individer har vi alltid förmågan att överraska varandra – men i stort sett etablerar vi sätt att arbeta, kommunicera och relatera till andra som kan förväntas förbli desamma över tiden. Det innebär att vi kan använda beteendestilar för rekrytering och teambuilding, för att indikera om någon kan passa bra för en viss arbetsroll eller bli medlem i ett befintligt team.

7. Beteende - viktigare än intelligens för att förutsäga framgång

”Det bästa sättet att bygga ett bra team är inte att välja individer för deras förmågor eller prestationer utan för hur de kommunicerar och forma och vägleda teamet så de ägnar sig åt framgångsrika kommunikationsmönster” – The New Science of Building Great Teams”, Alex ”Sandy” Pentland, April 2012.

Som en del av sin ursprungliga forskning vid Henley Management College under 1970-talet satte Dr Belbin samman så kallade ”Apolloteam” med de individer som hade nått högsta poäng på ett batteri av intelligenstester. Dessa team lyckades nästan utan undantag sämst på grund av konkurrens och negativitet inom teamen. Dessa inledande fynd sporrade Dr Belbin att upptäcka vilka egenskaper som förutsade framgång – och teorin om teamroller var resultatet. 

8. Beteende kan extrapoleras

Personligheten handlar om individen – det är hens syn på världen. Till sin natur är beteendet mer flytande och sammankopplat med andra så det lämpar sig naturligt med jämförelse. Att sammanställa viktig teamrollinformation för att skapa och bygga team eller kartlägga beteendemässiga preferenser hos två personer för att undersöka hur bra ett partnerskap kan fungera är en framgångsfaktor.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Om skribenten

Victoria Bird leder utvecklingsavdelningen på Belbins brittiska huvudkontor, med ansvar för produktutveckling och teknisk strategi. Hon älskar research och skrivande, och kan ses skriva allt från artiklar till white papers.


Fotnoter

(1) ”State of the Global Workplace”, Gallup 2013

(2) “Employee Engagement Meta-Analysis”, Gallup, May 2016

(3) “Preparing the Self for Team Entry: How Relational Affirmation Improves Team Performance”, Harward Business School, 2016

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill