Använd det enkla ordet ”Varför?”

Öppna frågor i samtalet skapar utrymme för djupare kommunikation.

Kommunicera | ARTIKEL | JUNI 2011

Det låter kanske som en passiv aktivitet – att lyssna och ta in. Som att det handlar om att bara ta emot. Men att lyssna handlar mycket om att vara aktiv i samtalet och visa det på många sätt. Här får du enkla, och användbara, tips.

I ett samtal har den som pratar och den som lyssnar olika fokus. Det är viktigt att förstå de olika ingångarna för att kunna sätta sig in i rollerna.

Den som talar fokuserar ofta i första hand på sig själv, sina ord och på att framföra sitt budskap. Den som lyssnar har tvärtom fokus på sig själv, sina tankar och på att förstå innebörden i det som sägs.

Bli en god lyssnare

Koncentrera uppmärksamheten till den som pratar. Visa att du lyssnar genom att hålla ögonkontakten och ha inlevelse. Avbryt inte. Lyssna till punkt, även om du tror att du förstått fullt ut. Var alltid uppmärksam på undertexten i det som sägs genom att iaktta kroppsspråk och känslouttryck. Repetera och parafrasera hur du själv har uppfattat det som sagts. Ställ öppna frågor som kan ge dig ännu mer information kring hur den du lyssnar på resonerar.

Öppna frågor

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

När du använder öppna frågor får du ofta ett svar som innehåller en förklaring. Du hjälper diskussionen framåt och ”dödar” den inte genom att få ett kort ”ja” eller ”nej”. Genom öppna frågor uppmuntrar du till dialog och får mer information på köpet. Ett lätt sätt att hålla ett öppet förhållningssätt är att inleda dina frågor med ordet ”varför” eller ”hur”.

Det här låter som den enklaste sak i världen, men i praktiken krävs eftertanke för att faktiskt göra det. När du lyckas kommer du märka resultatet omgående. 

I ett motiverande samtal med en medarbetare är frågorna faktiskt själv kärnan. Det får din samtalspartner att känna sig sedd och betydelsefull. Frågorna är också ett verktyg för att ta upp nya ämnen eller styra samtalet åt ett visst håll, vilket kan vara givande ibland.

Istället för att säga ”Är det här ett problem?” prova formuleringen ”Vad innebär den här situationen för dig?” och få två olika svar kring samma problematik. Svaret på den senare frågan kommer att ge dig ett helt annat utgångsläge där du får ta del av mer information som hjälper dig att förstå individens behov. Det första är en sluten fråga – den senare en öppen.

Tänk på att undvika att inleda med exempelvis ”Är det…”, ”Finns det…” eller ”Kan du…” om du inte eftersöker exakta svar. Använd istället ”Vad har…” eller ”Hur skulle…” eller ännu mer tillmötesgående ”Berätta…”.

Allt är givetvis beroende på samtalets art och vad syftet är med konversationen. Om du och din medarbetare i första hand är ute efter att klargöra något, är slutna frågor inte fel. Undvik dock att ge din samtalspartner känslan av att vara utfrågad, det stimulerar inte samtalet och skapar bara tystnad.

Den du pratar med kan också, i värsta fall, uppleva att hans eller hennes version inte får plats i samtalet när dina frågor blir alltför definierande. Då har du förlorat mycket. Sätt istället som mål från början, att skapa ett motiverat samtal där du skapar tillit och acceptans som ger medarbetaren utrymme att ventilera sitt problem eller sin frågeställning. Sammanfatta också samtalet så att ni båda får uppleva att ni möts i ett överensstämmande, där båda får ta plats och är lika viktiga.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Kommunicera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill