Tidlösa Principer för Gott Ledarskap - Artikelserie del 7

Goda ledare bygger positiva relationer

Ledarskap | ARTIKEL | MAJ 2011

Goda ledare bygger positiva relationer

Goda ledare bygger positiva relationer

Goda ledare vet att ledarskap är en relation kring något värdefullt. Ledarskapet är något som växer fram tillsammans med dem man leder. Det innebär i praktiken en serie möten och samspel med individer och grupper. För att ledarskapet ska bli starkt behöver relationen fördjupas genom ökad förståelse och delaktighet i det större som vi skapar tillsammans.

En positiv relation utvecklar såväl intellektuella, känslomässiga, sociala och moraliska sidor hos de inblandade. Dialogformen är viktig. Successivt utvecklar vi trygghet och social styrka. Stor öppenhet och hög energi öppnar upp oss för lärande och utveckling. Vi börjar se varandras styrkor i gruppen och andras styrkor i vår omgivning vilket skapar ett positivt momentum. Vi kan då också lättare se och fokusera på våra egna styrkor.

”En vänlig blick och goda nyheter ger hela människan glädje och kraft.” *

Goda ledare kännetecknas av ett serviceinriktat och tjänande sätt. Ledstjärnor är att tjäna andra och att ge. De placerar medarbetaren och dennes intressen i centrum. De ger uppmärksamhet till allas viktiga bidrag i det vi vill vara och skapa och har en förmåga att få medlemmarna i gruppen att stödja varandras behov. Goda ledare får andra att känna sig betydelsefulla och behövda. Kärleken till sin nästa innebär att man bryr sig om andra människors välbefinnande på flera plan.

”Oroliga hjärtan är mycket nedstämda, men ett ord av uppmuntran utför underverk”

Goda ledare inser vikten av att på olika sätt vara ett stöd och ge uppskattning åt sina medarbetare. Samarbetet med en stödjande och uppskattande ledare gör att medarbetarna känner sig värdesatta, motiverade och respekterade i sin arbetssituation.

”Vänliga ord ger liv och hälsa, medan hårda ord krossar modet.”
Goda ledare skapar förtroende och fokuserar på vad som är bra hos de människor de arbetar med. På så sätt motiverar de sin omgivning och lyfter människors energi och självkänsla. När något inte fungerat som förväntat hjälper de medarbetaren tillbaks på rätt spår och styr energin i rätt riktning. De visar respekt för sina medarbetare genom att vara tillgängliga och lyhörda. Att bli uppmärksammad och bekräftad är kopplat till våra djupaste behov. Det skapar en öppenhet och positiv självuppskattning hos medarbetarna.

”När allt kommer omkring uppskattar människor uppriktighet mer än smicker.”
 Att uppmuntra och uppskatta andra bygger på äkthet och ärlighet. Att vilja se hur andra utvecklas genom att se deras styrkor kopplade till deras egna möjligheter. Vi behöver andra människor som mentorer, guider för vår utveckling. Och när vi utvecklar denna djupare relation förstår vi än mer värdet av att vara uppriktig i vår kommunikation med andra.

”Vägra inte att ta emot kritik, utan skaffa dig all hjälp du kan få.”
Vår reaktion på den feedback vi får, avgör hur öppna andra blir till att ge oss feedback tillbaka. . Goda ledare ser kritik som råd från andra och som en gåva. Det finns alltid något att lära. Vi tar in och beaktar andras synpunkter. Om de förefaller relevanta väger vi feedbacken mot den större bilden och diskuterar våra reaktioner och funderingar med personer vi har förtroende för. Vi blir på detta sätt fria att agera och utvecklar vår egen styrka att värdera olika situationer.  

”Den vise lär sig av att lyssna.”
Goda ledare lär sig av vad andra säger och de är nyfikna på vad andra människor har att säga. De ställer många frågor. Det finns två mycket bra skäl att lyssna till andra människor. Vi lär oss mer och människor öppnar sig för oss om vi lyssnar . När vi lyssnar visar vi respekt för vår medmänniska.

”Ett mjukt svar stillar vrede, men hårda ord ger upphov till gräl.”
Konflikter mellan människor är naturliga. De uppstår i alla relationer. Att vi tycker olika är sunt. Ingen har själv hela sanningen. Om vi visar att vi verkligen lyssnar, ställer frågor och försöker förstå den andres synpunkter och skäl, kommer vi sannolikt närmare en lösning. Med ett mjukt svar kan vi lättare reda upp meningsskiljaktigheter.

”Alla tycker om att ge goda råd, men hur underbart är det inte att kunna ge dem i rätt tid och vid rätt tillfälle.”
Goda ledare har som mål att se till sina medarbetares framgång. De känner en personlig tillfredsställelse av att se andra utvecklas och växa mot gemensamma och individuella mål. De bygger långvariga, förtroendefulla och positiva relationer till ömsesidig utveckling och framgång. Deras mission utgår från en värdegrund, att vara med och skapa en finare och bättre värld.

Bli en visare ledare:

 • Lär känna och utveckla din grupp
   
 • Lär känna och utveckla dina medarbetare som individer
   
 • Kommunicera utveckling till din omgivning
   
 • Var tillgänglig och lyhörd
   
 • Var öppen för feedback, det finns alltid något att lära
   
 • Var en god lyssnare, sök först att förstå och sedan att bli förstådd
   
 • Ta aktiv del av andras erfarenheter
   
 • Se och bekräfta din omgivning
   
 • Var rättfram
* Ordspråken är hämtade från Salomo, kung i Israel under 900-talet f.Kr och känd för sin vishet. (Ordspråksboken Levande Bibeln, en parafras)

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Vd och Chefredaktör Motivation.se, vår expert inom ledarskap

 • Följ skribent

Per Winblad, är vd & chefredaktör för Motivation.se och har under 35 år utbildat och tränat över 5000 chefer och medarbetare i ledarskap och personlig utveckling. Per är även författare till boken ”Salomos principer, visar vägen till ett moget ledarskap och ett framgångsrikt liv”. Ingår i John Maxwells Founders Circle, ett internationellt nätverk av certifierade coacher och talare.

Kontakt: per.winblad@motivation.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Foto Per W

Per Winblad - Motivation.se

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Citaten i artikeln är hämtade från Ordspråksboken som tillhör de böcker i bibeln som kallas "vishetslitteraturen". Den är sammanställd av sex mindre ordspråkssamlingar med egna överskrifter som innehåller kloka tänkespråk och levnadsregler som visar hur man ska leva ett gott, lyckligt och rättfärdigt liv. Källa: Allt om Bibeln

Salomo var enligt Gamla Testamentet kung över Israel under 900-talet f.Kr. och regerade i 40 år. Han hade även tillnamnet Jedidjah och var son till kung David och Batseba. Han är känd för sin vishet och för att vara den som fick genomföra sin fars planer på att bygga templet i Jerusalem. Källa: Wikipedia

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill