Gott ledarskap kräver aktivt lyssnande

Madeleine Roeck Hansen von Gyllenpalm, SitServ: Är du en ledare som är bra på att lyssna eller är du en av dem som ibland utövar ett ”tondövt” ledarskap?

Ledarskap | ARTIKEL | DEC 2016

Gott ledarskap kräver aktivt lyssnande

Gott ledarskap kräver aktivt lyssnande

Vikten av att lyssna aktivt är en ofta förbisedd aspekt av kommunikation, vilket kan göra även de mest vältaliga ledarna ineffektiva och ”tondöva”. Bra ledare är goda lyssnare, så mitt budskap är enkelt – prata mindre och lyssna mer. Riktigt bra lyssnare är proaktiva, strategiska och intuitiva när de lyssnar. De har en förståelse för att kunskap och visdom inte ökar genom att man pratar mer utan genom att man lyssnar. Individer som är riktigt bra på att lyssna har en förståelse även för det som inte sägs verbalt. Varning för känsliga läsare, hårda ord följer: Vill du bli en bättre ledare? ”Håll käften” lite oftare och börja lyssna.

Det är sällsynt att riktigt framgångsrika ledare saknar förmågan att lyssna. Framgångsrika ledare har förmågan att läsa av behoven hos dem de leder. De engagerar, de lyssnar aktivt, och de har empati. När de lyssnar behandlar de dig som en jämlike och inte en underordnad. Bra ledare försöker att förstå situationen, inte styra den. De är inte tondöva - de har förmågan att lyssna in och visa att de bryr sig oavsett om de är av samma åsikt som medarbetaren eller inte.

Är du en av alla som är skyldig till att ibland utöva ett tondövt ledarskap, det vill säga att du misslyckas med att kommunicera effektivt? Den bistra sanningen är att ingen bryr sig om vilka kurser i ledarskap eller kommunikation du gått om du inte kan omsätta teorin i faktiska handlingar, eller om du använder din kommunikationsförmåga på helt fel sätt. Det räcker inte med att du tror att du lyssnar om du i själva verket inte hör, eller att lyssna om du ändå inte förstår vad som sägs. Om ditt engagemang inte förmår föra ut din eller företagets vision, utveckla ditt team, eller på annat sätt höja mervärdet för dina intressenter, då är din kunskap, erfarenhet och skicklighet i konsten att kommunicera inte lika bra som du själv kanske tror eller önskar.

Tondöva ledare?

Kommunikation är inte enbart en fråga om vad du försöker förmedla, om huruvida det du säger tas emot eller inte. Det handlar snarare om när, hur och varför du kommunicerar ditt budskap. Vissa ledare har väldigt svårt att få till det när det gäller kommunikationen. De kan helt sakna känslan för när, alltså timing, och de väljer fel sätt att leverera sitt budskap. De utser fel budbärare för att leverera ett budskap som de förmodligen borde ha kommunicerat själva istället. De kommunicerar alldeles för sällan – eller så bombarderar de dig med detaljer, och kommunicerar alltför ofta med osammanhängande långdragna budskap som istället för att klargöra snarare förvirrar. De är helt enkelt tondöva när det kommer till att anpassa sig och att lyssna.

I tidigare inlägg har jag påpekat att få saker är lika viktigt när det gäller ledarskap som att vara tydlig, fokuserad och närvarande. Detta gäller även i kommunikationen och när vi lyssnar. En av de största bristerna hos många ledare är att de inte alltid förstår att syftet med kommunikation inte bara är budskapet i sig, utan också att man engagerar sig. Det handlar inte om att jag som ledare ska vara effektiv, utan om att göra andra mer effektiva. Det handlar om att fokusera på och att förstå andras behov.

Tala är silver…

Som ledare måste jag ta reda på kommunikationsrytmen, vilket mönster och vilka preferenser som de jag leder har. Vill vi bli bättre ledare så behöver vi lära oss att möta dem vi leder på det sätt som har störst sannolikhet att öka värdet i deras situation. En av de första reglerna i kommunikation är att komma till en förståelse innan jag söker efter att bli förstådd. Kommunikation är inte en enkelriktad gata. Att bara sända ut ditt budskap får aldrig samma resultat som när du engagerar dig i en dialog eller konversation, vilket förutsätter att du förstår vikten av att inte föreläsa eller hålla en monolog.

När vi förstår varför vi har två öron och en mun har vi tagit ett första steg mot att bli bättre på att lyssna. Den smartaste personen på ett möte är normalt sett inte den som pratar mest utan den som lyssnar aktivt och frågar ett antal relevanta och engagerande frågor. Talesättet ”att tala är silver, att tiga är guld” kan vara väl värt att komma ihåg då och då och även att det ibland är värt att tänka först och agera senare.

Fem tips – bli en bättre lyssnare

Nedan är några tips för att bli en bättre lyssnare och minska tendensen till ”tondövt” ledarskap:

 1. Kommunikationen: En ledare som är tondöv avseende kommunikationen säger ofta rätt saker men på fel sätt – ofta på ett nedlåtande, sarkastiskt eller till och med aggressivt sätt. Alternativt har de en monolog istället för en dialog. Bra kommunikation är alltid dubbelriktad. Prata inte över eller förbi, prata med folk. Envägskommunikation kanske känns bra för dig själv men reaktionen hos de andra är normalt sett enbart frustration och irritation. Bra ledare lyssnar och avbryter inte flödet i dialogen. De förstår vikten av tvåvägskommunikation och är medvetna om att varje avbrott minskar engagemanget hos den som vill föra fram sitt budskap. För att få respekt från andra behöver vi vara aktiva lyssnare.
 2. Sammanhang och relevans: Effektivt ledarskap bör alltid ha ett sammanhang och relevans. Viktigt att komma ihåg är att bara för att något är viktigt och relevant för dig behöver det inte vara det för dem du leder. Och bara för att du själv har något att säga betyder det inte alltid att andra vill lyssna på det. Många ledare gör misstaget att implementera något som funkade väldigt bra på tidigare arbetsplatser utan att först säkerställa en förståelse för den nuvarande organisationen.
 3. Situationen och individen: Bra ledare ser till att de anpassar sig till dem de leder. Deras inställning att det är teamet de leder som är prioritet gör att de anpassar sitt förhållningssätt till varje person de leder. Eftersom varje individ i teamet är olika, bör varje individ ledas på olika sätt. En ledare som är tondöv avseende situation och individ behandlar och leder varje individ på samma sätt. Resultatet blir då ofta att individerna kvävs eller hindras i sin utveckling, eftersom de inte leds där de befinner sig.
 4. Frekvens och timing: Eftersom ledarskap innefattar att vi ska nå fram till olika individer är det viktigt att komma ihåg att vissa individer oavsett prestation vill ha mer interaktion, medan andra kräver betydligt mindre interaktion. En av de viktigaste aspekterna i ledarskapet är att visa respekt för andras tid. Oavsett om du ska prata med eller möta en eller flera individer behöver du se till att din ”publik” förstår att du förstår deras behov och respekterar deras tid. Om denna grund av förståelse och respekt inte finns kommer ingen att lyssna.
 5. Fördomar: Ledare som dömer andra i förväg lyssnar inte. Många gånger kan ledare ge hård kritik mot dem som har annan stil, åsikter eller strategier. I stället för att döma någon, skulle de kunna lära av dem. När vi som ledare dömer andra visar vi en omognad och oförmåga att se det positiva i skillnader och olikheter. Dessa ledare kan ha haft en lång historia av framgång i ett företag, men har ofta svårt att göra en framgångsrik övergång till ett nytt bolag. Ledare ska inte vara självbelåtna och självgoda utan behöver kunna anamma nya idéer och ideal. Ledare idag måste vara aktiva lyssnare, ständigt lärande och benägna att anpassa sig till förändringar.


Fokusera på vad dina kollegor och anställda säger. Var fokuserad och närvarande i ögonblicket, och visa respekt för andra. Lyssna mer och bli en mer medkännande ledare. De flesta av oss har större förtroende och respekt för de ledare som verkligen lyssnar, eftersom vi vet hur svårt det kan vara att verkligen lyssna aktivt.

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Om skribenten

Madeleine Roeck Hansen von Gyllenpalm har tillbringat drygt 20 år i en mängd olika branscher, och arbetar med företagsutveckling, ledarskap, kommunikation och personlig utveckling. Hon är Master certifierad handledare i bl a Situationsanpassat Ledarskap, Innermetrix och Social StylesTM. Madeleine har också utbildat ledare och konsulter i små och stora företag i Norden och internationellt.

Läs mer om SitServ!

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill