En god lyssnare bygger relationer

Är du en person som äger förmågan att lyssna till andra?

Kommunicera | ARTIKEL | MARS 2011

När du utvärderar ditt sätt att lyssna får du syn på hur du själv fungerar i interaktionen med andra.

När du utvärderar ditt sätt att lyssna får du syn på hur du själv fungerar i interaktionen med andra.

Att lyssna är inte en passiv aktivitet. Tvärtom. Att visa att man är aktiv som lyssnare bygger förtroende och relationer. Som ledare i förhållande till dina medarbetare, måste du arbeta för att alltid höra på aktivt och uppmärksamt.

När du blir medveten om vilken sorts lyssnare du är, har du också möjlighet att förbättra och utveckla dig. Det som fungerar i en relation, kanske inte går hem i en annan.

När du utvärderar ditt sätt att lyssna får du syn på hur du själv fungerar i interaktionen med andra. Några saker att fundera kring får du här.

 • Brukar du anta att du förstår vad den som talar tänker säga? Det brukar leda till att du slutar lyssna och ligger steget före, kanske avbryter eller fyller i. Försök att backa och aktivt tänka på att den du pratar med får prata till punkt och avsluta sitt resonemang. Kanske är det inte alls som du tror? Dessutom riskerar du att missa viktig information genom att ta för givet att du förstår hur någon annan tänker. Vänd på situationen – upplever du själv att alla andra vet hur du tänker?
   
 • Sitter du och tänker på vad du själv ska säga när någon pratar? Då lyssnar du inte. Och det är först när den andra är klar som du egentligen kan tillföra något till diskussionen. Du riskerar annars att styra samtalet i den riktning du själv vill att det ska ta.
   
 • Att lyssna på någon som har en helt annan uppfattning än du själv kan vara en utmaning. Hur reagerar du i sådana situationer? Det är positivt att försöka lära sig något av alla, även om det gäller små saker. Försök ställa frågor och förstå varför den andra tänker och resonerar som han eller hon gör. Tänk på att olika ståndpunkter i en fråga är positivt och alltid tillför situationen något. Frågor måste stötas och blötas och angripas från olika håll. Se det som en tillgång att någon inte tycker som du.
   
 • Reflektera över vem du pratar med. Vi fungerar olika i sociala sammanhang. Vissa är vana talare och argumenterar smärtfritt kring högt och lågt, medan andra tar en mer tillbakadragen position. Att man är blyg innebär dock inte att man inte har intressanta saker att säga. Gå på magkänsla och släpp in personer som behöver lite mer betänketid. Tänk också över vilken situation ni befinner er i. Är det stressiga förhållanden? Är det fel forum för en specifik fråga? Det kanske är läge att skjuta på samtalet till ett tillfälle när du kan hålla fullt fokus på medarbetaren. Att säga ifrån i ett sånt läge visar på att du är intresserad och vill vara koncentrerad under ert samtal, eftersom du anser det viktigt att höra allas åsikter.
   
 • Lyssnar gör man med öronen - värdera det som sägs gör man med hjärnan och hjärtat. Alla samtal är inte konkreta och rakt på sak. Ibland kan du känna att personen försöker förmedla något underliggande som kanske snarare har med känslor att göra än något annat. Fakta är viktigt, men inte allt. Vad är det personen försöker tala om för dig? Genom att lyssna aktivt och lyckas ställa de rätta frågorna, kommer du att fördjupa er relation och få ökad förståelse för dina medarbetares olika egenskaper. På så sätt kan du också arbeta i rätt riktning och förstå hur varje individs potential kommer till sin rätt i din organisation.

 

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Kommunicera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill