Att förlora jobbet – en sorg och kris

Att förlora sin sysselsättning kan vara ett trauma – så tar du dig vidare.

Coacha | ARTIKEL | OKT 2017

Att förlora jobbet – en sorg och kris

Att förlora jobbet – en sorg och kris

Att förlora jobbet kan för många vara en jobbig och traumatisk upplevelse. När man som chef blir uppsagd så förlorar man inte bara sin sysselsättning och inkomst, man riskerar också att förlora sin status och sitt nätverk. Detta kan i värsta fall leda till en personlig kris med depression, ångest och skamkänslor som följd. När man förlorar jobbet är det viktigt att ta professionell hjälp för att tålmodigt ta sig igenom de fyra faserna: Chock, reaktion, reparation och nyorientering.

”En dag blev jag inkallad till min vd och han sade att jag inte behövdes på jobbet längre. Det var en omorganisation och min roll som chef fanns inte längre kvar. Jag var helt oförberedd och förstod knappt vad min chef sade. Jag var helt chockad! Chefen och HR fortsatte att prata men jag hörde dem knappt. Jag gick tillbaka till mitt team som frågade hur det var, men jag sade ingenting. Jag gick hem och mådde dåligt. Hur ska jag kunna berätta för dem?
Jag har inte heller sagt något till min partner eller mina barn. Jag skäms och känner att jag har tappat fotfästet.
Hjärnan börjar att bearbeta frågorna som handlar om min framtida överlevnad:
-Vad kommer att hända med huset?
-Hur ska jag kunna få ett nytt jobb?
-Hur ska vi klara oss?”


Det här scenariot är tyvärr mycket vanligt i dagens arbetsliv, både för medarbetare och för chefer. Jag kommer i denna artikel att fokusera på chefers situation i ett läge av övertalighet. Jag träffar varje vecka chefer som har fått det jobbiga, ibland traumatiska beskedet ”uppsagd på grund av arbetsbrist/övertalighet” (ej av personliga skäl).

Vi lever i en tid av ständiga och otroligt snabba förändringar och omorganisationer, vilket gör att chefer ofta blir överflödiga när man slår ihop företag. Man kan inte ha två ekonomi- eller säljchefer. En måste lämna. Du blir övertalig! Chefer är speciellt hårt drabbade eftersom det finns så få positioner i ett företag.

Vad händer med oss när vi blir av med jobbet?

Arbetet betyder mycket för oss människor. Vi tillbringar mycket tid på arbetsplatsen. Där utvecklas vi och lär oss nya saker, vi utvecklar sociala relationer och vänskap, vi får en lön som gör att vi kan försörja oss och vi känner förhoppningsvis meningsfullhet i det vi gör. En uppsägning som vi själva inte har valt innebär att vi förlorar tryggheten, och det leder ofta till en personlig kris med olika reaktioner som till exempel ångest, skam, skuld, depression och ilska. Det behöver inte bli så. För en del kan det vara en lättnad att få gå vidare och börja med något nytt. Man har kanske känt på sig under en tid att något har varit på gång, och kanske har man upplevt sig förbigången och inte känt sig delaktig längre.

Men om beskedet kommer plötsligt går man igenom ett mönster av reaktioner som är normala för en onormal situation. Hjärnans rädslocenter amygdala drar igång eftersom detta upplevs som ett hot för vår överlevnad. Att förlora tryggheten genom att förlora inkomst, status, sitt sociala nätverk och sin jobbidentitet påverkar oss starkt. För en del kan det leda till en djupare identitetskris med depression, ångest, känslor av skam, skuld, ilska, sämre självförtroende och självkänsla. Ju högre upp man står i chefshierarkin desto större är fallet, eftersom status, makt och offentlighet påverkar.

Jag har sett chefer bli utfrysta och tappa sitt nätverk efter en uppsägning/avveckling. Det är en sorg och en krissituation som man upplever. En del har dock mycket starka försvarsmekanismer, exempelvis förnekande, vilket gör att de inte pratar om det hemma eller med vänner utan till och med kan gå iväg på morgonen som vanligt med sin portfölj/dator och låtsas gå till jobbet, fast de sitter på ett bibliotek eller café hela dagen.

Hur kommer man vidare?

Det är viktigt att man får hjälp att bearbeta sorgen och komma igenom chocken. Att tillåta sig att vara ledsen och få prata om det som har hänt. Man har ett behov av att få älta och vara ledsen. Att förlora ett arbete är en sorg eftersom man skiljs från arbetskamrater, arbetsuppgifter, ett sammanhang och ibland sin identitet.
 I en krissituation finns det fyra olika faser som man behöver ta sig igenom för att komma ut på andra sidan. Man kan inte hoppa över någon fas, för då kan det komma ifatt en senare.

 1. Chockfas. En känsla av ”hjälp, vad händer!” Förnekelse är vanligt i denna fas, och det kan också vara svårt att ta till sig information.
 2. Reaktionsfas. Denna fas präglas ofta av olika känslor som sorg, ilska och nedstämdhet. I denna fas behöver man känslomässigt få bearbeta vad som har hänt genom att prata med en professionell person och med sina närmaste. Man är ofta väldigt trött i denna fas. Det tar energi att bearbeta situationen.
 3. Reparationsfas. Här får man mer perspektiv, börjar att läka såret och får en ökad acceptans för situationen.
 4. Nyorienteringsfas. Nu ser man ljuset i tunneln och kan börja se nya mål och möjligheter och bli mer aktiv.

Det är bra om man kan bearbeta situationen med en professionell samtalspartner eller psykolog för att komma framåt och inte låta försvarsmekanismerna ta över. Våra försvarsmekanismer kan till exempel få oss att vilja fly genom att ta till exempelvis alkohol, droger, mat, spel, shopping etc. Att dricka för mycket är vanligt. Många förlorar snabbt sitt självförtroende och sin självkänsla, och tycker inte att de kan någonting längre. Det kan ta ett tag att bygga upp dessa igen.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Jag arbetar med outplacementprogram/karriärväxlingsprogram för att hjälpa människor att komma vidare, och då är krishantering av den uppkomna situationen viktig. Ett outplacementprogram innebär att arbetsgivare har gett den uppsagda personen en ekonomisk möjlighet att få krisstöd och karriärstöd under ett visst antal månader samt är arbetsbefriad med lön under en period för att i lugn och ro hitta nytt arbete.

Det kan ta flera månader innan man har tagit sig igenom det mest traumatiska och kan börja se framåt. En del vill börja söka jobb på en gång, men det är inte att rekommendera eftersom man fortfarande är i en krissituation och inte fungerar optimalt. Det är också viktigt att tänka på att man ska söka sig till något man vill arbeta med och inte ta första bästa bara för att trygga sin situation. För en del blir det en möjlighet att stanna upp och reflektera över vad man egentligen vill i livet och arbetslivet.

Tips till den som förlorar sitt arbete:
 • 
Motionera varje dag, all rörelse är positiv, promenera eller gör vad som passar dig.

 • Försök att sova bra. Ta hjälp om det är svårt.

 • Ät näringsriktigt och regelbundet. Vårda kroppen.

 • Skapa en struktur i vardagen, gå upp i tid, gå ut och gå, sätt rutiner för ditt nya, arbetsfria liv.Se till att ha kontroll över den ekonomiska situationen.
 • Ta professionell hjälp för att bearbeta den uppkomna situationen genom krissamtal och karriärutvecklingshjälp. Viktiga frågor är: Vad betyder beskedet för mig? Vad är det värsta som kan hända? Vad vill jag helst arbeta med? Vilka är mina styrkor?
 • Undvik att umgås med gamla arbetskamrater just i denna fas. Det kan ta mer energi. Nätverka istället med de som kan hjälpa dig i arbetssökandet.
 • När du ska börja söka jobb igen, se till att skapa en arbetsplats hemma. Skapa ett arbetsschema för ditt jobbsökande.
 • Ha inte för bråttom! Du ska söka dig till något som du vill ha, inte ha panik och ta första bästa jobb.

Lycka till!

Lena Mangell

Vår expert på karriärutveckling, mentorskap och coaching

 • Följ skribent

Lena Mangell är grundare av Life&Career. Hon är leg psykolog, psykoterapeut, mentor, coach, organisationskonsult och en av  pionjärerna inom livs- och karriärcoaching i Sverige. Lena är både författare och utbildare och har framgångsrikt coachat flera tusen ledare, HR-personer och medarbetare i mer än 20 år.

www.lifecareer.se

lena.mangell@lifecareer.se

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Coacha

Lena Mangell

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Coacha

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill