Många anställda rädda att förlora jobbet

Men ännu fler ser optimistiskt på möjligheten att omskolas, enligt en undersökning från World Economic Forum.

ARTIKEL | NOV 2020

En ny undersökning från World Economic Forum visar att 54 procent av världens löntagare är oroliga för att förlora jobbet någon gång under de kommande 12 månaderna.

En ny undersökning från World Economic Forum visar att 54 procent av världens löntagare är oroliga för att förlora jobbet någon gång under de kommande 12 månaderna.

Mer än hälften av världens löntagare är rädda att förlora jobbet under de kommande 12 månaderna. Det visar en ny undersökning från World Economic Forum. Samtidigt är det ännu fler, cirka två tredjedelar, som ser optimistiskt på möjligheten att omskolas inom ramen för sin nuvarande anställning. I Sverige ser dock siffrorna annorlunda ut – bara 30 procent är rädda för att förlora jobbet, men samtidigt är svenskar mer skeptiska till att den egna arbetsgivaren ska kunna erbjuda omskolning.

Automatisering och artificiell intelligens har under en längre tid setts som ett möjligt hot mot jobben – åtminstone mot den typen av jobb som finns idag. Det har därför länge funnits en oro över att många människor ska bli arbetslösa till följd av den tekniska utvecklingen. Under 2020 har oron accelererat, mycket på grund av den rådande coronapandemin, som dels skyndar på automatiseringen och dels skapar arbetslöshet av ekonomiska skäl. Hoppet står till att jobben ska gå att rädda kortsiktigt genom stödåtgärder under pandemin, och långsiktigt genom att gamla jobb byts ut mot nya.

Hur stor är då oron bland anställda runtom i världen? En ny undersökning från World Economic Forum visar att 54 procent av världens löntagare är oroliga för att förlora jobbet någon gång under de kommande 12 månaderna. Samtidigt är det ännu fler som känner sig hoppfulla inför framtiden; 67 procent av deltagarna i undersökningen tror att deras nuvarande arbetsgivare kommer att kunna omskola dem så att deras kompetens anpassas efter framtidens krav.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

  • Från stress till kontroll
  • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
  • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Svenskar mindre oroliga

Totalt har 12 000 anställda i 27 olika länder deltagit i undersökningen, och resultaten ser ganska olika ut i olika länder. Andelen löntagare som är oroliga för att förlora jobbet ligger på 75 procent i Ryssland, 73 procent i Spanien och 71 procent i Malaysia. I andra länder är oron betydligt mindre – 36 procent i USA och Nederländerna, och bara 26 procent i Tyskland.

Även Sverige tillhör de länder där oron trots allt ligger på en ganska låg nivå; 30 procent av svenskarna fruktar att de kommer att förlora jobbet de kommande 12 månaderna, alltså betydligt färre än det globala snittet på 54 procent.

Samtidigt är det en ganska liten andel av svenskarna som tror att deras nuvarande arbetsgivare kommer att kunna omskola dem till framtidens jobb. Bara 46 procent av svenskarna ser optimistiskt på den möjligheten, vilket alltså kan jämföras med 67 procent på global nivå. Det innebär att Sverige, tillsammans med Japan och Ryssland, är ett av de länder som har lägst tilltro till arbetsgivares möjligheter att omskola sina anställda. Störst optimism i det hänseendet finns i Spanien (86 procent), Peru (84 procent) och Mexico (83 procent).

Gapet mellan optimister (som tror på omskolning) och pessimister (som tror att de kommer att förlora jobbet) är störst i USA och Tyskland, där optimisterna är 40 procentenheter fler än pessimisterna. Ryssland är det land som har den största negativa differensen; optimisterna är 28 procentenheter färre än pessimisterna. För Sveriges del skiljer det 16 procentenheter till optimisternas fördel.


Einar Wiman

Frilansjournalist

  • Följ skribent

Einar Wiman är frilansjournalist och reporter på Motivation.se. Han är utbildad journalist vid Lunds universitet och har en bakgrund som allmänreporter, sportjournalist och Italiensvensk. Fotbollsmässigt föredrar Einar den italienska stilen - filmningar, finlir och primadonnor.

Kontakt: einar@motivation.se

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

Einar Wiman

Följ skribent:

  • Följ skribent

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill