Logga ut och stäng av

Svenskarna har svårt att koppla ur.

Kommunicera | ARTIKEL | DEC 2011

Logga ut och stäng av

Logga ut och stäng av

Jul och nyårshelgerna innebär ledigt från jobbet för många människor. En färsk undersökning visar dock att de flesta ändå är tillgängliga om chefen ringer.

Smartphone, iPad, Facebook och twitter – tekniska innovationer och sociala medier som på kort sikt blivit en självklar del av vår vardag, och många av oss är konstant uppkopplade. Den ständigt påslagna mobiltelefonen är alltid nära till hands. Det gäller att alltid vara ”på”, att kolla mailen, att göra statusuppdateringar och smarta twitterinlägg och – kanske framför allt – inte riskera att missa något.

För många redan stressade människor är de här nya medievanorna så krävande att begrepp som internetdetox uppkommit. Det kan vara bra att koppla ned och logga ut ett tag.

Aldrig ledig från jobbet

Och mycket riktigt svarar två av tre européer på samtal från chefen när de är lediga, visar en onlineundersökning som jobbportalen StepStone gjort. Av drygt 15 000 personer i åtta europeiska länder uppgav inte mindre än 70 procent att de arbetar på sin semester om det är nödvändigt. Resten menade att de helt kopplade bort jobbet då de var lediga.

Svenskar och norrmän mest tillgängliga

Undersökningen påvisar intressanta skillnader mellan de europeiska länderna. Medan mer än en tredjedel av de anställda i Tyskland, Österrike och Nederländerna väljer att inte ta ett jobbsamtal under semestern ser det annorlunda ut för oss i Sverige och Norge. Här svarar åtta av tio om chefen ringer. För att de själva vill och för att de gillar sitt jobb, och inte på grund av stress eller press, kommenterades svaren i undersökningen.

Endast 8 procent av de som jobbar på semestern känner oro för negativa konsekvenser av att inte göra det.

Danskar stänger av

Danskarna skiljer sig från övriga Skandinavien i StepStones undersökning. Fler än en tredjedel av dem uppger att de inte jobbar på sin ledighet.

Och med tanke på att danskarna brukar kallas ”Europas lyckligaste folk” kan det kanske ligga något i att försöka koppla ned, logga ut och stänga av mobilen under ledigheten.

Denna artikel:

  • Betygsätt

Följ ämne:

  • Kommunicera

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

  • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
  • Kostnadseffektivt
  • Tillgång när du vill, var du vill