Börja växla i ledarskapet

Niklas Eriksson & Pär Skoglund Finquist: Återskapa lusten i ledarskapet så att fler vill och orkar vara ledare.

Ledarskap | ARTIKEL | SEP 2023

Författarna Niklas Eriksson & Pär Skoglund Finquist. Foto: Liza Simonsson

Författarna Niklas Eriksson & Pär Skoglund Finquist. Foto: Liza Simonsson

Tänk dig att ledarskapet är en bil och förmågorna vi agerar utifrån är växlarna. Kan du köra mellan Umeå och Göteborg på 3:ans växel? Absolut kan du det, även om det går långsamt. Och det kanske har sitt pris eftersom motorn kan koka. Så visst vore det bättre om du lär dig växla på ett smidigt sätt och att du oftare väljer rätt växel vid rätt tillfälle och situation?

Det största problemet vi ser hos dagens ledare är att vi växlar för lite mellan olika förmågor. Varför är det så? Det vanligaste svaret är att vi inte har lärt oss växlarna tillräckligt bra. Om vi inte tillämpar det vi lärt oss, på till exempel utbildningar, i vår vardag försvinner poängen med kunskapen. Den teoretiska kunskapen behöver genom övning omsättas i praktiken för att stanna kvar hos oss och integreras till en ökad färdighet. På samma sätt som när vi en gång lärde oss att köra bil har vi skapat en förmåga att växla som sitter kvar.

Vi vill med den här artikeln få dig att fundera kring hur du alternerar mellan dina ledarkompetenser, och kanske hitta de växlar som saknas i ditt ledarskap.

Fyra principer inom ledarskapet

Innan vi kommer till växlarna - vi tror att ledarskapet går lättare om vi baserar det på fyra principer. Om du som ledare blir tydlig i att visa riktning, klargöra mål och förväntningar samtidigt som du följer upp verksamheten och visar på att du tar misstag på allvar bygger du en stark grund för medarbetarnas tillit, engagemang och ökat ansvarstagande. Principerna är:

 • Ledarskap är ett val. Det handlar om att fatta beslut, att vara tydlig, att välja sin stil, vara en förebild och skapa en vision. En ledare som suger energi eller ”smittar” andra med negativ energi kommer vi inte vilja följa och kan inte leda andra effektivt.
 • Ledarskap är energi. Var uthållig och motståndskraftig i ditt ledarskap, rör dig mot uppsatta mål och coacha andra för att frigöra handlingskraft. En ledare som inte väljer att leda utifrån sitt eget unika ledarskap riskerar att bli en kompromiss av olika synsätt och hittar inte sin egen stil. En sådan ledare abdikerar på sätt och vis, och ger upp sitt eget ledarskap.
 • Ledarskap är balans. Det dynamiska istället för det statiska. Balans att både våga utmana och uppmuntra. En ledare som blir orörlig och rigid klarar inte av att byta riktning lika enkelt. Hen kan också få en utmaning med sin work-life balance. Det är mycket enklare att svänga en bil som rör på sig jämfört med när den står still.
 • Ledarskap är relationer. Allt sker i relation till något annat. Därför måste du anpassa ditt ledarskap utifrån person och situation. En ledare som inte kan hantera relationer med andra kan inte hitta synergier tillsammans med andra och teamarbete blir ett begrepp utan innehåll.

Hur vet vi då att principerna är sanna? Ett sätt att testa är att ta bort en av dem. En ledare som kör sitt eget race och utesluter relation eller en som dränerar vår energi, kommer inte kunna leda effektivt. Dessa fyra ledarskapsprinciper är den grund, det chassi och den plattform, som vi bygger de olika ledarskapsväxlarna på.

Bli hållbar och lustfylld i ditt ledarskap - välj rätt växel

Om du lär dig ledarskapets växlar och när du kan börja använda dem friktionsfritt i ledarskapet, kan du också bli mer hållbar och känna mer lust att leda.

 • 1:an – starta, förstå rollen och leda dig själv. Om hur du hanterar dina påverkanscirklar, din ledarskapsvision, motivation och resiliens.
 • 2:an – få upp farten genom att förstå och arbeta med effektiv kommunikation, feedback och målstyrning. Om att leda och samverka med andra, varför gör de inte som jag säger och hur får jag dem att förstå?
 • 3:an – kör mer effektivt genom att använda coaching och prioritering som verktyg. Frigör handlingskraft genom rätt coachingstrategi och god prioriteringsförmåga.
 • R – reflektion, vad har faktiskt hänt, hur kändes det, vilka insikter och lärdomar tar jag med mig? Reflektion kräver både utrymme, tid och plats. Många uttrycker att de inte har tid att reflektera. Men vem kommer ge dig den tiden? Inte är det någon annan. Reflektion är kanske den viktigaste växeln av alla, den fördjupar och integrerar kunskap så att du kan omsätta lärdomarna till handling.

4:an, 5:an och 6:ans växel handlar om att leda team och organisationer samt att leda förändring. För att enklare kunna växla upp till dessa högre växlar krävs det att du arbetar med och ökar din självmedvetenhet, till exempel ökar din förmåga att kunna ta andra perspektiv.

Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Att leda sig själv

Häng med in i 1:ans växel! Det finns många delar av självledarskap och en rad verktyg. Vi väljer att fokusera på tre delar som vi bedömer vara viktigast.

Den första delen handlar att leda sig själv om aktiva val i det du kan påverka och var du lägger din energi. Den andra delen handlar om att förtydliga vart du är på väg i ditt ledarskap och som människa, att röra dig mot din vision. Den tredje och sista delen handlar om hur du kan hålla fast vid visionen med resiliens när du möter motstånd från omgivande faktorer eller om din egen motivation minskar.

Fundera kring var du lägger din tid och energi någonstans. Vad kan du påverka, direkt eller indirekt, och vad är det som helt ligger utanför din kontroll och påverkan? Du väljer faktiskt själv vad du lägger din energi på. Rita dina egna påverkanscirklar för att tydliggöra var du lägger din tid, och var du borde lägga den.

Att skapa det fotavtryck i form av en vision som du vill stå för i ditt ledarskap är ett oerhört kraftfullt sätt att öka lusten att leda.

– Hur väljer du att se på ledarskap i allmänhet – och på ditt eget ledarskap?

– Vad gör bra ledare? Vilka beteenden är viktiga?

– Vad står du för i ditt ledarskap?

– Vad är det du vill skapa omkring dig?

– Hur kan du illustrera detta i en berättelse?

Till sist på 1:ans växel några ord om motivation och resiliens. Motivation är din startmotor som får dig att komma igång att vilja göra något, tillståndet före beslutsfattandet. Engagemang är din förbränningsmotor som får dig att orka, att vara ihärdig och köra mot mål. Tillståndet efter att beslutet är fattat, kraften att vilja framåt som gör att du når resultat.

Resiliens handlar om att skapa strategier, bygga sin inre energi och röra sig framåt. Att kunna studsa tillbaka från svårigheter. Det är också förmågan att hantera starka känslor och impulser, egna och andras, och att skapa och vårda stödjande relationer både inom och utanför arbetslivet. Utveckla din förmåga att göra aktiva val, röra dig mot uppsatta mål och bibehålla fokus under utmaningar - din resiliens!

Växellådan

Var lirar och var slirar det?

Apropå att ledarskap är balans så är risken att när vi integrerar och lär oss en växel bra så överanvänder vi denna växel. Om du till exempel bara använder öppna frågor när en medarbetare ber om råd kommer ni ingen vart utan står still och slirar på stället. Om de frågar “Var ligger toaletten?” kan du inte svara “Var vill du att den skall ligga någonstans?”.

Förhoppningsvis har denna artikel gett dig insikter och inspiration till att börja kika under motorhuven och börja reflektera över ditt ledarskap. Var lirar och var slirar det? Vi vill skapa ett utrymme som hjälper dig att nyfiket upptäcka dina styrkor. Hitta det som vill växa men som inte fått tillräcklig plats, och att hitta det du ska ta bort eller tona ner i ditt ledarskap. Så att du kan växla ner och upp. Ofta!

Gästskribent

 • Följ skribent

Motivation.se har som främsta ambition att publicera intressant innehåll för våra läsare. Då och då ger vi utrymme åt områdesexperter, partners och andra skribenter med särskild kompetens som får möjlighet att dela med sig av sin kunskap inom sina områden

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Gästskribent

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Om skribenterna

Med boken Ledarens växellåda vill Niklas Eriksson & Pär Skoglund Finquist hjälpa dig att utveckla ditt ledarskap till ett mer aktivt, lustfyllt och hållbart ledarskap.

Niklas Eriksson är mångårig ledarskapskonsult och coach med bred erfarenhet av ledarskap på olika nivåer. Niklas tror på ett autentiskt och empatiskt ledarskap med en utgångspunkt i devisen att arbeta med “ett kallt huvud, varmt hjärta och rena händer”.

Pär Skoglund Finquist är ledarskapskonsult, coach och facilitator. Han har de senaste 10 åren arbetat med chefs- och ledarskapsutveckling. Pär tror på ett kreativt medvetet ledarskap där vi coachar mer än vi stryker medhårs, ärligt utmanar i stället för att kritisera och där organisationens resultat går före ledarens egen ambition och framgång.

I boken Ledarens växellåda - börja växla i ditt ledarskap ger Niklas och Pär dig handfasta verktyg och övningar för att bredda ditt ledarskap och integrera växlarna i vardagen. På vägen får man ta del av författarnas egna mer eller mindre framgångsrika personliga erfarenheter av ledarskap.

Ledarens växellåda

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill