Autenticitet – om att vara sann

”Ärlighet och öppenhet gör dig sårbar. Var ändå ärlig och transparent.” (Moder Teresa)

Ledarskap | ARTIKEL | NOV 2023

En inte helt äkta tavla föreställande Aristoteles.

En inte helt äkta tavla föreställande Aristoteles.

Att vara sig själv. Att visa sitt sanna jag. Att vara äkta. Det är beskrivningar av autenticitet. Men hur vet vi egentligen vad som är autentiskt respektive inlärda och anpassade tankar, känslor och beteenden? Hur är du när du är autentisk? Hur är du när du inte är det? Finns det ens något autentiskt själv? Och vad spelar det för roll?

Autenticitet gör skillnad

Redan under grekiska antiken talade Aristoteles om vad som karaktäriserar ett gott liv för oss människor. Han menade att ett gott liv inbegriper glädje och engagemang; där glädje står för just autenticitet. Att ge uttryck för sitt sanna jag, göra medvetna val och ta ansvar för dess konsekvenser.

Aristoteles hypotes bekräftas av nutida forskning som visar att när vi agerar utifrån vårt autentiska själv upplever vi större personligt välbefinnande och engagemang. Autenticitet synes också tjäna som en buffert för att bättre kunna hantera stress.

Autenticitet bidrar även till bättre mellanmänskliga relationer. Inte så konstigt. Äkthet och genuinitet bygger kontakt och tillit. Och på motsatt sätt, när vi upplever att någon inte är riktigt uppriktig så känner vi det – det är då intuitionen talar. Som en konsekvens kanske vi själva blir mer på vår vakt.

Autenticitet har också visat sig vara viktigt i arbetslivet. Att en ledare upplevs genuin och äkta kan vara avgörande vid val av arbetsgivare. Autenticitet skapar förtroende. Autentiska ledare vill andra följa. Det bidrar i sin tur till bättre prestationer, högre arbetstillfredsställelse, mer ansvarstagande och lägre personalomsättning.

Utifrån dessa belägg torde autenticitet vara synnerligen viktigt. Så vad innebär autenticitet?

Att vara autentisk

Autenticitet handlar om att våga vara sann och stå för den du är i relation till andra. Ser vi närmare till innebörden av autenticitet så beskriver forskning fyra inbördes relaterade komponenter: medvetenhet, objektiv självutvärdering, beteende och relationell orientering.

 • Medvetenhet handlar om att se och förstå dina positiva och mindre positiva egenskaper, dina värderingar, behov och preferenser. Att förstå dig själv.
 • Objektiv självutvärdering handlar om att se dig själv som du är. Inte förminska, förvränga, överdriva eller ignorera upplevelsen av dig själv, utan se på dig själv med sunda ögon och acceptans.
 • Autentiskt beteende handlar om att agera i linje med dina värderingar, behov och preferenser; istället för att agera för att behaga, få belöningar eller undvika bestraffningar.
 • Relationell orientering handlar om att värdesätta och sträva efter öppenhet, ärlighet och uppriktighet i relationer.
Motivation.se

Från stressad chef till inspirerande ledare!

Känner du dig överväldigad i din ledarroll? I så fall är du inte ensam. Med onlineutbildningen Leda mig själv, går du från stress och reaktivitet till självledarskap, fokus och starka teamresultat.

Kolla in vårt specialerbjudande på denna kraftfulla 1-timmesutbildning.

Transformera ditt ledarskap nu!

Motivation.se

Känner du dig ibland otillräcklig, reaktiv och stressad i din chefsroll?

Upptäck "Leda mig själv" och stärk dig själv i ditt ledarskap:

 • Från stress till kontroll
 • Från händelsestyrd vardag till proaktiv styrning mot mål
 • Från missförstånd och konflikter till engagemang och positiv teamdynamik

Nu kan du köpa onlineutbildningen ”Leda mig själv” till rabatterat pris och samtidigt få ett årsmedlemskap på Motivation.se.

Paketerbjudande: 995 kr – spara över 1.600 kr!

Vässa ditt ledarskap idag!

Reflektion och mod som förutsättningar

Att förstå sig själv förutsätter att vi reflekterar över oss själva – vad vi vill, känner, tänker och hur vi agerar. Att vi reflekterar över syftet och meningen i det vi gör; i livet. Att förstå vår värdegrund; vår inre kompass. Att utveckla vår självmedvetenhet och emotionella självförståelse, och kritiskt granska våra ställningstaganden och övertygelser för att säkerställa att de är våra egna och inte någon annans.

Det handlar om att förstå vad som är genuint och äkta för oss själva, till skillnad från de mönster av tankar, känslor och beteenden som är inlärda som en konsekvens av anpassning. Redan som små barn lär vi oss att anpassa oss utifrån vad vi tror förväntas, värderas och uppskattas av omgivningen. När vi växer upp tenderar vi fortsätta på samma väg i syfte att passa in, bli omtyckta, vara duktiga, etc. Vi anpassar oss utifrån olika situationer och vad som händer i våra mellanmänskliga relationer. Anpassning, lyhördhet och flexibilitet är givetvis viktigt aspekter av att vara människa. Men i vår iver att passa in finns en risk att vi tappar oss själva.

Därav behöver vi värna om vår autenticitet. Att vara ärlig mot dig själva är ett första steg.

Det kan låta enkelt. Men att stå för den man är kan kännas svårt om omgivningen inte riktigt accepterar det, eller normen sätter andra förväntningar. Och att blotta sin osäkerhet, oro eller rädsla, med risk för att ses som ”svag”, är självutlämnande. Vi gör oss sårbara. Därav krävs modet. Mod att våga vara ärlig och öppen i relation till andra. Mod att våga agera utifrån det vi genuint vill, tror på och önskar.

Men återigen, hur vet vi att vi är autentiska? Vad finns det för ledtrådar?

Autenticitet – några ledtrådar

Hur vet vi när vi är autentiska? Det synes inte finnas något enkelt svar på frågan, men reflektion i syfte att öka vår självförståelse torde vara en grundläggande förutsättning. Att förstå våra tankar, känslor, beteenden och bakomliggande behov och värderingar. Men vi kan inte fullt ut förstå oss själva utan andra. Vi behöver andra för att förstå oss själva.

Andra ledtrådar till autenticitet är att vi:

 • känner oss trygga och harmoniska
 • är närvarande och nyfikna
 • agerar med integritet och sätter gränser
 • känner oss starka och värdefulla precis som vi är

Känslan av autenticitet – att vara sann – är viktig både för oss själva och i relationen till andra. Och tänk om vi faktiskt kan hjälpa varandra att bli och vara mer autentiska. Att vi i relation kan bli mer av oss själva.

Ewa Braf

Ewa Braf

Vår expert på ledarskap & kommunikation

 • Följ skribent

Ewa Braf, chefsutvecklare på Åklagarmyndigheten och Adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet, har lång erfarenhet av utvecklingsarbete både på organisations-, grupp och individnivå. Ledarskap, kommunikation, relationer och värdeskapande är centrala fenomen i Ewas professionella såväl som privata liv. 

Ewa arbetar med ledarutveckling, processledning och förändringsarbeten genom att skapa lärande, engagemang, drivkraft och nya perspektiv. Ewa är Fil Dr och har forskat kring kompetensförsörjning, kommunikation och organisatoriskt lärande och har skrivit boken I motgång kliver ledaren fram (Liber, 2010). Hon är EMCC certifierad coach och auktoriserad samtalsterapeut.

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Ewa Braf

Ewa Braf

Följ skribent:

 • Följ skribent

Denna artikel:

 • Betygsätt

Följ ämne:

 • Ledarskap

Dela:

Vill du bli en framgångsrik ledare?

 • Fri tillgång till hela vår kunskapsbank
 • Kostnadseffektivt
 • Tillgång när du vill, var du vill